„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (44)

2004-iųjų liepos 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Vaisingumas – prigimtinis asmens gėris

Džiuljeta Kulvietienė

Birželio 24 – 26 dienomis Kaune vyko tarptautinė konferencija „Vaisingumas ir šeimos gyvenimas besikeičiančiame pasaulyje. Antropologiniai ir medicininiai aspektai“. Konferenciją laišku per arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, globojusį šį renginį, pasveikino arkivyskupas Leonardas Sandris iš Vatikano valstybės sekretoriato ir perdavė popiežiaus Jono Pauliaus II nuoširdžiausius linkėjimus bei palaiminimą.

Lietuvos šeimos centras, kuris yra Europos instituto, iškeliančio gyvenimo šeimoje vertę (EIFLE – European institute for family life education), narys, pasiūlė šią konferenciją organizuoti šalyje, tik ką tapusioje ES dalimi ir turinčioje pripažintą autoritetą tarp pokomunistinių šalių – Lietuvoje ir Kauno mieste.

EIFLE – tai 1992 metais Grenoblyje (Prancūzija) įkurta skėtinė visuomeninė organizacija. Ji vienija daugelio Europos šalių organizacijas, keliančias gyvenimo šeimoje vertę. EIFLE filosofija – norint būti laisvam, reikia pažinti save. Lietuvos šeimos centras, jungiantis katalikiškų šeimos centrų tinklą visoje Lietuvoje, šios organizacijos narys yra nuo 1993-iųjų. Anksčiau EIFLE konferencijos vyko Birmingeme (Jungtinė Karalystė) bei Milane (Italija).

Kaune sulaukta svečių iš ES ir iš posovietinių šalių, iš viso užsiregistravo 430 dalyvių. Pranešimus skaitė ir konferencijos grupėse dirbo Lijono, Diuseldorfo, Haidelbergo, kitų universitetų medikai, teologai, edukologai. Rengiant konferenciją aktyviai dalyvavo Kauno medicinos ir Vytauto Didžiojo universitetų mokslininkai. Konferenciją apibendrino ir mintimis apie jos darbą su „XXI amžiaus“ skaitytojais pasidalijo Kauno medicinos universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas, dr. Eimantas Švedas, konferencijos metu skaitęs pranešimą apie kontracepcijos įtaką moters sveikatai.

Dr. E.Švedas iki doktorantūros studijų Švedijoje bendradarbiavo su Lietuvos šeimos centro filialu Kaune, bendravo su jaunimu, prisidėjo rengiant katalikiškas programas šeimų rengimui, sutuoktinių gyvenimui šeimoje ir jaunimo lytiškumo pažinimo bei „Paauglio žvaigždės programą“, dirbo konsultantu natūralaus šeimos planavimo srityje. Savo pranešimu dr. E.Švedas siekė atkreipti visų žmonių, ypač moterų, dėmesį į oralinių kontraceptikų vartojimą. Šis plačiai reklamuojamas ir pakankamai dažnai vartojamas apsisaugojimas nuo nėštumo turi neigiamos įtakos moters sveikatai. Apie oralinių kontraceptikų pašalinį poveikį kalbama jau 35 metai, bet kai kurios moterys vis dar labiau klauso brangiai kainuojančių reklamų, nei moksliškai pagrįstų įrodymų ir jų sveikata nuoširdžiai susirūpinusių specialistų.

Konferencijos ypatumas – sujungtos įvairių sričių specialistų pastangos ir siekis padėti Europos šeimoms atsakyti į šių dienų keliamus iššūkius: kaip teisingai rengti žmones šeimos gyvenimui, puoselėjant pagarbą negimusiai gyvybei ir aiškinant bei diegiant prasmingumą - šeimą planuoti ne sveikatą luošinančiomis kontraceptinėmis priemonėmis, bet moksliškai pagrįstais natūralaus šeimos planavimo metodais.

Europa šiandien išgyvena šeimos ir demografinę krizes. Tam turi įtakos socialiniai ir politiniai pasikeitimai, sąlygoti ekonomikos vystymosi ir gyvenimo standartų. Paradoksalu, tačiau Europa, būdama vienu turtingiausiu pasaulio regionu, tampa demografiškai sukaustytu kontinentu. Naujų šalių priėmimas į ES tik laikinai aritmetiškai padidina gyventojų skaičių, tačiau iš esmės nesprendžia gyventojų mažėjimo problemos. Tiek senosiose Europos šalyse, tiek naujai įsiliejusiose gimstamumas yra nepakankamas natūraliam visuomenės atsinaujinimui. Visais laikais taip vertintas ir laikytas didžiausia dovana, vaisingumas civilizuotoje visuomenėje nebetenka savo vertės. Priešingai, sukurta gausybė medikamentų ir priemonių, leidžiančių žmogui naudoti lytines galias ir negimdyti vaikų. Nuo lytinio gyvenimo „debiuto“ paauglystėje iki pirmojo vaikelio gimimo (dažniausiai sulaukus daugiau nei 30 metų), europiečiai kelis dešimtmečius gyvena lytinį gyvenimą, eikvoja vaikų gimdymui skirtas galias ir neretai dėl seksualiai plintančių ligų, nėštumo nutraukimo netenka savo natūralaus vaisingumo. Net į pagalbą siūlomos brangios dirbtinio apvaisinimo technologijos ne visada gali padėti susigrąžinti prarastą vaisingumą.

Lietuvą veikia tiek jau anksčiau minėti reiškiniai, tiek gyventojų netekimas dėl gausios emigracijos. Pasak Eltos pateiktų šių metų duomenų, per artimiausius dvidešimt penkerius metus Lietuvoje gyventojų skaičius sumažės dešimtadaliu. Remiantis Statistikos departamento prognozėmis, 2030 metais mūsų šalyje gyvens 3,117 mln. žmonių – beveik 10 proc. mažiau nei 2004-ųjų pradžioje: per ketvirtį amžiaus Lietuvoje sumažės net 300 tūkst. gyventojų, t. y. kažkur dings už Klaipėdą didesnis miestas. Nuo 1990 iki 2000 metų vidutinis vaikų skaičius, tenkantis vienai moteriai, sumažėjo nuo 2,02 iki 1,27 vaiko. Norint išlaikyti bent nekintantį gyventojų skaičių reikia, kad šis skaičius būtų nors 2,1 vaiko vienai moteriai.

Ne ką geresnė ir kaimyninių kraštų padėtis. Latvijoje 1998 metais vienai moteriai teko 1,1 vaiko, t. y. maždaug perpus mažiau už stabilų gyventojų skaičių užtikrinantį gimstamumą. Remiantis šiuo rodikliu, Latvija užima paskutinę vietą pasaulyje. Prognozuojama, kad iki 2050 metų mūsų kaimyninėse šalyse gyventojų skaičius ženkliai sumažės: Ukrainoje – 20 proc., Rusijoje – 18 proc., Baltarusijoje – 14 proc. Todėl konferencija svarbi ne tik Lietuvai. Joje dalyvavo svečiai iš Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, JAV, Anglijos, Korėjos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos. Į konferenciją susirinkę medikai, pedagogai, šeimos centrų bendradarbiai maloniai bendravo su bendraminčiais iš visos Europos, išgirdo argumentus, kaip mūsų visuomenės šeimos ir mokyklos galėtų teisingai formuoti jaunosios kartos požiūrį į gyvybę ir vaisingumą, kokiais būdais šeimos turi gauti neiškreiptą, moksliškai pagrįstą informaciją apie vaisingumą, sveiką ir moralų, natūralų šeimos planavimą. Konferencijoje persipynė Vakarų ir Rytų šalių specialistų sukaupta patirtis, padedanti atpažinti visoms kultūroms ir tautoms bendrus šeimos vaisingumo pažinimo ir moksliškai pagrįsto natūralaus šeimos planavimo principus bei jų pritaikymą. Įvairių valstybių specialistai išreiškė bendrą nuostatą paauglių rengimo šeimai programų atžvilgiu: efektyviausios programos yra tampriai susijusios su tėvų vertybinėmis nuostatomis, grįstos atsakomybės ir valios ugdymu. Tarptautinės konferencijos dalyviai priėmė baigiamąją rezoliuciją, kurią pasirašė įvairių šalių organizacijų vadovai bei atstovai. „Šeima yra kiekvienos visuomenės pagrindas. Rūpinimasis visapusiška šeimos gerove turi būti aiškus kiekvienos valstybės prioritetas, – sakoma konferencijos rezoliucijoje. – Vaisingumas yra prigimtinis asmens gėris. Tokie propaguojami projektai kaip „Jaunimui palankios paslaugos“ Lietuvoje (o kituose kraštuose – kitais pavadinimais) - tai ne kas kita kaip kontraceptikų rinkos plėtimas ir yra nepalankūs jauno žmogaus vaisingumui išsaugoti. Sveikatos mokymas ir sveikatos apsaugos bei priežiūros sistema turėtų būti nukreipta vaisingumo tausojimo ir atstatymo kryptimi.“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija