„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.11 (84)

2007-iųjų lapkričio 16 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Nesidangstykime Europos skraiste

Pareiškimas Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba savo posėdyje, įvykusiame spalio 29-ąją, vienbalsiai nutarė kreiptis į Jus šiuo pareiškimu:

Paskutiniuoju metu mūsų valstybei priešiškos jėgos pradėjo vis ryškiau griauti jos moralinį pagrindą – dorą, susijusią su pačios Valstybės saugumu. Visų pirma – homoseksualų išpuoliai ir pretenzijos, laiminamos kai kurių Europos Sąjungos „veikėjų“. Gegužės mėnesį tokie Europos „pasiuntiniai“ Lietuvoje jau bandė demonstruoti savo programą. Laimė, jų akcija nepavyko: Vilniaus savivaldybė jiems nedavė leidimo. Atsisakė homoseksualų akcijoje dalyvauti sostinės ir Kauno transporto vadovai. Už tai jiems dėkojame.

Nepavykus sumanytiems renginiams, tos atvykusios iš užsienio „mažumos“ apskundė Lietuvą tarptautinėms institucijoms. Pasak jų, Lietuva juos persekioja, varžo jų teises. Ir Europa grasina mums sankcijomis. Keista logika: mes turime taikstytis su tais, kurie Lietuvoje nori sujaukti mūsų gyvenimą, sunaikinti jos dvasinį paveldą. Jei ginamės nuo to – vadinasi, juos persekiojame… Galėtų šitaip skųstis ir vagys!

Spalio 24 dieną homoseksualai vėl viešai norėjo demonstruoti Vilniuje. Negavę leidimo, susispietė viename klube ir, ko gero, patys surengę dūmų provokaciją atvykusios policijos į savo patalpas neįsileido.

Valdžia leido sostinėje įkurti gėjų ir lesbiečių klubus. Jiems vadovauja Vasilijus Terentjevas.

Mes, Lietuvos partizanai ir laisvės kovotojai, nesuprantame mūsų valdžios taktikos. Juk negalima toleruoti įvairių atėjūnų, savo veiksmais kenkiančių Lietuvai. Negalima tuo reikalu dangstytis ir Europos skraiste, vadinamosiomis „žmogaus teisėmis“, kada tos „teisės“ griauna kitų žmonių teises, vietos kultūrą. Mes turime savo papročius, tradicijas, lietuviškas krikščioniškas nuostatas. Turime savo vienintelę žemėje Tėvynę, apgintą mūsų didžia auka. Neleisime jos niekam naikinti, iš jos tyčiotis. Mes norime savo vaikus auklėti krikščioniška patriotine dvasia, o ne kažkokiu užsienietišku „seksualiniu švietimu“. Mes norime matyti lietuviškus užrašus parduotuvėse ir gatvėse, kurie, deja, vis labiau nyksta, užleisdami vietą užsienietiškiems užrašams. Mes norime turėti savo gyvą, nesuklastotą istoriją, savigarbą, nesuterštą įvairiomis svetimybėmis kalbą.

Prašome į visa tai atkreipti dėmesį, užkertant kelią mūsų tautos dvasiniam žudymui.

Jonas Čeponis,
LLKS tarybos posėdžio pirmininkas,

Vytautas Balsys,
LLKS tarybos posėdžio sekretorius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija