"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. rugpjūčio 20 d., Nr. 16 (61)

PRIEDAI

Aukso karštligė

Penkiolika metų kovojančią ir verkiančią Lietuvą krėtė slaptas giluminio viruso drugys – draugai ir bičiuliai dalijosi partijos auksą. (Nepamirškime, geriausiais laikais visas turtas buvo “liaudies”, tai yra, Partijos.) Dabar atėjo eilė Europos auksui.
Ieškotojai skuba užsikalti kuolelius, atsižymėti ir pasidalyti zonas. Drugys jau pereina į atvirą formą, jis krečia nebe grupes, o valstybės struktūras. “Aš į tave šausiu iš to kompromato, bet aš į tave – iš to!” Kieno rankose didesnis šaunykas? Ar gali susirinkti vienose rankose visi šaunykai?
Neabejokime, tokių svajonių yra. Interesų klanai anksčiau grūmėsi lyg valdžių periferijoje. Dabar – pačiose valdžiose, dėl valdžių ir per jas. Pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji… Užvaldyti visą valstybę būtų totali sėkmė, tiktai ten, po raudonuoju padu, vienąsyk jau buvome. Kitokia spalva – neesminis skirtumas, “tipo”. (Beje, šio žodelio mėgėjai galėtų sakyti “stipo”, tai atspindėtų kai kuriuos procesus.) Norint palaidoti demokratiją, tereikia neleisti jai bręsti, paniekinti teisingumą, ir žmonės nebetikės, nerems, negins. Lauks atvirų diktatorių.
Kol dar sugebame galvoti ir nuosekli minties veikla neuždrausta (dažniau apsiribojama pajuoka), pamėginkime išsiryškinti trejetą būtovės klausimų.
Ką reiškia kova prieš kontrabandą naujųjų tarybų Lietuvoje? – Ar iš tiesų stabdyti kontrabandą, ar veikiau kontroliuoti linksmai traktuojamas kontrabandos pajamas?
Ką reiškia kova (jeigu jos šiek tiek yra ir bus) prieš narkotikų gamybą bei platinimą? – Ar pasipriešinimą, kad Lietuva nebūtų verčiama šio nusikalstamumo centru, o vietinis jaunimas be gailesčio naikinamas lengvabūdiškame amžiuje, - ar tik siekį kontroliuoti procesus ir juodas narkobiznio pajamas?
Ką reiškia teisėjų ir advokatų silpnybės pinigams (dideliems pinigams)? – Pavienės kai kurių nekokybiškų asmenybių nuodėmės ar jau sistema, progresuojantis paralyžius ir vėžio metastazės, kuriomis neteisinė “antroji” Lietuvos valstybė skverbiasi nužudyti dar nesustiprėjusią teisinę? Antai 1994-1995 metų bankų išsiurbimo metodika, kurios išradėjai sėkmingai išsisuka, klanams džiūgaujant, - ji nūnai repetuojama pritaikyti Europos fondams. Tai gal vis dėlto sistema?
“Razberis, nauka”, buvo senovėj toks posakis, ne mažiau turiningas už “zakon – taiga, sudja – medved”. Lietuviškai pamąstę, ką reiškia anie keli klausimai, kuo paprasčiau pakvieskime:
Tu atsakyk, Lietuva. Tu, ežioj klumpanti žibuoklių mėlynake. O gal dar turi brolių?

Vytautas LANDSBERGIS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija