„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.4 (77)

2007-iųjų balandžio 20 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kova už gyvybę Gvadelupės žemėje

Mindaugas BUIKA

Daugiatūkstantinėje protesto
manifestacijoje Mechike jaunoji
dalyvė laiko „kraujuojančią“ lėlę,
kuria primenamos gausios aborto aukos

Bandymas sostinėje liberalizuoti aborto įstatymą

Lotynų Amerikoje, kurios didžiausią valstybę Braziliją popiežius Benediktas XVI netrukus rengiasi aplankyti su apaštaliniu vizitu, vyksta ne mažiau atkakli kova už motinos įsčiose pradėtos kūdikio gyvybės išsaugojimą nei Europoje ar Jungtinėse Valstijose. To geras pavyzdys yra Meksika, kurios Bažnyčia, katalikiškos ir pilietinės organizacijos vykdo kampaniją prieš kairiųjų politinių jėgų pastangas sostinėje Mechike įteisinti abortą pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais. Meksikoje nacionaliniu mastu galioja griežtas abortus ribojantis įstatymas: nėštumą galima nutraukti tik išprievartavimo atveju ir kai iškilusi grėsmė moters sveikatai. Tačiau šalyje veikianti federalinė valdymo sistema suteikia plačias įstatymų leidimo galimybes atskiroms valstijoms, taip pat ir sostinės Mechiko apygardai, kurioje telkiasi penktadalis iš Meksikos, t.y. 100 milijonų, gyventojų.


Stabdykime gėdingą tautos girdymo procesą

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą ADAMKŲ

Lietuvos Respublikos Prezidente, kreipiamės į Jus, į patį vaikų mylimiausią politiką ir patį didžiausią Lietuvos autoritetą bei atsakingiausią valstybės veikėją prašydami imtis neatidėliotinų priemonių stabdant gėdingą tautos girdymo procesą. Šiuo metu esančią situaciją neabejotinai galima vadinti kritine. Lietuva pagal suvartojamo gryno alkoholio kiekį, tenkantį vienam šalies gyventojui, pirmauja Europoje. Alkoholinių psichozių skaičius per pastaruosius 15 metų išaugo 10 kartų (nuo 9 atvejų 100 tūkst. gyventojų 1990 metais, iki 90 atvejų 100 tūkst. gyventojų 2005 metais). Statistikos departamento duomenimis, nuo 2000 iki 2005 metų mirčių dėl alkoholio vartojimo skaičius išaugo 40 procentų. Šalyje atlikti epidemiologiniai tyrimai parodė, kad per 10 metų girtaujančių (geriančių kas trečią dieną) 15-16 metų berniukų skaičius išaugo keturis kartus, o to paties amžiaus mergaičių – penkis kartus. Tie patys tyrimai patvirtino faktą, kad tik 2 proc. 15-16 metų vaikų nevartoja alkoholio. 2005 metais atliktas namų ūkio tyrimas parodė, kad pagrindiniai nepilnamečių mergaičių mėgstami gėrimai yra sidras ir alkoholiniai kokteiliai, o nepilnamečių berniukų – alus. Būtent šios prekės yra dažniausiai reklamuojamos.


Pasveikti negalima numarinti

Pranciška Regina Liubertaitė

Ir vėl apie ligas ir sveikatą sakysite… Iš kur ta sveikata bus, jei jos reikia tiesiog intensyviai ieškoti: užsirašyti pas gydytoją, laukti eilėje savaitę ar daugiau, paskui kelias valandas sėdėti eilėje poliklinikoje, po to dar mažiausiai dvi savaites laukti eilėje pas specialistą. Be abejo, tokiu būdu ieškodamas gali tos sveikatos ir nerasti arba tiesiog per tą laiką numirti, nesulaukęs eilės. Tai priklausys nuo tavo pastangų ir išradingumo, kai susergi. Taip taip, turi būti išradingas. O ar gali būti išradingas susirgęs, jeigu tau staiga pradėjo skaudėti pilvą, širdį, nugarą ar kokią kitą kūno vietą ir iš skausmo nebeturi kur dėtis. Ar gali laukti, kai labai skauda? Be abejo, negali, bet mūsų šalyje tu privalai laukti eilėje. Žinau, kad tai pasityčiojimas iš ligonio, bet sukurta tokia, atsiprašant, tvarka ir niekur tu, žmogeli, nedingsi. Turi tos patyčių tvarkos laikytis, nes tave tarsi už virvelės tampo tos tariamos tvarkos kūrėjai, priešais padarę ligonį su gydytoju, kuris yra priverstas ne gydyti, o tiesiog marinti ligonį.


Kodėl Premjeras tampa pavojingas visuomenei

Lietuvos blaivybės fondo nariai pasipiktino premjero Gedimino Kirkilo išsakytomis mintimis apie alkoholio liberalizavimo politiką ir reklamą. Teigdami, kad Premjeras – verslininkų, gramzdinančių piliečius į alkoholizmą, įkaitas, fondo nariai retoriškai klausia, ar Vyriausybės vadovas nejaučia atsakomybės prieš visuomenę.


Gerti ir rūkyti įprantama... dar įsčiose

Bent nėščios nerūkykime

Atrodo, šiandien, kuomet visose gyvenimo srityse žmogus gali remtis mokslininkų išvadomis bei patarimais, nereikėtų įrodinėti, jog besilaukianti kūdikio moteris turėtų užmiršti apie rūkalus ir alkoholį. Tačiau tiesa ta, kad dar daugelis būsimų motinų jokių patarimų nepaiso, neatsisako savo žalingų įpročių, neįsipareigoja motinystei. Labiausiai gąsdina tas faktas, kad tokių motinų ne mažėja, o daugėja, ir tą skaičių papildo vis jaunesnio amžiaus dailiosios lyties atstovės.


Lietuva nenusipelnė liūdnos savižudžių šlovės

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus domėjosi savižudybių prevencija ir vaikų saugumo problemomis. Valstybės vadovas lankėsi psichologinės pagalbos tarnyboje „Vaikų linija“, Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Vaiko raidos centre bei Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje. Šiose įstaigose pagalba suteikiama tiems, kurie patyrė smurtą arba yra išgyvenę didelių sukrėtimų.


„Girtasparniai“ ir blaivadarbių kantrybė

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Ano lapkričio pradžioje vakarėjant ėjau paronžiais. Viename didelio dviaukščio namo bute netoli buvusios „Putos“ garsiai dainavo. Vyrai ir moterys. Išsiskyrė plonulytis spigus balselis: „Noriu papasakot tau vienam, kas manoj širdyyy!..“ Paskum trinktelėjo durys, pro jas išsvirduliavo vyras, o įkandin jo – gal šešerių metų berniukas. Basomis! Jis labai labai prašė, tiesiog meldė tėvo: „Neišeik, tėveli, neišeik, būk geras!“ „Tavo motina manęs nemyli. Pasiuskit! Einu pas Nastę“, – lyg tetervinas suburbuliavo tėvas ir, vidur kiemo „nusišvilpęs“, nulingavo Basanavičiaus gatvės link.


Popiežiškosios gyvybės akademijos deklaracija: sąžinė ir gyvybė

Vasario antroje pusėje Vatikane vyko Popiežiškosios gyvybės akademijos kongresas, kuris buvo skirtas temai „Krikščioniška sąžinė ir teisės į gyvybę gynimas“. Šiomis dienomis buvo paskelbta kongreso baigiamoji deklaracija, kurią trumpai apžvelgsime.

Deklaracijoje rašoma, kad žmogaus sąžinės gelmėse glūdi įstatymas, kurio jis pats sau nėra davęs ir kuris jį kviečia daryti gera ir vengti blogio. Jei žmogus, klausydamasis šio įstatymo, daro jį atitinkančius laisvus ir sąmoningus pasirinkimus, tai jis realizuoja save kaip asmenį ir drauge kuria žmoniškesnę visuomenę.


Indijos vyriausybė pradėjo kampaniją prieš abortus

Indijos centrinė vyriausybė pradėjo įgyvendinti programą prieš moteriškos lyties vaisių abortus. Taigi vyriausybė skatina motinas gimdyti mergaites ir jas atiduoti valstybės globon. Indijos Katalikų Bažnyčia, kuri nuolatos kovoja prieš abortą ir bet kokią seksualinę diskriminaciją bei pabrėžia kiekvienos žmogiškos gyvybės nepamatuojamą vertę, labai palankiai sutiko minėtą iniciatyvą.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija