„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2018 m. sausio 5 d., Nr. 1 (93)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paminėta iškili kraštietė

Grupė renginio dalyvių Pasvalio
bažnyčioje minint Stefaniją Ladigienę

Pasvalio krašto muziejuje
„Senųjų skarelių“ savininkės
su meru Gintautu Gegužinsku (centre)

PASVALYS. Gruodžio 16 dieną čia vyko renginys, skirtas kraštietės, iškilios lietuvių tautos asmenybės Stefanijos Pauliulytės-Ladigienės 50-osioms mirties metinėms atminti. S. Paliulytė-Ladigienė – Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) valdybos narė, ateitininkė, pavasarininkė, pedagogė, publicistė, katalikiškų leidinių redaktorė, Sibiro lagerių kankinė, tremtinė. Šventiškas renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Šv. Mišias Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo Pasvalio dekanas, kun. teol. lic. Henrikas Kalpokas, vikaras kun. mgr. Nerijus Papirtis, altaristas kan. jubil. Povilas Miškinis.

Paskui renginys persikėlė į Pasvalio krašto muziejų. Minėjimą vedė Pasvalio katalikių moterų draugijos (KMD) pirmininkė Vlada Čirvinskienė ir Biržų KMD pirmininkė Rima Zuozienė. Biržų katalikės moterys, giedodamos adventines giesmes, šventiškai pradėjo antrąją renginio dalį. Dalyvavo ir kalbėjo dekanas kun. H. Kalpokas, LKMS pirmininkė Rita Baušienė, Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo vadovas Algirdas Garbauskas, Pasvalio krašto tremtiniai ir kiti svečiai.

Pasvalio Katalikių moterų draugijos bei Pasvalio neįgaliųjų centro grupės „Purienos“ narės įtaigiai skaitė taikliai ir apgalvotai atrinktas ištraukas iš Emos Mikulėnaitės knygos „Esame. Stefanija Ladigienė“ (scenarijaus autorė – B. Simonaitienė). Išsamų pranešimą „Stefanija Paliulytė-Ladygienė – švento gyvenimo moteris“ paruošė kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė iš Vilniaus. Kartu ekrane šia tema buvo rodoma vaizdo medžiaga, kurią paruošė mokytoja V. Čirvinskienė.

S. Ladigienė, gyvendama Gulbinėnuose, mėgdavo įvairius katalikiškus, tautinius susibūrimus, pramogas, todėl renginio vedėjos pakvietė visas renginio viešnias iš Šiaulių, Radviliškio, Panevėžio, Biržų į gyvosios „Senųjų skarelių“ parodos pristatymą. Moterys demonstravo joms brangias, mielas skareles. Kiekviena trumpai papasakojo skarelės istoriją.

Pabaigoje parapijos namuose vyko šventinė agapė. Moterų padengtus stalus palaimino kan. P. Miškinis. Vaišintasi Vijolės Saulevičienės išvirta gardžia šilta koše, adventiniais patiekalais.

Renginio vedėjos palinkėjo sveikatos, vilties, ramybės, taikos, pakvietė kartu sugiedoti giesmę „Marija, Marija“.

Ona Striškienė

Janinos Bagdonienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija