„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.3 (76)

2007-iųjų kovo 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kova už gyvybę Fatimos žemėje

Mindaugas BUIKA

Fatimos Dievo Motinos šventovė

 

Prieštaringi referendumo rezultatai

Portugalijoje surengtas referendumas dėl aborto legalizavimo susilaukė plataus Bažnyčios ir gyvybės gynėjų dėmesio ne tik šioje katalikiškoje šalyje – iš 10 mln. jos gyventojų 94 proc. yra katalikai, – bet ir pasaulyje. Iki šiol Portugalijoje, kaip ir Lenkijoje, Airijoje bei Maltoje, galioja tvirčiausi negimusią gyvybę ginantys įstatymai: abortą iki dvyliktos nėštumo savaitės galima atlikti tik išprievartavimo, incesto, vaisiaus apsigimimo arba grėsmės moters gyvybei ir sveikatai atvejais. Už neteisėto aborto atlikimą gresia kalėjimo bausmė tiek motinai, tiek ir negimusį kūdikį nužudžiusiam gydytojui.


Gydytojo patirtis „Pro vita“ judėjime

Dr. Antunas Lisecas su Kroatijos
vaikais. Jo rankose – dukra Jacinta

Kroatijoje, Vetovo mieste, gyvenantis Antunas Lisecas yra katalikas, medicinos daktaras, chirurgas, aktyvus pasaulinio judėjimo „Pro vita“ dalyvis. Vedęs. Augina du vaikus, rugpjūtį laukia gimstant trečio vaikelio. Mokykloje aštuonerius metus mokėsi rusų kalbos. Jau 23-ejus metus visuomeniniais pagrindais moko žmones gerbti gyvenimą, sveikatą, moralines ir šeimos vertybes. Prieš dvejus metus lankėsi Lietuvoje, yra pažįstamas su daugybe piligrimų iš Lietuvos, kurie 1990 metais keliavo į Medžiugorję. Tada Zagrebe juos vaišino ir skaitė paskaitas apie medicinos etiką. Tarp jų buvo daug medicinos darbuotojų. Daug lietuvių dalyvavo ir kongrese už gyvybę ir šeimą, vykusį 1990 metais Kroatijoje. Tie lietuviai buvo atvykę autobusu.


Negerk, broleli…

Benjaminas ŽULYS

Vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivystės sąjūdžio narys Antanas
Vaznelis penkiolika metų
visiškai nevartoja alkoholio

Davė blaivybės įžadus

Šis žmogus jau daugiau nei penkiolika metų visiškai nevartoja alkoholio. Neima nė lašo ne tik degtinės, konjako, bet nepakelia ir vyno, šampano taurės, nors tektų dalyvauti labai reikšmingoje šventėje. Tai – Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio narys Antanas Vaznelis. Prieš pat atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, jis raštu davė įžadus visiškai nevartoti alkoholio ir nevaišinti juo kitų. Ir iki šiol jis nejaučia poreikio alkoholiniams gėrimams, nors kartais tenka pabūti ir išgeriančiųjų draugijoje. Tiesa, Antanas ir anksčiau nebuvo alkoholio mėgėjas, bet pasitaikydavo ir linksmesnių išgėrimų. Susitvardyti skatindavo ir gyvenimo aplinkybės. Baigęs Vilniaus universitetą, įgijęs lietuvių kalbos ir literatūros pedagogo specialybę, jis pagal specialybę beveik nedirbo. Kadangi turėjo (ir tebeturi) gražų balsą, giedojo bažnytiniuose choruose, be to, giedodavo ir dabar gieda palydint mirusiuosius į amžinybę, gedulinguose pietuose, net šešiolika metų dainavo Kauno valstybiniame chore.


Tarnauti ligoniui – tarnauti kenčiančiam Jėzui

Inesė Ratnikaitė

„Mano kenčiantis Jėzau, kaip gera Tau tarnauti“, – sakė palaimintoji Motina Teresė. Kančios kryžius sunkus, jei jį tenka nešti vienam. Palaimintoji teigė, jog tarnauti kenčiančiam dėl ligos yra tas pats, kas tarnauti Kristui, todėl tai turi būti daroma su didele meile. Prasidėjusi Gavėnia dažnai siejama su kančios apmąstymo laiku. Šių apmąstymų tikslas – artėjimas Dievo link.


Pasaulinei ligonių dienai skirtos pamaldos

VILNIUS. Ligonių dienos proga kardinolas Audrys Juozas Bačkis aplankė Santariškių klinikas, kur aukojo šv. Mišias, teikė Ligonių patepimo sakramentą, lankė ligonius palatose. Vyskupas Juozas Tunaitis aplankė Vilniaus universiteto onkologijos ligoninę. Po šv. Mišių jis lankė ligonius palatose, teikė Ligonių patepimo sakramentą, dalijo Komuniją.


Eutanazija – teisė oriai numirti?

„Kol žudysime vaikus, neišvengiamai reikės žudyti senukus – toleruodama abortus visuomenė turės ir kitoje pusėje šienauti žmones. Olandija ir Belgija senimo problemą „išsprendė“ radikaliausiai – įteisindamos eutanaziją, tad slaugos tarnybos tapo kaip ir nereikalingos“, – DELFI teigė kunigas medicinos mokslų daktaras Andrius Narbekovas.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija