„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (78)

2007-iųjų gegužės 11 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Dž.Bušas tęsia gyvybės gynimo politiką

Mindaugas BUIKA

Jungtinių Valstijų prezidentas
viešai pabrėžia
savo krikščioniškas nuostatas

Pažadas vetuoti abortus finansuojančius įstatymus

Jungtinių Valstijų prezidento Džordžo Bušo laiškuose Kongresui išreikštas pažadas vetuoti bet kokį naujai priimtą įstatymą, kuris liberalizuotų negimusios gyvybės naikinimą, susilaukė širdingos padėkos šalies Katalikų Bažnyčioje. Laiškai gegužės pradžioje buvo parašyti atsižvelgiant į tai, kad po neseniai vykusių rinkimų Kongreso abiejuose rūmuose daugumą gavę demokratai rengiasi svarstyti nemažai įstatymų projektų, kurių įsigaliojimas leistų plačiau naudoti federalinio valstybės biudžeto lėšas abortų darymo bei žmogaus embriono tyrimų finansavimui.

Laiškuose, adresuotuose Atstovų rūmų pirmininkei Nensei Pelosi ir Senato daugumos lyderiui Hariui Reidui, prezidentas Dž.Bušas reiškia susirūpinimą, kad Kongresas gali svarstyti naujus įstatymus, kurie „galėtų esmingai pakeisti federalinę politiką bei abortų įstatymus ir leistų, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami žmogaus gyvybei naikinti“. Valstybės vadovas primena, kad amerikiečių tauta iš pagrindų remiasi įsitikinimu, jog „kiekviena žmogiškoji būtis turi teises, orumą ir su niekuo nepalyginamą vertę“. Todėl kiekvienas pradėtas kūdikis turi būti svetingai priimtas ir ginamas valstybės įstatymų.

Mokslo ir medicinos pasiekimai taip pat neturi konfliktuoti su etinėmis normomis, ypač tomis, kurios gina gyvybę kiekviename jos egzistencijos tarpsnyje, įskaitant buvimą dar motinos įsčiose. Prezidentas Dž.Bušas pabrėžė, kad šie klausimai turi gilų emocinį pagrindą ir daugelis mokesčių mokėtojų būna pasipiktinę, kad jų į biudžetą įmokėti pinigai yra nukreipiami žmogaus gyvybės nutraukimui finansuoti.

Jis priminė, jog dabartiniai JAV įstatymai draudžia valstybės lėšas skirti abortams daryti, išskyrus išimtinius išprievartavimo, incesto ir pavojaus motinos gyvybei atvejus, bei finansiškai remti tas organizacijas, kurios skatina abortą, kaip šeimos planavimo priemonę. Jungtinių Valstijų vadovas minėtuose laiškuose taip pat pabrėžė, kad dabartiniai šalies įstatymai gina žmogaus embrionus nuo sunaikinimo, ir prezidentas yra pasiryžęs veikti, kad šios teisinės normos nebūtų pakeistos.

Prezidentą remia Kongreso nariai ir Bažnyčia

JAV prezidento „veto“ įveikti reikia bent dviejų trečdalių Kongreso narių balsų. Todėl gera paskata Dž.Bušui buvo ankstesni jam pasiųsti 34 senatorių ir 155 Atstovų rūmų narių – jie sudaro daugiau kaip trečdalį kongresmenų – laiškai, kuriuose pasižadama palaikyti jo sprendimą dėl gyvybei nepalankių įstatymų vetavimo. Minėti gyvybės gynimo politiką remiantys senatoriai savo laiške primena, kad panašų kreipimąsi į Kongresą dar 1991 metais buvo paskelbęs ir dabartinio JAV vadovo tėvas prezidentas Džordžas Bušas vyresnysis, kai tada šalies parlamentą taip pat kontroliavo demokratų dauguma. O gyvybę ginantys Atstovų rūmų nariai pabrėžia poreikį išsaugoti JAV valstybinės politikos tradiciją, kad mokesčių mokėtojų sąžinė būtų apsaugota nuo jų moraliniam įsitikinimui priešingo jų pinigų naudojimo.

JAV katalikų dvasiniai vadovai parėmė šias politinių veikėjų nuostatas, pabrėždami Bažnyčios ir vyriausybės bendradarbiavimo poreikį dėl pagarbos žmogaus gyvybei užtikrinti. „Aš sveikinu prezidentą Dž.Bušą už jo vakarykštį laišką Kongreso lyderiams žadant vetuoti bet kokį įstatyminį aktą, kuris silpnintų ar atšauktų dabartinius įstatymus ir politiką, ginančius nekaltą žmogaus gyvybę“, – teigiama gegužės 4 dieną paskelbtame JAV vyskupų konferencijos Gyvybės gynimo reikalų komiteto vadovo Filadelfijos arkivyskupo kardinolo Džastino Rigalio pareiškime. Tokią pačią padėką kardinolas Dž.Rigalis skyrė ir minėtiems 34 senatoriams bei 155 kongresmenams, pažadėjusiems palaikyti prezidento Dž.Bušo galimą „veto“.

Ganytojas pabrėžė, kad šis politikų nusistatymas „padeda užtikrinti“, jog „amerikiečiams nėra ko baimintis“, kad vyriausybė įsivels į abortų finansavimą ir pragaištingas demografinės kontrolės programas pačiose Jungtinėse Valstijose ar užsienyje bei „embrioninių žmonių naikinimą“. (Dabartinė JAV vyriausybė atsisako finansiškai paremti kiekvieną tarptautinę organizaciją, kuri labai aiškiai neparodo savo priešiško nusistatymo abortams.) „Vietoje to, mes turime kartu darbuotis, kad būtų stiprinama pagarba žmogaus gyvybei bejėgiškiausiose jos stadijose bei parama nėščioms moterims ir šeimoms, turinčioms senyvo amžiaus, ligotų ar neįgalių narių“, – aiškino kardinolas Dž.Rigalis.

Prezidento Dž.Bušo dar vienas pareiškimas dėl įsipareigojimo gyvybės civilizacijos plėtrai yra tinkama įžanga rengiantis jo susitikimui su popiežiumi Benediktu XVI, kuris Romoje numatytas birželio 9 dieną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija