„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.9 (82)

2007-iųjų rugsėjo 14 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Motina Teresė – didžioji gyvybės gynėja

Mindaugas BUIKA

Motina Teresė

Abortas kelia pavojų taikai

Neseniai minint palaimintosios Motinos Teresės iš Kalkutos (1910-1997) mirties dešimtąsias metines vėl buvo apžvelgti šios artimo meilės darbų apaštalės nuopelnai rūpinantis pačiais vargingiausiais žmonėmis. Motina Teresė, kurios humanitarinė veikla įvertinta 1979 metų Nobelio taikos premija, išgarsėjo ir kaip bekompromisinė silpniausios, negimusios žmogaus gyvybės gynėja. Ji atvirai iš aukščiausių tribūnų įtakingiausiems pasaulio asmenims kalbėjo apie abortų legalumo blogį, kaip didžiausią mūsų meto kontroversiją, sukeliančią pavojų paversti veidmainyste visus kitus kilnius žmonijos siekius.


Ką nudžiugino rugsėjo pirmoji?

Viktoras Alekna

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Šių metų rugsėjo pirmoji – nepaprasta, galima sakyti, istorinė Lietuvos gyvenimo diena: visuotinio girtuokliavimo valstybėje rugsėjo pirmąją buvo uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais. Prekiauti. O girtauti uždrausta nebuvo. Ir vis dėlto rugsėjo pirmąją buvo girtuokliaujama daug mažiau. Tai paliudijo gydytojai, jau rugsėjo trečiąją paskelbę spaudoje, kad rugsėjo pirmąją buvo lengviau dirbti: žymiai sumažėjo greitosios pagalbos gydytojų iškvietimų.


Parama jaunavedžiams

Romas BACEVIČIUS

Šeimos centro vadovė
gydytoja Nijolė Dungveckienė,
mokytojai Elena Jurkšaitienė
ir Justinas Palukaitis

Rugsėjo 2 dieną Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje sekmadienio Sumos šv. Mišios buvo aukojamos valanda vėliau negu įprasta, nes čia paminėtas parapijos Šeimos centro 10-metis. Įprastu metu į šv. Mišias susirinkę parapijiečiai, vadovaujant vienam iš Šeimos centro atstovų mokytojui Justinui Palukaičiui, sukalbėjo visą rožinį, buvo skaitomos Evangelijos citatos. Paskui vyko adoracija, buvo kalbamos litanijos, melstasi intencijomis prašant geros kloties vaikams ir jaunimui, šeimoms, vilties įveikiant visuomenės blogybes. Sumos šv. Mišios buvo aukojamos už parapijos Šeimos centrą. Skaitinius skaitė buvusi Šeimos centro lankytoja Irma Dungveckienė, visuotinę maldą – Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokiniai Justė Daukšaitė, Lauryna Skrickutė, Martynas Jonikas ir Karolis Mačėnas, o atnašas šv. Mišių aukai atnešė jau šeimas sukūrę jauni žmonės: Jūratė Kvietkauskienė, Ingrida ir Vaidas Boguckiai, šiame Šeimos centre santuokai rengęsi Marius Gerulaitis, Irma ir Aivaras Dungveckiai.


Šeima – gyvybės lopšys

Marytė ŠAKIENĖ,

LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkė

Matome, ypač didžiuosiuose miestuose, išrašytus plakatus su šiais gražiais teiginiais: branginkime gyvybę ir švęskime gyvenimą su šeima, kalbėkime apie šeimos vertę ir žmogaus orumą šeimoje. Konstitucija šeimą laiko valstybės pagrindu, šeimoje perduodamos vertybės ir ugdoma atsakomybė, šeima kuria Lietuvos ateitį. Kas, jeigu ne tėvai, turi visa tai atlikti, turi būti tikrieji vaikų gynėjai, užtarėjai ir mokytojai. Tėvas buvo ir yra stiprybės pavyzdžio simbolis – juk kaip saugu už jo pečių! Ir tas saugumo jausmas lydės mus visą gyvenimą.


Teroras Lietuvos keliuose

Tenka pripažinti, kad karas keliuose lygiai taip pat „sėkmingai“ tęsiasi ir toliau, nors nuo STOP paskelbimo praėjo jau beveik metai. Kiekvieną savaitę iš skirtingų Lietuvos vietovių mus pasiekia vis nauji pranešimai apie tragiškus įvykius keliuose ir autoavarijas, kuriose žūsta ar yra sužalojami žmonės (ypač tai pastebėtina po švenčių, savaitgalių, netikėtai išpuolusių laisvadienių). Tai epidemija (kaip ir savižudybės), kurios pasekmes su kiekviena nauja savaite pajunta vis didesnė Lietuvos gyventojų dalis, o žvakučių ir gėlių altorėliai pakelėse dygsta tokia progresija, kad netrukus galės atstoti kelio žibintus. Žinoma, čia gerokai persūdau, tačiau būtent tokia mintis kilo galvoje po gero mėnesio važiuojant viena Vilniaus gatve – ten, kur buvo tiesiog kelkraštis – gėlės ir žvakės, gėlės ir žvakės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija