„XXI amžiaus“ priedas apie slaptąsias tarnybas

2007-iųjų rugsėjo 19 d., Nr.5


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Mums rašo

Apie „nakties žmones“ ir saugumo reformą

Kovo 11-osios Akto signataras, paskutiniaisiais metais liūdnai pagarsėjęs Premjero patarėjas Albinas Januška prieš keletą metų internete publikuotoje savo biografijoje, be kita ko, rašo: „Lygindami šį Nepriklausomybės dešimtmetį su 30-ųjų Lietuva, visai užmiršome, jog iki šiol neprireikė perversmo. Demokratinis virsmas tampa nuobodžia kasdienybe“.

Tuo metu šis pareigūnas turėjo didelį autoritetą. Dar nebuvo prasidėjusi skandalų virtinė, ir valstybininkų klano darbas užvaldant valstybę, matyt, iš tikrųjų buvo tapęs „nuobodžia kasdienybe“. Jokio pasipriešinimo, „vsio zakonno“. Patyrę KGB ir komunistų partijos kadrai dirbo savo juodą darbą su palengvėjimu atsidusdami – niekas nesusigaudo, niekas nesipriešina. Tačiau valdžią bei valstybės valdymo svertus užgrobus, dar reikia jėgų ir energijos juos išlaikyti.

Šiandien plačiajai visuomenei galutinai paaiškėjo, kieno rankose atsidūrė valdžios svertai, kas susodino savus žmones į daugelį reikšmingų valstybinių postų. Ir tai galima laikyti sukurtos „sistemos“ pabaigos pradžia. Viešumas šiems šešėliniams veikėjams – kaip vampyrams šviesa. Jie savo juodą darbą gali dirbti tik „naktį“, kai besikuriančios pilietinės visuomenės sąmoningumas „miega“. Šiuo metu, išryškėjus beveik visai sukurtai valstybės užvaldymo struktūrai, Albinui bei kompanijai gyvenimas jau, matyt, nebeatrodo „nuobodžia kasdienybe“.

Tačiau „nakties žmonės“ dar turi iliuzijų, pasiremdami politiniu „stogu“ (socialdemokratų partijos dalimi su premjeru Kirkilu priešakyje), išlaikyti veikiančią sistemą ir esamą įtaką valstybei. Žinoma, tai tik iliuzija, tačiau neutralizuoti „nakties žmones“ prireiks rimtos visų valstybėje likusių sveikų jėgų konsolidacijos.

Nuo ko pradėti apsivalymą? Abejonių nekyla – nuo valstybininkų pagrindinio forposto ir jėgos šaltinio – Saugumo departamento. Naujas vadovas Povilas Malakauskas kol kas nerodo nė mažiausio ryžto pradėti realias reformas. Manyčiau, šis patyręs žmogus supranta, jog visiems geras nebus ir be kardinalių pakeitimų savo posto ilgai neišlaikys. Mat vis gausesnė visuomenės dalis jau supranta – taip toliau gyventi negalima. Dar šį rudenį Seimas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, politinės partijos bei kai kurie politikai būtinai pareikalaus iš saugumo vadovo spręsti garsiųjų pavaduotojų klausimą, pateikti viziją dėl institucijos reformos. Priešingu atveju nesusikalbėjimas su Seimu tik gilės ir vėliausiai po Seimo rinkimų kils klausimas dėl naujojo VSD direktoriaus likimo. Susitarti su valstybininkais („nakties žmonėmis“) P.Malakauskui būtų nesunku, tačiau akivaizdžiai neperspektyvu, mąstant bent keletą metų į priekį.

Tačiau sprendimus priimantys politikai turėtų suprasti, jog naujasis direktorius Saugumo departamento problemų neišspręs, jei nebus politinės valios rimtai VSD struktūrinei reformai. Politinis aštuonkojis, tik klanui pavaldi hidra, turi būti reformuotas į normalias vakarietiškas saugumo struktūras. Kaip tai padaryti? Pirmiausia politikai turi prisiimti visišką atsakomybę už VSD veiklą. Kalbu apie valdančiąją daugumą, Vyriausybę. Iš Prezidento sulaukti konkrečių veiksmų jau niekas nesitiki. Palaikydamas susikompromitavusį buvusį saugumo vadovą Arvydą Pocių, jis signalizavo esąs „valstybininkų“ pusėje.

Vykdant saugumo struktūrinę reformą, esamą struktūrą būtina suskaldyti į tris dalis – Žvalgybos, Kontržvalgybos ir Elektroninių sekimo priemonių padalinius. Šis suskirstymas turi ne vieną analogą užsienio valstybėse. Žvalgybos bei kontržvalgybos padalinių atskyrimas nėra jokia naujiena. NSGK tyrimas dėl grėsmių nacionaliniam saugumui atskleidė nerimą keliančius faktus, kaip Saugumo departamento vadovai sąmoningai žlugdė jiems neįtikusių departamentų veiklą, taip paralyžiuodami mūsų šalies kontržvalgybos darbą. Lietuvos, kaip nedidelės valstybės, vienu esminių saugumo architektūros elementų yra būtent kontržvalgyba. Jos žlugdymas gali būti naudingas užsienio valstybėms, kurios mūsuose turi politinių ir ekonominių interesų. Pavyzdžiui, Rusijai, kuri tuos interesus deklaruoja net viešai. Taigi vadinasi, jog buvęs saugumo vadovas A.Pocius bei jo komanda netiesiogiai dirbo Rusijai. Kitaip tariant, šių žmonių konkretūs veiksmai dirbant VSD atitiko ne Lietuvos, o užsienio valstybių, konkrečiai – Rusijos, interesus. Tai rodo Seimo NSGK surinkta medžiaga. Ir dabar jau nėra labai svarbu, ar šis interesų atstovavimas buvo sąmoningas, ar ne. Šį klausimą turėtų nagrinėti prokurorai.

Netyla kalbos, jog VSD, būdamas elektroninių sekimo priemonių operatoriumi, klausosi telefoninių pokalbių be jokių sankcijų ir leidimų, niekam už tai neatsiskaito. Todėl klanas žino viską. Šios žinios gali būti panaudojamos tiek valstybės pareigūnų, tiek politikų ir verslo žmonių šantažui. Bent paviršutiniškai panagrinėjus paskutinių kelerių metų politinių skandalų anatomiją, aiškėja, kad už viso to slepiasi paslaptingi informacijos „nutekintojai“. Ir ta informacija pasirodo būtent reikalingu laiku reikalingoje vietoje, tapdama viešųjų ryšių kampanijų svarbiausiu elementu.

Jaunai demokratinei visuomenei labai pavojinga kurti tokią, kaip Lietuvoje, visaapimančią saugumo struktūrą, kuriai vadovauja ne politikas, o vadinamasis „profesionalas“. Mat toks „profesionalas“ atsiskaito tik tiems, kurie jį į šį postą iš tikrųjų paskyrė. Tikrai ne Seimui ir ne Prezidentui. Atsiskaito klanui. Bent jau taip buvo iki šiol. Generolas, ambasadorius Mečys Laurinkus ir būstų bei jachtų kolekcionierius A.Pocius – geriausi pavyzdžiai.

Siekiant išvengti šių grėsmių, būtina išskirti minėtas tris pagrindines funkcijas, sukuriant tris savarankiškas, viena kitai nepavaldžias struktūras – Žvalgybos, Kontržvalgybos bei Elektroninių sekimo priemonių tarnybas, kurias jungtų bendra politinė valdžia. Taigi minėtieji struktūriniai padaliniai, turintys gana didelį savarankiškumą ir vadovaujami profesionalų, būtų sudėtine dalimi didesnės struktūros, kuriai vadovautų paskirtas politikas. Kitu atveju, nori to ar nenori dabartinis VSD vadovas P.Malakauskas, ši struktūra toliau tarnaus sistemai. Per pavaduotojus, per daugelį ten infiltruotų ištikimų kadrų.

Išeitis tėra viena – tai esminė struktūros reforma. Žinoma, jokios reformos savaime, be pilietinės visuomenės bei demokratijos plėtros, negarantuos sėkmės. Jei valstybininkai išlaikys įtaką – jiems nebaisios jokios reformos. Juolab kad klausimas nėra toks paprastas, nes prireiks keisti daugelį įstatyminių aktų, bus susidurta su aršiu „nakties žmonių“ pasipriešinimu.

Jei demokratinis procesas „iš viršaus“ nepavyks, beliks, perfrazuojant klasiką Albiną, laukti „perversmo“. Šis perversmas turės būti taikus ir vykti žmonių protuose. Turi susiformuoti kritinė masė mąstančių žmonių, kurie ryžtingai pasakytų politikams – imkitės priemonių, taip toliau gyventi negalime.

Gintaras Ronkaitis

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija