„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

„Motina auklėtoja“

Politinė kalinė Stefanija Milašiūtė brangiems savo tėveliams atminti už savo lėšas leidybos informacijos centre „Už gyvybę“ išleido Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos knygą „Motina auklėtoja“. Joje autorė teigia, jog „nėra didesnių ir šventesnių pareigų už tėvų pareigas. (...) Ar gali būti tėvams baisesnis dalykas, kaip matyti, kad tos sielos, kurios per juos gavo gyvybę, kurios yra Dievo pavestos jų globai, eina tiesiai į pražūtį? (...) Ar gali būti tėvams baisesnis dalykas, kaip matyti, kad jų vaikai daugina savim velnio tarnų skaičių?“ Remdamasi vokiečių autorių veikalais, M.Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana savo knygoje išsamiai aprašo vaikų kūno ir sielos auklėjimą, pasakoja, kokią įtaką tam turi švara, buvimas ore ir saulėje, miegas, vaiko žaidimai ir darbas, aprašo, kaip ugdyti protą, jausmus, valią, paklusnumą, teisumą, skaistybę, pagarbą, dėkingumą, mandagumą, tvarką, taupumą, įpročius, pašaukimą, artimo ir tėvynės meilę, svetimos nuosavybės gerbimą. Kaip teigia prof. Ona Voverienė, knygą „Motina auklėtoja“ turėtų perskaityti ir ja vadovautis visi Lietuvos mokytojai, tėvai, globėjai. Šioje knygoje taip pat spausdinamas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas vaikams Šeimos metais, rašytas 1994-aisiais. Norintieji ją įsigyti, tesikreipia tel. (8-37) 453028 į kapucinų vienuolyną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija