"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. rugpjūčio 20 d., Nr. 16 (61)

PRIEDAI

Ar postas nereikšmingas, ar derinimas įtartinas?

Prieš skiriant ambasadorių į kokią šalį, konkreti kandidatūra derinama su šalimi, į kurią ambasadorius bus paskirtas. Prieš porą mėnesių prabilta, kad dabartinis Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Mečys Laurinkus bus paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Ispanijoje. Išeitų, kad kandidato derinimas su Ispanija vyko anksčiau, nes apie M.Laurinkaus pasitraukimą iš užimamo posto taip pat kalbų netrūko. O štai apie kandidatą, užimsiantį VSD vadovo postą, tylima. Nejaugi ši pareigybė mūsų valstybėje tokia nereikšminga, neprilygsta net ambasadoriaus postui Ispanijoje? Sakytume, slapta tarnyba, slaptas ir derinimas. Tik neaišku - su kuo? Su visuomene, Seimu, Vyriausybe, partijomis, ar su paliekančiu Rusijos ambasados vadovo postą Lietuvoje buvusiu profesionaliu KGB žvalgybininku, ar su būsimu naujuoju tos ambasados vadovu? Panašu, kad siekiama "tęstinumo", draugiškų Rusijos ambasados ir mūsų VSD santykių. Būtų gerai, jei pozicija išsklaidytų tokį negerą įtarimą Seimo valdančiosios daugumos, Vyriausybės ir paties Prezidento atžvilgiu, o opozicija, aktyviai dalyvaudama kandidato parinkime, prie to prisidėtų.

Algimantas ZOLUBAS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija