„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.2 (75)

2007-iųjų vasario 9 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Metinis žygis už gyvybę Vašingtono gatvėmis

Mindaugas BUIKA

Į manifestacijas Vašingtone,
minint 34-ąsias aborto įteisinimo
metines, susirinko dešimtys
tūkstančių gyvybės gynėjų
iš visų Jungtinių Valstijų

Pasaulio gyventojų akys dėl įvairių priežasčių dažnai nukrypsta į Jungtines Amerikos Valstijas: visos planetos gyvenimą veikiančių politinių batalijų, stipriausios ekonomikos, ryškiausių mokslo ir technologijos pasiekimų ar galingų karinių pajėgų, tiesa, dabar nelengvai atlaikančių islamiškojo terorizmo Artimuosiuose Rytuose spaudimą. Tuo tarpu tarptautinės gyvybės gynėjų bendruomenės žvilgsnis susikerta sausio antroje pusėje JAV rengiamose didžiausiose manifestacijose, kuriomis siekiama priminti dešimčių milijonų negimusių kūdikių patirtą tragediją dėl aborto įteisinimo. Šiemet sausio 22-osios – kaip tik tą dieną prieš 34 metus JAV Aukščiausiasis Teismas legalizavo abortą – žygio už gyvybę sostinės Vašingtono ir kitų miestų gatvėmis tema: „Privalu ginti lygias teises gyventi kiekvienam nekaltam žmogui nuo jo prasidėjimo. Jokių išimčių! Jokių kompromisų!“


Pasaulinė ligonių diena

Prof. habil. med. dr. Leonas Laimutis MAČIŪNAS,

Lietuvių katalikų mokslo akademijos
Medicinos skyriaus pirmininkas,
Pasaulinės gydytojų katalikų federacijos
Europos asociacijų valdybos narys

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet popiežius Benediktas XVI paskelbė laišką 15-ųjų Pasaulinės ligonių dienos metinių proga. 2007 m. vasario 11 d., kada Bažnyčia mini Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginę šventę, pagrindinis Pasaulinės ligonių dienos minėjimas bus surengtas Seule, Korėjoje. Čia vyks susirinkimai, konferencijos, pastoracinės sueigos ir liturginės šventės su Korėjos Bažnyčios hierarchais, sveikatos apsaugos bei slaugos personalu, ligoniais ir jų šeimomis. Šiais metais Pasaulinė ligonių diena skiriama tam, kad atkreiptume dėmesį į nepagydomus ligonius. Tokių ligonių galima sutikti kiekviename žemyne, dažniausiai ten, kur vyrauja skurdas bei vargas, kur stokojama lėšų ne tik tinkamai sveikatos apsaugai, bet ir socialiniams reikalams, ten, kur patys žmonės nesirūpina savo sveikata. Tokiems ligoniams reikia ne tik nuolatinės gydytojų priežiūros, bet ir slaugos, dvasinės paramos. Šventasis Tėvas laiške nurodo, kad šios dienos proga jis norėtų dvasiškai vienytis su ligoniais ir dalyvauti krikščioniškų bendrijų sueigose, jų metu kylančiose diskusijose, nori moraliai remti tokius ligonius ir stiprinti jų dvasią, atkreipti dėmesį į priežastis, kurios dažniausiai ir sukelia nepagydomas ligas. Suprantama, ši diena bus pažymima visame pasaulyje. Lietuvoje ji irgi bus minima.


Kova už žmogaus gyvybę davė gerų rezultatų

Dr. Aldona Kačerauskienė

Grupė Lietuvos asociacijos
„Už žmogaus gyvybę“ narių
apsilankė pas kardinolą Audrį
Juozą Bačkį. Dešinėje –
doc. dr. Alina Šaulauskienė

Vos paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metais, buvo įkurta Pasaulinės gydytojų federacijos (PGF) „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija. Lietuva buvo 92-oji narė. Tų metų lapkričio 24-ąją visose Lietuvos bažnyčiose skambėjo varpai negimusiems dar motinos įsčiose nužudytiems kūdikiams. Nuo 1955-ųjų iki šiol, kai buvo įteisinti abortai, tokių kūdikių priskaičiuojama iki pustrečio milijono. Tad 1990 m. lapkričio 24-oji laikoma PGF „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos įkūrimo diena. Steigiamasis susirinkimas įvyko Sveikatos apsaugos ministerijoje. Jame dalyvavęs kun. Algirdas Paliokas kalbėjo: „Bažnyčia tvirtina, kad žmogaus gyvybė prasideda tuo pačiu metu, kai įvyksta dviejų ląstelių susijungimas.


Užšaldytų embrionų saugojimo etinė problema

Bažnyčios požiūriu, žmogaus embrionas turi asmens statusą. Todėl lygiai taip, kaip vieno suaugusio žmogaus negalima nužudyti dėl kito žmogaus naudos, taip ir embriono negalima sunaikinti tokiu tikslu.

Nuosekliai išlaikydama savo poziciją, Bažnyčia pasisako prieš „atsarginių“ embrionų kūrimą ir jų užšaldymą su tikslu panaudoti vėliau. Tačiau ne tik pats užšaldymo faktas savaime yra problematiškas, bet ir elgesys su jau užšaldytais embrionais.


ALKOHOLIO GNIAUŽTUOSE

Ar žinote, kas yra geriausia Lietuvoje? Nepagalvoję iš karto į tokį klausimą tikriausiai neatsakytume. Per Lietuvos televiziją rodoma reklama akimirksniu papildo mūsų žinių bagažą, nes ji žino, kad alus yra tai, ką mes turime geriausia. Laikraščiai, žurnalai ir televizija taip pat mirga alkoholio reklama. Atrodo, kad daugiau nieko net ir nereikia reklamuoti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija