„XXI amžiaus“ priedas apie slaptąsias tarnybas

2007-iųjų spalio 3 d., Nr.6


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Kas apgins žlugdomą Lietuvos kariuomenę?

Šiandien visas dėmesys nukreiptas į suvirintoją iš Urdomos bei jo dirbtinai sukurtą Darbo partiją. Kitaip ir būti negali. Lietuvai privalu išsiaiškinti, kaip Rusija planuoja išnaudoti savo įtakos agentą prie Baltijos jūros šiandien. Tačiau visą dėmesį sutelkę tik į šias bėdas, ar nepamirštame kitų, ne ką mažiau skaudžių problemų?

Kas dedasi VSD, STT, teisėsaugos struktūrose – daugmaž įsivaizduojame. O kokia padėtis klostosi mūsų ginkluotosiose pajėgose? Praėjusią savaitę redakcijoje svečiavosi keletas karininkų, kurie pateikė faktų, leidžiančių manyti, jog ir mūsų kariuomenė, labai panašiai kaip ir VSD, sąmoningai silpninama, griaunama, demoralizuojama. Skirtumas tik toks, kad VSD skaudulius analizuoja visi – seimūnai, politologai, žurnalistai, net atleisti statutiniai VSD pareigūnai kartas nuo karto prabyla. Tuo tarpu apie tai, dėl ko skauda širdį patriotiškai, valstybiškai nusiteikusiems kapitonams, majorams, pulkininkams, – mirtina tyla. Štai tik vienas pavyzdys. Prieš keletą dienų į JAV štabus paskirtas Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Arvydas Pocius. Šį paskyrimą galima vertinti kaip paaukštinimą, o galima įvardinti kaip tremtį. Šio brigados generolo išsiuntimas iš Lietuvos labai panašus į tą, kuris ištiko VSD pareigūną Vytautą Pociūną. Buvęs ilgametis savanorių pajėgų vadas A.Pocius garsėjo kaip tautiškų pažiūrų karininkas, priešinęsis prorusiškoms arba geriausiu atveju – kosmopolitinėms jėgoms. Akivaizdu, kad jam išvykus iš šalies tautinės pozicijos mūsų kariuomenėje dar labiau susilpnės.

Lietuvos ginkluotosios pajėgos šiandien nebeturi generolų, kuriems, be savų, asmeninių interesų, rūpėtų ir valstybiniai reikalai.

Juolab kad mūsų kariuomenėje įsitvirtinę prorusiški gaivalai generolo A.Pociaus šiek tiek prisibijodavo. Jiems tekdavę skaitytis su jo nuomone. Pavyzdžiui, į Ameriką išsiųstasis generolas rūpinosi, kad Lietuvos kariuomenė, be taikos palaikymo misijų, dar būtų ruošiama ir tikriems koviniams veiksmams. Iki šiol nusistovėjo maždaug tokia proporcija: taikos palaikymo misijoms skiriami du trečdaliai lėšų, laiko ir energijos, o tikram koviniam rengimui – tik trečdalis. Vaizdžiai tariant, jau daug metų mūsų kariuomenė beveik nemokoma atlikti pagrindinės savo prievolės – ginti šalį. Taikos palaikymo operacijos skiriasi nuo tikrų kovinių veiksmų kaip diena nuo nakties. Jeigu moki patruliuoti, dar nereiškia, kad moki apsiginti, kai prasideda tikri koviniai veiksmai. Redakcijoje svečiavęsi kariškiai papasakojo, ką reiškia, kai nuolat mažinamas šauktinių bei savanorių pajėgose tarnaujančių profesinės karo tarnybos karių skaičius. Tai byloja, kad Lietuva niekada neturės pakankamo mobilizacinio rezervo, būtino kiekvienai valstybei, išlaikančiai kariuomenę. Vaizdžiai tariant, bet kokia kariuomenė, neturinti užtektinai rezervininkų, bet kuriuo metu pasiruošusių papildyti reguliarių junginių gretas, – tėra butaforinė kariuomenė.

Popierine kariuomene dera laikyti ir tą, kurios karininkai nesimoko šaudyti. Kodėl Lietuvai šiandien nereikalinga sava šaudmenų gamykla „Giraitė“? Atsakymas itin paprastas. Kiekvienas Lietuvos ginkluotųjų pajėgų karininkas, pradedant leitenantu ir baigiant generolu, per metus šaudykloje turėtų iššaudyti dešimtis tūkstančių šovinių, tačiau iš tikrųjų iššaudo vos kelis šimtus, nes nėra griežto vadovybės nurodymo treniruotis. O kodėl nėra tokio nurodymo?

Su kariškiais, kurie bando kelti šias problemas į viešumą, susidorojama. Kad ir ne taip grubiai, kaip susidorota su tremtin į Baltarusiją išsiųstu VSD karininku V.Pociūnu. Tačiau susidorojimas yra susidorojimas. Atspėkit, kiek išsamių ataskaitų per mėnesį tenka surašyti stambesnių kovinių vienetų vadams? Nei daug, nei mažai – apie 25. Karininkai iki ausų paskendę popieriuose. Deramai užpildyti visus popierius, kurių šiandien reikalaujama, – neįmanoma. Todėl vos tik koks majoras ar pulkininkas pradeda klausinėti, kodėl Lietuvos kariuomenėje šlubuoja tikrasis kovinis parengimas, jį bemat ima tikrinti vietinės reikšmės auditoriai. Atlikdami auditą jie, be abejo, randa laiku neišsiųstų ataskaitų. Tokiu rafinuotu būdu esminius klausimus bandęs kelti karininkas nuraminamas. Jeigu vis tiek bando ieškoti teisybės, įsijungia represinės mašinos smagračiai. Jis baudžiamas kaip pareigūnas, deramai neatlikęs savo tiesioginių pareigų. „Jeigu nesugebi užpildyti net ataskaitos, tai tu toks ir kariškis“, – tyčiojasi demagogai, ignoruodami aplinkybę, jog majoras yra kovinio bataliono, o ne raštinės vadovas. Jei karininkas tyli, tyli ir represinė mašina.

Bet juk klausimas, kodėl Lietuvos ginkluotosios pajėgos tapo butaforine kariuomene, išlieka. Kas ir kada į jį atsakys?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija