„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (78)

2007-iųjų gegužės 11 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šeima – gyvybės lopšys

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Gyvybės dienos eisenoje žygiuoja
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Šiais metais Lietuvoje švęsti Gyvybės dieną iniciatyvos ėmėsi Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Šventė, į kurią tądien suvažiavo šeimos iš įvairių Lietuvos kampelių, pradėta Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Pusiaudienį šv. Mišias čia aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, nuoširdžiai pasveikinęs ir palaiminęs akcijos dalyvius. Į raginimą balandžio 29-osios popietę rinktis Vilniaus Arkikatedros aikštėje atsiliepė daug žmonių, ne tik vilniečių, bet ir suvažiavusių iš visų Lietuvos vyskupijų. Prieš pradedant eiseną, kuriai rikiuotasi ir vyskupijomis, parengusiomis savo šūkius ir atsivežusiomis vėliavų, kalbėjo ir kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkai, pritarę šios akcijos idėjai ir išreiškę solidarumą stiprinant krikščionišką šeimą. Išsirikiavę į darnią eiseną Gedimino prospektu, orkestrui trenkiant maršus, žygiavome į Nepriklausomybės aikštę.


Švęskime gyvenimą su šeima

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
mielai fotografavosi su Vilniuje
vykusios Gyvybės dienos dalyviais

Bažnyčia kasmet kviečia minėti Pasaulinę gyvybės dieną. Tuo ji primena ir pabrėžia, kad mūsų amžiuje abejojama ir net neigiama daugelis dalykų, kurie visais laikais atrodė savaime suprantami, kylantys iš žmogaus prigimties ir tik žmogui būdingo asmens orumo. Ankstesniais šimtmečiais dėl gyvenimo sąlygų ir būdo, medicininės pagalbos stokos žmogaus gyvenimas buvo kur kas trumpesnis. Dažnas vaikelis užgesdavo vos atėjęs į šį pasaulį. Tačiau gyvybės neliečiamumas, jos šventumas buvo visiems akivaizdus. Pasakos piktadariui yra skirtas liaudiškos tradicijos posakis apie gyvybę: „Ne tu davei, ne tu atimsi“. Čia nepaminimas Viešpaties vardas, tačiau aiškiai nurodoma, kad gyvybė nėra tai, kas subordinuota žmogaus valiai ir sprendimams.


Žmogaus gyvybė – didžiausia Dievo dovana

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Vyskupas Eugenijus Bartulis
kalba Gyvybės dienos dalyviams

Prieš dvylika metų išleistoje enciklikoje „Evangelium vitae“ popiežius Jonas Paulius II žmogaus gyvybę pavadino didžiausia vertybe, šventa ir neliečiama Dievo dovana. Jis ragino kasmet visose šalyse švęsti gyvybės dieną. Šis iškiliausias XX amžiaus žmogus rašė:

„Šios dienos šventimas turėtų būti parengtas ir vykdomas aktyviai dalyvaujant vietinės Bažnyčios nariams. Pirmiausias jo tikslas padėti individualioms sąžinėms, šeimoms, Bažnyčiai ir visuomenei pripažinti žmogaus gyvybės prasmę ir vertę visais jos etapais ir visomis sąlygomis. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti abortų ir eutanazijos problemų rimtumui, tačiau neišleidžiant iš akių ir kitų gyvybės klausimo aspektų, kurie kartkartėmis, esant tam tikrai progai ar aplinkybėms, nusipelno nuodugnaus apmąstymo. Kaip Dievui patinkančio dvasinio garbinimo (plg. Rom 12,1) dalis, Gyvybės Evangelija pirmiausia švęstina kasdieniu gyvenimu, kuris turi būti pilnas pasiaukojančios meilės kitiems. Taip visa mūsų egzistencija taps nuoširdžiu ir atsakingu gyvybės dovanos priėmimu, iš širdies gelmių kylančios šlovės ir dėkingumo Dievui, suteikusiam šią dovaną, giesme. Tai vyksta ir dabar per daugybę įvairių nesavanaudiško


Kauniečiai paminėjo Gyvybės dieną

Į Gyvybės dienos šventę Vilniuje
kauniečius išlydi arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius
ir mons. Vytautas Grigaravičius

Balandžio 29-ąją, sekmadienį, kartu su visos Lietuvos žmonėmis Kauno arkivyskupija minėjo Pasaulinę gyvybės dieną. Šia proga kauniečiai dalyvavo pirmą kartą Vilniuje surengtoje šeimų šventėje – akcijoje „Šeima – gyvybės lopšys”. Atsiliepdami į jos rengėjų – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos – kvietimą drauge liudyti visuomenei šeimos džiaugsmą ir svarbą sekmadienį į sostinę išsirengė organizuotas kauniečių šeimų būrys ir, suprantama, pavienės šeimos, vykusios savo transportu, bei važiavusieji Lietuvos geležinkelio traukiniu, į kurio vagoną keliauti nemokamai jau savaitės viduryje nebuvo likę laisvų vietų. Dviem autobusais, trimis mikroautobusiukais (iš Domeikavos, Petrašiūnų parapijų bei „Caritas“ organizacijos) vykusius keliauninkus, tarp kurių buvo daug vaikų, Kauno pilyje sekmadienio rytą palaimino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, išlydėjo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Transporto priemonės buvo papuoštos akcijos plakatais, o kelionės dalyviai turėjo skrajučių, margaspalvių balionų, jiems Šeimos centras buvo parengęs ir informacinius lankstinukus.


Dž.Bušas tęsia gyvybės gynimo politiką

Mindaugas BUIKA

Jungtinių Valstijų prezidentas
viešai pabrėžia
savo krikščioniškas nuostatas

Pažadas vetuoti abortus finansuojančius įstatymus

Jungtinių Valstijų prezidento Džordžo Bušo laiškuose Kongresui išreikštas pažadas vetuoti bet kokį naujai priimtą įstatymą, kuris liberalizuotų negimusios gyvybės naikinimą, susilaukė širdingos padėkos šalies Katalikų Bažnyčioje. Laiškai gegužės pradžioje buvo parašyti atsižvelgiant į tai, kad po neseniai vykusių rinkimų Kongreso abiejuose rūmuose daugumą gavę demokratai rengiasi svarstyti nemažai įstatymų projektų, kurių įsigaliojimas leistų plačiau naudoti federalinio valstybės biudžeto lėšas abortų darymo bei žmogaus embriono tyrimų finansavimui.


Už raginimą laikytis moralės Italijos vyskupų konferencijos pirmininkui buvo grasinta mirtimi

Genujos
arkivyskupas Andželas Banjaskas

Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Genujos arkivyskupas Andželas Banjaskas tapo grasinimų kampanijos auka. Pirmiausia grasinantys šūkiai buvo rašomi ant sienų, vėliau į arkivyskupo namus paštu atsiųstas pistoleto šovinys.

Arkiv. A.Banjaskas visai neseniai, kovo 7 dieną, vadovavimą Italijos vyskupų konferencijai perėmė iš du dešimtmečius Vyskupų konferencijos pirmininko pareigas ėjusio kardinolo Kamilo Ruinio. Pasikeitimas Vyskupų konferencijos vadovo poste sutapo su Italijos visuomenėje vykusiomis gana aistringomis diskusijomis dėl nesusituokusių sugyventinių teisių. Italijos vyriausybė jau anksčiau buvo parengusi projektą įstatymo, kuris nesusituokusių sugyventinių, taip pat ir tos pačios lyties, poroms siūlė suteikti juridinį pripažinimą. Italijos Bažnyčia tokiam siūlymui nepritaria ar tiksliau tariant – neprieštarauja sugyventinių individualių teisių išplėtimui, ypač kiek tai susiję su turtiniais reikalais, tačiau kategoriškai priešinasi juridinio sugyventinių statuso pripažinimui, tai yra naujam teisių subjektui sukurti. Vykstant šioms diskusijoms arkiv. A.Banjasko vadovaujama Italijos vyskupų konferencija paskelbė notą apie politinėje veikloje dalyvaujančių katalikų pareigą laikytis Bažnyčios mokymo moralės srityje.


Mirė Džonas Bilingsas, natūralaus šeimos planavimo metodo pionierius

Naktį iš balandžio 1-osios į 2-ąją mirė pasaulyje garsus australų gydytojas Džonas Bilingsas. Jam buvo 89 metai. Jis gimė Melburne 1918 metais, 1943-aisiais vedė Eveliną, taip pat gydytoją. Dž.Bilingso biografijoje galime rasti įvairių mokslinių nuopelnų, administracinę karjerą, bet labiausiai jis išgarsėjo, kai nustatė ir pagrindė natūralaus vaisingumo, tad ir šeimos planavimo metodą, kuris vadinamas „ovuliacijos metodu“ arba tiesiog Bilingsų metodu. Rašoma daugiskaita, mat tyrimuose esminį indėlį įnešė ir jo žmona Evelina.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija