„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Suteikiamos licencijos žudyti

Mindaugas BUIKA

Žmogaus embriono kamieninės
ląstelės – gyvybės užuomazga

Skiriamos lėšos eksperimentams su kamieninėmis ląstelėmis

Praėjusiais 2006 metais gynimo šventos teisės gyventi srityje didžiausias rūpestis buvo bandymas priešintis įstatymams, leidžiantiems tirti žmogaus embrionus, ypač jų kamienines ląsteles, kartu sąmoningai sunaikinant gyvybę pačioje jos užuomazgoje. Gruodžio pradžioje Europos Parlamentui galutinai patvirtinus vadinamosios 7-osios tyrimų programos finansavimą, kurioje, tarp kitų mokslo remiamų sričių, numatytas ir kontroversinis biotechnologijos vystymas, Bažnyčios atstovai perspėjo dėl pagrindinių žmogaus teisių pažeidimo ir nevienodo jų supratimo.


Dėmesys sergančiam ir jį gydančiam

KMUK kapelionas
kun. Mindaugas Pukštys

Nuo praėjusio rudens Kauno medicinos universiteto klinikos (KMUK) turi du kapelionus. Kapelionui kunigui Jonui Babonui į pagalbą atėjo jaunas kunigas Mindaugas PUKŠTYS. Su naujuoju kapelionu, kuris šypsosi pavadintas „jaunu kunigu“, nes rugsėjo mėnesį minėjo savo kunigavimo dešimtmetį, kalbamės apie jo kelią. Ir ne vien į Kauno klinikas.

Kokios vertybės paskatino pasirinkti kunigystę?

Augau religingoje šeimoje Kaune. Mama, močiutė buvo pamaldžios ir to neslėpė. Taip auklėjo ir mus, tris šeimos vaikus. Tėvelis gal kiek santūresnis. Šeimoje buvau pagrandukas. Kunigystė man kurį laiką buvo šalia kitų galimų pasirinkimų.


Įvertinti blaivybės skelbėjai

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Žurnalistai Jonė Kučinskaitė ir Gintaras Serafinas, atlikę tyrimą, nustatė, jog Lietuvoje kasmet vis daugiau parduodama ir išgeriama alkoholinių gėrimų. „Nuo alkoholio sukeliamų ligų ar jo poveikio kasmet Lietuvoje žūsta apie 3000 žmonių. Priskaičiuojama apie 350 tūkst. žmonių, patiriančių bėdų dėl alkoholio“, – rašoma praėjusių metų 10-ajame „Veido“ numeryje.


Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus

Konferencija kvietė vienytis dėl blaivybės

Lietuvos Seime 2006 m. lapkričio 3-4 d. vyko tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus“. Konferencija siekė informuoti Lietuvos alkoholio ir narkotikų prevencijos darbuotojus bei visuomenę apie naujas galimybes ir pavojus, pareikšti Lietuvos valdžios institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovų bei tarptautinių organizacijų atstovų poziciją šiuo klausimu.


Jono Pauliaus II gyvybės kultūra

Gyvybės kultūros svarba

Ar popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas mumyse jau pamažu blėsta ir eina į užmarštį? Žinoma, tokių retų asmenybių, kaip šis popiežius, įtaka išlieka ilgą, ilgą laiką, o kai kurių – niekada neištrinama iš istorijos. Nemažai istorikų pranašauja, kad šio popiežiaus įtaka išliks, o jo vardas visada bus minimas istorijoje.


Iškeliavo daugiavaikių šeimų globėjas

A † A Jonas Petras Kedys (1914 - 2006)

2006 m. lapkričio 11 d. Sidnėjuje (Australija) užmigo Viešpatyje lietuvis išeivis Jonas Petras Kedys. Jis paliko gilų kultūrinį pėdsaką išeivijos lietuvių gyvenime.

Jonas P.Kedys gimė 1914 m. birželio 15 d. Igliškėlių valsčiuje, Marijampolės apskrityje, Petronėlės ir Jono Kedžių šeimoje. Tėvai turėjo 33 ha žemės.


„Motina auklėtoja“

Politinė kalinė Stefanija Milašiūtė brangiems savo tėveliams atminti už savo lėšas leidybos informacijos centre „Už gyvybę“ išleido Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos knygą „Motina auklėtoja“. Joje autorė teigia, jog „nėra didesnių ir šventesnių pareigų už tėvų pareigas. (...) Ar gali būti tėvams baisesnis dalykas, kaip matyti, kad tos sielos, kurios per juos gavo gyvybę, kurios yra Dievo pavestos jų globai, eina tiesiai į pražūtį? (...) Ar gali būti tėvams baisesnis dalykas, kaip matyti, kad jų vaikai daugina savim velnio tarnų skaičių?“ Remdamasi vokiečių autorių veikalais, M.Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana savo knygoje išsamiai aprašo vaikų kūno ir sielos auklėjimą, pasakoja, kokią įtaką tam turi švara, buvimas ore ir saulėje, miegas, vaiko žaidimai ir darbas, aprašo, kaip ugdyti protą, jausmus, valią, paklusnumą, teisumą, skaistybę, pagarbą, dėkingumą, mandagumą, tvarką, taupumą, įpročius, pašaukimą, artimo ir tėvynės meilę, svetimos nuosavybės gerbimą.


GYVYBĖS KULTŪROS LEIDINIAI

Kęstutis A.Trimakas. Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos, veikla. Marijonų talkininkų centras, Kaunas, 2005.

Tai šių laikų vienos didžiausių ir įtakingiausių asmenybių gyvenimo ir darbų biografinė apžvalga. Aprašoma spalvinga jo jaunystė, pasaulėžiūros formavimasis, jo kūryba, kelias į Katalikų Bažnyčios viršūnes, jo, kaip Kristaus vietininko, veikla, raštai, pastangos stiprinti Bažnyčią viduje ir paveikti žmoniją priimti Kristų, sėjant Jo Evangeliją daugelyje pasaulio kraštų. Leidinio autoriaus išvada – „neužtenka šiuo popiežiumi žavėtis, bet būtina mūsų pačių ir kitų žmonių gerovei tęsti jo pradėtą darbą“ persiimant: 1) Dievo gailestingumo vizija, 2) užsidegant Kristaus humanizmu, 3) puoselėjant gyvybės kultūrą.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija