„XXI amžiaus“ priedas apie slaptąsias tarnybas

2007-iųjų liepos 11 d., Nr.3


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Apie „filtrus“ KGB sistemoje

„Mes kalbame apie žmogų su žiniomis. Kiekvienoje valstybėje tokie žmonės yra saugomi ir vertinami“, – neseniai sakė G.Kirkilas, kalbėdamas apie vieną susikompromitavusį KGB rezervininką. Išties KGB tam turėjo savo atrankos ir patikrinimo metodiką. Todėl rezervininkai ne tik žinojo, kad kiekvienas jiems skirtas darbas ar pareigos yra patikrinimo prieš pradedant karininko tarnybą dalis, bet ir KGB žinojo apie juos viską. Skaitytojų dėmesiui pateikiame porą paprasčiausių KGB dokumentų „žinojau-nežinojau“ tema. Pirmoji instrukcija skirta operatyviniam darbuotojui, renkančiam žinias apie būsimą bendradarbį, antroji – tiriant kandidato asmenines savybes. Abu dokumentai nedatuoti, nepasirašyti, rasti Lietuvos ypatingajame archyve tarp Klaipėdos KGB skyriaus 9-ojo dešimtmečio dokumentų. Skaitytojams pateikiame verstus iš rusų kalbos.

Klausimynas pokalbiui su kandidato tarnybai KGB organuose žmona

1. Kur ir kokiomis aplinkybėmis įvyko jų pažintis, kiek laiko susitikinėjo iki santuokos registracijos? Kas paskatino santuoką?

2. Kuo jai patinka vyras, stipriosios ir silpnosios, jos požiūriu, vyro pusės? Į ką jam reikia atkreipti dėmesį. Vyro santykis su rūkymu, išgėrimu; elgesys išgėrus.

3. Kaip klostosi santykiai šeimoje, kas šeimos galva?

4. Vyro ryšiai, draugai, jo aplinka. Ar ji žino, kokioje aplinkoje augo jos vyras, jo pomėgius, interesus, politinį akiratį?

5. Kokią pagalbą vyras suteikia jai ūkio reikaluose, auklėjant vaikus?

6. Jos tėvų santykiai su vyru ir atvirkščiai, jos pačios su vyro tėvais. Pasitenkinimas materialine padėtimi, alga, būstu.

7. Kas iš giminaičių (jos ir vyro) buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ar buvo išvažiavęs į užsienį (kokiu būdu), palaiko ryšį su užsieniečiais laiškais?

8. Priežastys (dingstis, motyvai), paskatinusios vyrą tarnauti / pereiti į karininko pareigybę valstybės saugumo organuose?

9. Jos santykis su KGB organais, jų paskirties ir uždavinių supratimas, informacijos apie juos šaltiniai.

10. Sutuoktinių, giminaičių sveikatos stovis, ar nesirgo kas psichikos arba paveldimomis ligomis, ar nebuvo šeimoje savižudybės atvejų?

11. Sutuoktinių pasirengimas vykti tarnauti į bet kurį Sovietų Sąjungos rajoną.

12. Po pokalbio su žmona rekomenduojama aplankyti šeimą namų aplinkoje ir savo nuomonę (apsilankymo įspūdžius) išdėstyti pažymoje apie pokalbį su žmona.

Atmintinė. Būtinos žmogaus asmeninės savybės

a. Suvokimo ypatybės ir tipas:

- kokį kiekį praeivių gatvėje, judančio transporto, plakatų, afišų ir t.t. gali vienu metu suvokti (suvokimo apimtis);

- ar moka tiksliai fiksuoti vieno objekto padėtį kitų atžvilgiu, namų, gatvių mieste, orientyrų miške, baldų bute padėtį ir t.t.

- ar spėja būdamas, pavyzdžiui, kine, perskaityti veikiančiuosius asmenis ir atlikėjus, kaip visapusiškai „sugauna“ praeivių išorinės išvaizdos detales ir t.t. (suvokimo greitis).

b. Dėmesio kokybė:

- ar žmogui pavyksta pastebėti viską, kas vyksta tam tikrose aplinkybėse (vietovėje, gatvėje, bute ir t.t.), ar jo dėmesys prikaustomas tik prie kai kurių objektų ir faktų (dėmesio sutelkimas);

- ar sugeba suvokti ir įsiminti papildomas ir atsitiktines pašnekovo pastabas, pokalbio metu lengvai pereina nuo vieno klausimo prie kito (dėmesio persijungimas);

- kaip ilgai gali dirbti vieną ir tą patį darbą su vienoda įtampa, ar sugeba ilgai mąstyti tą ar kitą užduotį arba dažnai nukrypsta (dėmesio pastovumas);

- lengvai ar sunkiai sugeba padaryti du ir daugiau darbų: rašyti ir kalbėti, spręsti uždavinį ir atsakinėti į klausimus, dirbti kokį nors darbą ir stebėti aplinkinius (dėmesio paskirstymas).

c. Atminties pobūdis ir tipas:

- ką geriau, visapusiškai ir tiksliau įsimena žmogus – matytą, girdėtą arba užrašytą (atminties pobūdis);

- ar lengvai pavyksta įsiminti ir tiksliai atkurti pašnekovo mimiką, gestus, balso intonacijas, būseną ir nuotaiką (emocionalumo tipas);

- ką daro, kad geriau įsimintų: daug kartoja arba bando suprasti turinio prasmę įsimenančiais vaizdais (mechaninė arba prasminė atminties sandara).

d. Valios jėga:

- ar rodo atkaklumą įveikiant buitinius, tarnybinius ir kitus sunkumus;

- ar visada užbaigia darbą iki galo arba iš pradžių imasi jo energingai, o po to greitai atšąla;

- kiek siekiantis tikslo ir ryžtingas buityje, darbe, sporte ir t.t.;

- kas būdingiau – svyravimai priimant sprendimus arba juos vykdant;

- ar visada priimti sprendimai apgalvoti ir realūs arba, atvirkščiai, greiti, bet nepagrįsti;

- kiek drausmingas, organizuotas ir sutelktas įvairiose veiklos srityse.

(...) (paskutinėje dalyje pateikiamas klausimynas nustatant kandidato temperamentą pagal keturis elgesio tipus: sangvinikus, cholerikus, flegmatikus arba melancholikus)

P.S. Smalsus skaitytojas gali pats pasitikrinti savo asmenines savybes pagal šią atmintinę. Arba patikrinti kito, pavyzdžiui, Valionio ar Pociaus. Ir galbūt įvertinti panašiai, kaip juos įvertino KGB rezervo charakteristikos. Pavyzdžiui, siekimą tikslo ir ryžtingumą buityje, privatizuojant tarnybinius butus, atkaklumą laikantis kėdės, drausmingumą ir organizuotą pasitraukimą į kitą kėdę, valingumą atlaikant visuomenės moralinį spaudimą. „Žmogumi su žiniomis“ būtina pasirūpinti. Taip sako aukščiausieji mūsų valstybės vyrai, bet ar taip turi būti visada?

K. K.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija