"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą Nr. 11 (12)

PRIEDAIARCHYVAS
2001 metai

Eutanazija - civilizacijos poreikis ar bėgimas nuo moralės

Valstybei, tapusiai atvirai pasauliui, tenka perimti ne tik laimėjimus, bet ir problemas. Kasmet pasaulyje "įteisintai" nužudoma apie 60 mln. beginklių mūsų visuomenės narių. Abortų ir eutanazijos plitimas leidžia suvokti, kad tarp mūsų nėra nė vieno nekalto ir už nieką neatsakingo. Bendra atsakomybė už silpnųjų žudymą įstūmė pasaulį į ontologinę kaltę ir neviltį. Ši nesuvokta kaltė stumia į neregėtą agresiją ir priešiškumą. "Mirties kultūros" apraiškos pasiekė ir Lietuvą.
"XXI amžiaus" redakcija pakvietė šiuo klausimu padiskutuoti autoritetingus pašnekovus bei specialistus. Apskritojo stalo pokalbiui, tema "Eutanazija - civilizacijos poreikis ar bėgimas nuo moralės", buvo pakviesti: Kauno medicinos universiteto Filosofijos ir socialinių mokslų katedros vedėja doc. Irayda Jakušovaitė, Lietuvos "Caritas" federacijos direktoriaus pavaduotoja, VDU socialinių profesinių studijų centro dėstytoja socialinių mokslų magistrė Ramunė Jurkuvienė, Kauno slaugos ligoninės gydytoja Inesa Poniškaitienė, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ. Pokalbiui vadovavo "XXI amžiaus" žurnalistė edukologijos magistrė Elvyra ŽEIŽIENĖ.


Kun. Gintaras Vitkus, SJ


Per šeimos rūpesčius - į šventumo idealą

Pastaraisiais metais kanonizuoti ir beatifikuoti šeimos žmonės

1992 metais viename susitikime su Šventųjų skelbimo kongregacijos nariais popiežius Jonas Paulius II išreiškė susirūpinimą, jog iki šiol gana mažai pasauliečių tikinčiųjų, ypač šeimos tėvų ir motinų, yra pakelta į altorių garbę. Iš tikrųjų 2000 metų Bažnyčios istorijoje beveik visi paskelbti šventieji ir palaimintieji buvo kunigai, vienuoliai ir vienuolės, vyskupai, popiežiai, misionieriai. Tikėjimo doktrinai skelbiant, jog į šventumą yra pašaukti visi krikštyti katalikai, reikėjo konkrečių pasauliečių pavyzdžių, kurie parodytų, jog įvairiuose likimuose, kasdieniuose šeimos rūpesčiuose galima pasiekti šventumo idealą.
Po tokių Popiežiaus pastabų pradėtos aktyviau nagrinėti vedusių žmonių, kandidatų į šventuosius, bylos ir, nustačius gyvenimo herojiškas vertybes, jie buvo siūlomi Šventojo Tėvo beatifikacijai ir kanonizacijai. Dabar Bažnyčios liturginiame kalendoriuje tarp minimų palaimintųjų yra ir sutuoktinių pora. JAV katalikų laikraštyje "National Catholic Register" pateikti per pastaruosius keletą metų beatifikuotų šeimos tėvų ir motinų pavyzdžiai liudija, jog santuoka ir vaikų auginimas nėra kliūtis kelyje į šventumą, net ir per gyvybės aukos bei kankinystės žygdarbius.


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija