„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.8 (81)

2007-iųjų rugpjūčio 10 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Blaivybės idėjos patinka ne visiems

Gintaras VISOCKAS

Vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivystės sąjūdžio narys
Juozas Šaulys įsitikinęs,
jog kultūros ir sporto negalima
remti iš alkoholio reklamos
uždirbtų pinigų

Juozo Šaulio profesija – labai taiki. Jis yra dantų technikas. O ir visuomeninių organizacijų, kurioms jis priklauso, agresyviomis, įtartinomis nepavadinsi. Nė vienos. J.Šaulys aktyviai dalyvauja Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio, Nacionalinės tėvų ir šeimų asociacijos bei Lietuvių fronto bičiulių veikloje, taip pat priklauso grupei žmonių, kurie rūpinasi, jog Lietuvoje būtų ribojama alkoholio ir tabako reklama. Raginantis negirtuokliauti bei kviečiantis puoselėti šeimos vertybes lietuvis nusipelno didžiausios pagarbos. Užuot laisvu nuo darbo metu ilsėjęsis kur nors Maljorkoje, J.Šaulys rūpinasi visai lietuvių tautai aktualiais reikalais: kad šalyje būtų kuo mažiau girtuoklių, kad Lietuvoje būtų kuo mažiau skyrybų. Argi tai – smerktina veikla?


Neverskime gydytojų elgtis prieš sąžinę

Atviras laiškas sveikatos apsaugos ministrui

Sąžinės laisvės suvokimas ir siekis užtikrinti, kad žmogus išlaikytų teisę nesielgti prieš sąžinę, yra senas kaip pati civilizacija. Todėl bet kuri demokratinė pasaulio bendruomenė jau neįsivaizduoja savo piliečių darnaus sambūvio be sąžinės, minties ir religijos laisvės, įtvirtintos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 str. ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 9 str. Sąžinės laisvė suprantama kaip laisvė ne tik nuo fizinės, bet ir nuo psichologinės prievartos, galinčios daryti įtaką minčių ir veiksmų raiškai.


„Amnesty International“ išduoda savo misiją

Mindaugas BUIKA

Pasidavimas neigiamo lobizmo įtakai

Paniekinusi ir išjuokusi ją rėmusios Katalikų Bažnyčios, daugybės gyvybės gynėjų ir jos pačios narių perspėjimus dėl palankumo abortą teisinančiai nuostatai, pasaulio didžiausia žmogaus teisių laikymąsi skatinanti organizacija „Amnesty International“ negimusių kūdikių „selektyvų“ žudymą daro esminiu kampanijos, nukreiptos prieš prievartą moterų atžvilgiu, elementu. Apie tai formaliai bus nuspręsta rytoj, rugpjūčio 11 dieną, Meksikos sostinėje rengiamoje „AI“ pagrindinio atstovaujamojo organo – Tarptautinės tarybos – plenarinėje sesijoje. Kad toks sprendimas bus priimtas, beveik nėra abejonių, nes vadinamosios „aborto teisės“ propagavimui pritarė organizacijos didžiausi nacionaliniai (JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados) skyriai ir jos feminizuota vadovybė.


Homofobija

Dr. Rūta GAJAUSKAITĖ,

kriminologė

Baimė

„Homofobas“ – išvertus lietuviškai būtų bailys: žmogus (homo) ir baimė (fobija). O homofobija – bailumas. Žodis kaip ir kiti – „skausmas“, „kančia“, „siaubas“, - niekuo nesiskiria nuo kitų žodžių. Baimė reiškia normalų žmogaus jausmą, kuris jį saugo nuo nežinomų pasekmių. Bailys – būtų labai atsargaus ar nedrąsaus žmogaus sinonimas. Tuo tarpu šiandienos šnekoje žodį „homofobija“ vartojame visai kita prasme, juo apibūdiname maniją ar neapykantą, kuri yra beveik nepadori ir nepriimtina šiuolaikinėje visuomenėje.


Alkoholizmas ir karas keliuose

Paskutinės šių dienų aktualijos, tokios kaip karas keliuose, verčia suklusti mus visus. Vis didėjantis aukų ir žmonių, nukentėjusių nuo girtų vairuotojų, skaičius verčia ieškoti įvairių išeičių net ir Seimo, Vyriausybės narius bei Prezidentą. Bet ar apriboję alkoholio pardavimą būsime pajėgūs kovoti su šia XXI amžiaus rykšte? Ką daryti, kad išvengtume tragiškų autoavarijų, nelaimingų atsitikimų darbe, kad taip nepilnėtų vaikų globos namai ir įkalinimo įstaigos?


Gelbėkimės nuo blogio

Žiniasklaida kasdien skelbia duomenis apie žmonių žūtis autoavarijose, apie smurto aukas bei savižudžius. Tačiau neskelbia karo tiems, kurie stumia į tas nelaimes ir kančias. Kodėl pati žiniasklaida nepasisako prieš sidro ir alaus reklamą televizijoje? Atseit ta reklama išlaiko televiziją ir sportininkus. Bet juk negalima žmonių gyvybės, sveikatos (ypač vaikų) sąskaita išlaikyti „žvaigždyno“, užsiimančio kūno demonstravimu, kuriančio vis naujus mandrius įvaizdžius su vis labiau akį rėžiančiais apdarais, papuošalais ir kosmetika. Kam tos kaukės? Pasirodykime tokie, kokie esame, ir siekim ne besikeičiančia išore žavėtis, o dvasingumu, sielos grožiu. Gal tuomet labiau bus atjaučiami tie, kurie gauna mažiausias pajamas?

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija