„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. lapkričio 14 d., Nr. 20 (157)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai
2007 metai

 

Gruzija lemtingų įvykių akivaizdoje

Giedrius Grabauskas –Karoblis

Prorusiškai opozicijai į masines
akcijas pavyko sukviesti daug žmonių

Šiomis dienomis pasaulio naujienų agentūrų ir politikos apžvalgininkų žvilgsniai nukreipti į Gruziją. Šalyje politinė padėtis įtempta. Spalio pabaigoje opozicijos lyderiai pareikalavo prezidento Michailo Saakašvilio atsistatydinimo, lapkričio mėnesį prasidėjo masiniai protestai, mitingai. Į masines akcijas lapkričio 2-7 dienomis susirinkdavo 30-70 tūkstančių žmonių. Dalis šių žmonių atvykdavo iš provincijos, tiesiog būdavo atvežami autobusais.

Lapkričio 7 dieną policija ir specialios paskirties daliniai panaudojo jėgą prieš vyriausybinius pastatus blokuojančius demonstrantus, paleido ašarines dujas, panaudojo vandens patrankas.


Ne vienų vieni, bet netoli to…

Petras KATINAS

Įvyko tai, ką iš anksto žadėjo Rusijos prezidentas V.Putinas: Rusijos valstybės Dūma vienbalsiai priėmė nutarimą nutraukti dar „šaltojo karo“ pabaigoje pasirašytą susitarimą dėl įprastinės ginkluotės ir kariuomenės dalinių Europoje skaičiaus dislokavimo. Tiesa, tą Dūmos nutarimą dar turi patvirtinti irgi kišeniniai „aukštojo parlamento rūmai“ – Senatas, tačiau tai tik butaforinė procedūra. Jau seniai nei Dūma, nei Senatas nieko nesprendžia, tik patvirtina Kremliaus šeimininko pasiūlymus. Deputatai, klusniai kilnodami rankas, kaip sovietinėje Aukščiausioje Taryboje, tiktai lenktyniauja tarpusavyje, kuris labiau įsiteiks šeimininkui.


Tautinio tapatumo išsaugojimas globalėjančiame pasaulyje

Ona VOVERIENĖ

Dabar daug ir garsiai kalbama apie globalizaciją, jos grėsmę tautoms, jų kultūrai ir išlikimui, kitas jos žalingas įtakas. Pasirodė kelios dešimtys publikacijų, organizuojamos konferencijos, leidžiami jose skaityti pranešimų rinkiniai, formuojama visuomenės nuomonė apie Lietuvai gresiančius pavojus integruojantis į euroatlantines struktūras. Konferencijų ciklą „Tautinis, patriotinis ir dorinis ugdymas mokyklose“ 1995-1996 metais organizavo Lietuvos moterų lyga, 1999 metais konferenciją „Lietuvių tauta ir pasaulis“ organizavo kauniečiai.


V.Adamkus Lenkijoje

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus susitiko su „Pilietinės
platformos“ lyderiu, paskirtuoju
Lenkijos ministru pirmininku
Donaldu Tusku

Prezidentas Valdas Adamkus sekmadienį Varšuvoje dalyvavęs Lenkijos nacionalinės šventės – Nepriklausomybės dienos – minėjimo iškilmėse, susitiko su paskirtuoju Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lietuvos vadovas išreiškė įsitikinimą, kad bus išlaikyti pastarąjį dešimtmetį susiklostę geri dvišaliai santykiai ir tęsiamas konstruktyvus bendradarbiavimas prioritetinėse politikos srityse. Prezidentas V.Adamkus išreiškė viltį, kad suformavus naują Lenkijos vyriausybę artimiausiu metu įvyks Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių bendradarbiavimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi aktualūs dvišaliai ir daugiašaliai klausimai. Valstybės vadovas savo ir ministro pirmininko vardu pakvietė premjerą D.Tuską apsilankyti Lietuvoje. Kalbėdamas apie Lietuvos – Lenkijos elektros tilto statybą, Prezidentas V.Adamkus pabrėžė būtinybę artimiausiu metu pasirašyti susitarimą dėl kompanijos įsteigimo, kuri rūpintųsi šio projekto plėtra. D.Tuskas patikino, kad dėl elektros tilto bus ieškoma greitų sprendimų.


Kiekvienas antklodę traukia į save

Petras KATINAS

Spalio 5-6 dienomis Dušanbėje įvykęs NVS šalių aukščiausiojo lygio susitikimas dar kartą parodė, kad tarp buvusių SSRS „respublikų“ nesutarimų yra kur kas daugiau nei sąlyčio taškų. Pakankamai aišku, kad NVS šalys pasiskirstė pagal interesų grupes. Pirmiausia, septynios NVS narės priėmė NVS reformavimo konvenciją, o Ukraina, Gruzija, Azerbaidžanas ir Turkmėnija atsisakė ją paremti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija