"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą Nr. 3 (30)

PRIEDAIMiežiškiai - artistų, muzikantų ir dainininkų miestelis

Neseniai Panevėžio miesto kultūros rūmuose vykusioje rajono kaimo kapelų šventėje "Kapelmaušis 2001" Miežiškių kaimo kapela "Ratasai" tapo nugalėtoja ir didžiojo prizo laimėtoja. Trečioji vieta irgi skirta kapelai iš Miežiškių - "Rudenėliui". Šventės jauniausios kapelos vardas atiteko Miežiškių kolektyvui "Aitvarai".


Kas penktas miežiškietis - saviveiklininkas

Miežiškiuose gyvena apie 800 žmonių. Iš jų maždaug 150 dalyvauja meno saviveikloje. Veikia 16 meno kolektyvų.
Miežiškių seniūnijoje yra kultūros taryba. Jos pirmininkė - beveik 40 metų Miežiškiuose meno saviveiklai ištarnavusi Valerija Bartulienė. Tarybos nariai - šio krašto šviesuoliai, tarp jų - ir vietos bažnyčios klebonas kun. Kostas Balsys. Jų tikslas - nubrėžti kultūrinio gyvenimo gaires. Kultūros taryba renkasi prasidedant metams ir prieš šventes.
Šią vasarą buvo pažymėta Miežiškių 415 metų sukaktis. Panevėžyje gyvenantis, bet iš Miežiškių kilęs Vladas Marciuška kaupia medžiagą apie miestelį, tikisi parašyti jo istoriją. Redaguoti šį leidinį apsiėmė buvęs miežiškietis, dabar Vilniuje įsikūręs garsus kalbininkas Jonas Šukys. Leidžiant istoriją, nemažai vietos joje turėtų būti skirta išvystytai meno saviveiklai.

Pastatė miuziklą

Žiūrovai teigiamai įvertino Vytauto Kupšio dviejų dalių muzikinę komediją "Stulpas". Miuziklą pastatė Miežiškių saviveiklininkai. Tai bene pirmasis toks atvejis Panevėžio rajone. Šį spektaklį aukštaičiai rodė mėgėjiškų teatrų festivalyje Raseiniuose. Jų parodytas miuziklas buvo lyg akibrokštas tiems, kurie šiandieninį kaimą vadina prasigėrusiu ar neveikliu. Režisierius Algimantas Puipa sakė: "Jeigu pavyks gauti lėšų, ekranizuosiu spektaklį".

Meilę menui skiepija nuo mažens

Penkti metai Miežiškių kultūros centre veikia vaikų muzikos studija. Turėti ją poreikis atsirado tada, kai miestelyje nustojo veikti vaikų darželis. Jaunieji miežiškiečiai galėjo pajusti atotrūkį nuo meno. Vietos kultūros darbuotojų rūpesčiu ir buvo įkurta vaikų muzikos studija.
Joje vaikai pramoksta groti įvairiais muzikos instrumentais ir dainuoti. Parengiamojoje grupėje - 3-7 metų vaikai. Mokyklinio amžiaus grupėje muzikuoja I-X klasių moksleiviai. Studijoje užimti 56 vaikai. Geriausi iš jų suburti į vaikų muzikos studijos kolektyvus. Taip atsirado kaimo kapelos "Mažyliai" ir "Aitvarai".

Renginiai - kartu su bažnyčia

Kultūros centro meno vadovė V.Bartulienė - ir bažnyčios vargonininkė. Vargonininkauti ją pakvietė klebonas kun. Kostas Balsys, turintis nuostabiai gerą balsą ir puikią muzikinę klausą. Veikia bažnyčios vaikų ir mišrūs chorai. "Atėjus vargonininkauti, paskui mane atsekė ir mano auklėtiniai - saviveiklininkai. Iš giedančiųjų choruose gal tik du ar trys nedalyvauja saviveiklinių kolektyvų veikloje", - sakė vargonininkė V.Bartulienė.
Apie renginius, kurie vyks seniūnijoje, paskelbia klebonas po šv.Mišių. Įspūdingi būna Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaidai liepos pirmą sekmadienį ir Šv.Baltramiejaus atlaidai, vykstantys paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį. Gegužės viduryje tikintieji renkasi į Šilelio kapinių koplyčią švęsti Šv.Izidoriaus atlaidų.

Kultūros centras neturi savo namų

Miežiškiai niekada neturėjo savo kultūros namų. Parapijos namai - apverktinos būklės. Remontuoti jų neverta. Tačiau miestelis gali pasigirti turėdamas šildomą salę, į kurią gali tilpti iki 150 žmonių. Joje yra pasirodę žinomi šalies meno kolektyvai.
Atsiranda sunkumų, kai reikia repetuoti kolektyvams. Tačiau ir čia galima išsisukti iš varganos padėties. Repetuojama ir centro direktorės kabinete.
Miežiškių kultūros darbuotojai per daug nesiskundžia, kad silpnai finansuojama jų veikla. Jie užsidirba lėšų rašydami projektus. Pernai folkloro šventei "Per šilalį jojau", kuri vyko Kulbagalio kaime, Janinos Teresevičienės sodyboje, iš Kultūros ministerijos buvo gauta du tūkstančiai litų. Kultūros ir sporto rėmimo fondui šiemet atiduoti trys miežiškėnų parengti projektai. Jų rengimą aktyviai remia rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr.specialistas Remigijus Vilys, vadinamasis rajono kultūros ministras.
Keliauti po rajoną saviveiklininkams mikroautobusą skiria Miežiškių seniūnija. Atstovaujant rajonui, autobusą duoda rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Važiuojant į užsienį ieškoma kitų rėmėjų.

Neturint darbo užplūsta negeros mintys

Kaip ir dauguma miežiškiečių, Virginijus Kulbė turi du hektarus žemės. Ją įdirba pasikinkęs Laukį. Eržiliuką pirko jauną. Virginijus - ne tinginys, todėl nebadauja, tačiau jis neturi nuolatinio darbo. Pažįstamojo patartas, kažkada įsigijo termisto specialybę. Darbo biržoje apie tokią profesiją neturi jokio supratimo.
Virginijui dabar praverčia pramoktas staliaus amatas. Jis sugeba padaryti duris ar langų rėmus, moka kitus medžio darbus. Įdarbintas viešiesiems darbams, jis įrenginėja kultūros centro seklytėlę.
Miežiškietis pasakojo, kad nedarbas ne vieną be laiko nuvarė į kapus. Miestelio Šermukšnių gatvė netgi praminta pakaruoklių gatve. Jos ne vieno kiemo gyventojas gyvenimą baigė savižudybe.
V.Kulbės gyvenimą praskaidrina meno saviveikla. Vienoje iš Kazimiero Čiplio-Vijūno pjesių jam teko vaidinti teisėją. Miežiškietis mėgsta dainą ir šokį, jis gieda bažnyčios chore. Miestelėno sūnus kultūros centre groja birbyne, dukra - akordeonu ir armonika.

Bronius VERTELKA

Miežiškiai, Panevėžio rajonas

© 2002 "XXI amžius"

 

Kultūros centro meno vadovė Valerija Bartulienė su savo jaunaisiais auklėtiniais

"Saviveikla kaimo žmogui - lyg koks atradimas", - atidaręs senutėlės kraičių skrynios, kuri stovėjo būsimojoje seklytėlėje, dangtį, sakė Virginijus Kulbė

Iš kairės: meno vadovė Audronė Kirsnienė, Miežiškių seniūnas Juozas Bartulis ir seniūnijos vyr.raštvedė Marijona Barzdienė (abu seniūnijos darbuotojai gieda bažnyčios chore)

Autoriaus nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija