„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.12 (85)

2007-iųjų gruodžio 14 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kai viešoji atmosfera persunkta alkoholio garais

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS

Jūsų Ekscelencija Prezidente, Gerbiamieji mokslininkai ir visuomenininkai, visi, kurių neįveikė abejingumo ir prisitaikymo atmosfera. Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad būtent čia, prezidentūroje, autoritetingiausiu politiniu lygmeniu, vėl grįžtama prie girtuoklystės ir nugirdymo problemos. Prie problemos, kuri yra ne pavienių nelaimėlių, bet visos mūsų šalies bėda, pavojus mūsų ateičiai, neatsitraukianti grėsmė Lietuvos žmonių dvasinei, psichinei ir fizinei stiprybei. Noriu dar kartą padėkoti Prezidentui, kuris atsilaikė prieš didžiulį, jokių sąžiningos diskusijos taisyklių nepaisantį spaudimą bei puolimą ir pasirašė alkoholio reklamą ribojantį įstatymą. Tenka tik stebėtis ir didžiuotis mūsų mokslininkų, medikų, visuomenininkų atkaklumu, aštriu pilietinės atsakomybės jausmu, kad jie muša pavojaus varpais dėl alkoholio nulemtos destrukcijos. Muša, nepaisydami alkoholio pramonei už grašius pataikaujančių universitetų rektorių ir sporto vadovų. Nepaisydami gėdingų suinteresuotos žiniasklaidos atakų prieš kiekvieną, kuris drįsta abejoti alkoholio reklamos nekaltybe.


Negimusio kūdikio laidotuvės ir konferencija apie gyvybę

Lapkričio 23-iąją prisiminta skaudi data – 1955 metais Lietuvoje įteisinti abortai. Dabar ją minime kaip Negimusio kūdikio dieną

Romas BACEVIČIUS

Negimusio kūdikio
laidotuvės Domeikavoje

Prasmingas renginys lapkričio 23-iąją įvyko Domeikavoje. Lietuvos kankinių bažnyčioje vidudienį buvo adoruojamas Švč. Sakramentas ir kalbamas rožinis, kuriam vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikas Aurelijus Barkauskas. Melstasi už abortų aukas. 11 valandą 52 minutės buvo 52 kartus skambinama varpu, taip primenant aborto įteisinimo metus Lietuvoje. 12 valandą Aukštosios Panemunės klebonas, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys ir Domeikavos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas aukojo šv. Mišias. Jų pradžioje kan. D. Brogys kvietė melstis už nužudytus negimusius vaikus, kurie galėjo būti drauge, taip pat dėkoti Dievui už malonę gimti mylinčių tėvų šeimose ir prašyti Viešpaties pagalbos saugojant gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties.


Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui

Kun. Robertas Grigas

Lietuvą okupavusi SSRS 1955 m. lapkričio 23 dieną įteisino abortus. Antinacionalinis ir antihumaniškas įstatymas iki šiol neatšauktas.

1. Krikščionys ir prigimtines vertybes branginantys žmonės, pasisakydami prieš abortus, paprastai sutelkiame savo argumentacijos ugnį įrodinėjimui, kad

a) moters įsčiose pradėtoji gyvybė yra žmogiška nuo pačios pradžios;

b) taigi nežmoniška, nedora ir įstatymiškai neleistina žmogišką gyvybę/būtybę naikinti;

c) toks privatus elgesys, tuo labiau tokia valstybių nuostata, įteisinta juridiškai, gresia katastrofiškomis pasekmėmis visuomenės santykiams, moralei, demografijai, o ypač – kiekybiškai negausių tautų išlikimui.


Žmogaus teisių ir demokratinių laisvių pavojai

Aleksandras Žarskus

Demokratija – blogiausia valdymo forma.

Vinstonas Čerčilis

Demokratinės laisvės ir žmogaus teisės, kuriomis yra grindžiama šiandieninė civilizacija, žmogų ne tik išlaisvino, bet ir pavergė, atnešė ne tik gėrį, bet ir dideles blogybes.

Abortai atrodytų labai didelis blogis: žudomi žmonės, naikinami patys silpniausieji, visuomenė praranda savo ateitį – vaikus, tačiau tai daroma mūsų pačių sprendimu, mūsų rankomis, kurias atriša demokratinės laisvės ir žmogaus teisės.


Kam priklauso gyvybė?

Mindaugas Pliauga

Šiuo metu Lietuvos Seime yra parengtas Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas. Šio įstatymo projekto rengimas vyksta labai sunkiai, o diskusijos dažnai būna nekonstruktyvios. Panaši padėtis yra ir kitose šalyse.

Abortų draudimų priešininkų propagandos dėstomi argumentai didžiosios daugumos žmonių susilaukia palaikymo, todėl kovotojams už gyvybę reikia atsiriboti nuo feminisčių ir kitų abortų šalininkų organizacijų keliamų emocijų ir nagrinėti jų argumentų pagrįstumą..

Skaitant vienos iš abortų šalininkų lyderės A. M. Pavilionienės straipsnį „Kam priklauso moters kūnas?“, kuriame išdėstyti pagrindiniai feminisčių ir abortų šalininkų argumentai, pasidarė nejauku. Vertinant pateiktus argumentus ir man, kaip A. M. Pavilionienei kyla klausimas – „kodėl nepripažįstama visuomeninių santykių pažanga, pagarba žmonių lygybei?“ Klausimas teisingas, bet ar A. M. Pavilionienės atsakymas teisingas?


Paminėta Negimusio kūdikio diena

Kaunas. Visą lapkritį Kauno arkivyskupijos šeimos centras kvietė dalyvauti maldos akcijoje už negimusius kūdikius ir jų tėvus. Šiais metais maldos akcija buvo pavadinta Šventojo Rašto žodžiais „Tavo vardą įrėžiau savo delne“ (Iz 49, 16) ir tikintieji buvo kviečiami melsti sutaikinimo ir išgijimo malonės kūdikius praradusioms šeimoms. Išgyvenusieji kūdikio netekties skausmą ir ieškantys pagalbos specialiai parengtais lankstinukais buvo raginami kreiptis į arkivyskupijos šeimos centrą, vykdantį „Krizinio nėštumo“ programą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija