„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2018 m. sausio 5 d., Nr. 1 (93)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Prisiminė Kūčių papročius

Prie Kūčių stalo žodį taria Šilalės
rajono savivaldybės meras Jonas
Gudauskas. Kairėje – Šilalės klebonas
kan. dr. Algis Genutis. Šalia mero –
jo pavaduotojas Valdemaras Jasevičius
ir vikaras kun. Vaidotas Gadeikis

Kalėdų Senelis atnešė dovanų

Vakaro jėga – jaunieji
maltiečiai su Socialinės paramos
skyriaus darbuotoja Rozvita Beržiniene

Kūčios – Šv. Kalėdų išvakarės. Pirmųjų amžių krikščionys buvo įpratę kiekvieną dieną religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą užtrunkančiu budėjimu ir šv. Mišiomis – vigilija. Taigi, Kalėdų išvakarių vigilija ir iki šiol vadinama Kūčiomis. Kadangi visi papročiai laikui bėgant keičiasi, tad ir naktinis budėjimas išnyko. Atsirado nauji papročiai. Dabar Kūčios – iškilminga vakarienė. Kūčių vakarienės kilmė aiškinama įvairiai. Manoma, jog tai gali būti sukrikščionintos senovės pagonių tradicijos arba gal pirmųjų amžių krikščionių bendros vakarienės (agapės) tęsinys. Kūčių vakarienę turi sudaryti 12 pasninko valgių. Dabar netgi pradėta ginčytis, kad ne dvylika, o devyni patiekalai turi sudaryti Kūčių vakarienę. Ant stalo dedamas plonas šieno sluokbnis ir uždengiamas balta staltiese. Tai simbolizuoja Kristaus užgimimą ėdžiose. Kūčių vakarienė turi prasidėti bendra šeimos malda. Po jos pagarbiai laužomi kalėdaičiai. Mirusiam artimajam padedama tuščia lėkštė. Joje uždegama nedidelė žvakutė, kuri simbolizuoja, kad prie Kūčių stalo ateina ir mirusiųjų vėlės...

Kūčių išvakarėse švenčiami trys vardadieniai: šv. Adomas ir Ieva (pirmieji tėvai), Adelė (734 metais), Frankų karaliaus duktė (po vyro mirties tapo benediktine ir įkūrė Pfalzelio vienuolyną), Irmina (irgi tapo vienuole ir Liuksemburge įkūrė abatiją).

Šilalė. Gruodžio 24-ąją, sekmadienį, po Sumos šv. Mišių šilališkiai rinkosi į erdvius Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namus. Jie buvo pastatyti ankstesnio klebono kun. Stasio Toleikio iniciatyva. Žmonės ir šiandien su pagarba prisimena šį kunigą, kuris ėmėsi iniciatyvos seną pastatą paversti jaukiais parapijos namais. Tikintieji buvo pakviesti į renginį „Kūčios“, kuriame kalbėta apie senovinius papročius. Kiekvienas buvo maloniai kviečiamas paragauti dvylika valgių, prisiminti savo senelių, tėvų organizuotas Kūčias. Nuoširdu buvo tai, kad prie Kūčių stalo sėdėjo ir benamiai... Visi tarsi broliai, sesės valgė Kūčių vakarienę, juokavo, bendravo, net nubraukė ašarą, dėkojo pakvietusiems į bendrą Kūčių vakarienę, kurioje apsilankė ir Kalėdų Senelis. Renginį organizavo Šilalės „Caritas“, vadovaujamas aktyvios ir veiklios parapijietės, ilgametės šios organizacijos pirmininkės Jadvygos Romienės, ir jaunieji maltiečiai, vadovaujami Šilalės rajono savivaldybės darbuotojos Rozvitos Beržinienės. Tai – aktyvi organizacija, veikianti dar tik penktus metus. Šios organizacijos grupelės bei būreliai veikia Upynos vidurinėje mokykloje, Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijose, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje. Ir visur yra daug jaunimo, norinčio padėti skurstantiems ir vargstantiems. Iki vėlumos užsitęsė renginys... O juk sakoma: lašas po lašo ir akmenį pratašo...

Renginį finansavo Šilalės rajono verslininkai: Dainius Bergelis, Singaras Vytartas, Mantas Beržinis, ūkininkas Vaidotas Kiniulis, UAB „Pitlius“ savininkai Nijolė ir Eugenijus Gudauskai, UAB „Maxima“, Salomėja Lapinskienė, Ilona ir Gedeminas Šepučiai, Šilalės rajono Neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Violeta Kasnauskaitė. Jie yra pagrindiniai visų renginių rėmėjai, nuoširdžiai paremia gražius sumanymus, palaiko geras iniciatyvas. Labai daug padeda Šilalės parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija