„XXI amžiaus“ priedas apie slaptąsias tarnybas

2007-iųjų lapkričio 7 d., Nr.8


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Išdavystės apibrėžimas

Prieš pat Vėlines Kauno miesto savivaldybėje surengta tauri, prasminga akcija. Iš atokiausių kampelių suvažiavusiems istorijos mokytojams bei bibliotekų vedėjams buvo padovanota Nijolės Gaškaitės knyga „Pasipriešinimo istorija“. Sumanymas pagirtinas. Jo iniciatorius – Tautos fondo (JAV) narys Jonas Vainius, suradęs lėšų knygai išleisti. Pasakodami jaunajai kartai apie Lietuvos tragišką praeitį 1944 – 1953-aisiais, pedagogai ir inteligentai dabar po ranka turės tikrai puikų partizaninių kovų metraštį. Savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas pelnytai džiaugėsi pavykusiu renginiu. Tačiau knygos dovanojimas – pusė darbo. Juk labai svarbu, kiek istorijos mokytojų bei moksleivių ją perskaitys ir kaip perskaitys. Pristatydamas istorijos vadovėlį Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio tarybos pirmininkas Jonas Čeponis prisiminė atvejų, kai tokio pobūdžio literatūra atsidurdavo sandėliuose, bet ne bibliotekų lentynose ar ant mokytojo stalo. Kaip bus šį sykį? Juk ir dabar matėme, kaip istorijos mokytojai bei bibliotekų vedėjai, vos atsiėmę iškilmingai įteiktą knygą, apsisukę skubėjo... namo. Svarbiausio dalyko – išsamios diskusijos, kaip sudominti moksleivius pasipriešinimo okupacijai kovomis – nebuvo.

Tądien Kauno savivaldybėje labai įdomiai kalbėjo Tautos fondo tarybos narys Jonas Vainius. Jis papasakojo, kaip istorijos mokomi Amerikos moksleiviai. JAV istorijos mokytojai nuo pat mažens auklėtiniams pateikia konkrečių istorijos pavyzdžių, kas yra tautos didvyris, o kas – išdavikas. Būtent tokia dvasia auklėjamas vaikas išsiugdo įgūdžius ir ateityje atskirti išdavystę nuo patriotiškumo. (Kitos savaitės penktadienio numeryje spausdinsime šios knygos leidimo iniciatoriaus kalbą – red.)

Ar Lietuvos jaunuoliai mokomi atskirti didvyriškumą nuo išdavystės? Štai tik vienas lietuviškas pavyzdys – L.Mockūno knyga „Pavargęs herojus“, kurioje gvildenama trijų žvalgybų interesų sankirtoje atsidūrusio Jono Deksnio gyvenimo istorija. Gerai, kad gilinamasi į išsivadavimo kovas, bet kodėl J.Deksnį, Lietuvos pasipriešinimo sąjūdyje veikusį vos keletą metų, o Sovietų Sąjungos žvalgybai dirbusį net kelis dešimtmečius, tapusį alkoholiku ir moraliai pakrikusiu, prireikė vadinti herojumi, tegul ir pavargusiu? Herojus negali būti nei pavargęs, nei pailsėjęs, o išdavikas visada yra išdavikas.

Lietuvoje griežto išdavystės apibrėžimo nėra. Ši sąvoka specialiai supainiota, sujaukta. Ne išdavikas, bet kitaip manantis, ne išdavikas, bet verslininkas, ne išdavikas, bet savų interesų turintis makleris. Anot vieno politologo, per 17-a nepriklausomybės metų Lietuva tapo politine, kultūrine, ekonomine Rusijos provincija, integruota į Vakarų Europos struktūras. O išdavikų nėra. Nė vieno.

Štai Vokietijos Bundestago deputatė Ulla Jelpke, kuri neseniai svečiavosi Baltijos šalyse, sugrįžusi namo rašo piktą straipsnį apie estus, latvius ir lietuvius. Ji kaltina mus, kad sergame rusofobija. Bet argi mes sergame rusofobija, jei atvykėlį iš Rusijos išsirenkame vos ne premjeru? Vokietę taip pat erzina mūsų nuolaidžiavimas ar pataikavimas (tai jos apibūdinimas) amerikiečiams. Kodėl stebina, sunku suprasti. Amerikiečiai, skirtingai nei vokiečiai ir rusai, mūsų nė sykio nebuvo okupavę, todėl ir glaudžiamės prie mums nieko blogo nepadariusių stiprių pečių. Kas čia keista? Keista nebent tai, kad šiuo vokišku akibrokštu pasipiktina ne Lietuvos užsienio reikalų ministerija, bet istoriją studijuojanti Irena Tumavičiūtė. Būsimai istorikei skauda širdį, o URM vadovui Petrui Vaitiekūnui – ne?

Buvęs mūsų saugumo pareigūnas Vytautas Damulis pažeria užuominų, esą tarp Lietuvos URM darbuotojų gali būti su KGB susijusių asmenų. Jei tai tiesa, nebelieka priežasčių stebėtis, kodėl mūsų URM vadovai kai kada „nepastebi“ antilietuviškų nuotaikų Vokietijos žiniasklaidoje. Tačiau bent vieną retorinį klausimą būtų galima pateikti ir pačiam V.Damuliui. Kodėl apie tokius svarbius dalykus jis prabilo tik dabar, atleistas iš VSD, o ne žymiai anksčiau, kai apie visa tai sužinojo? Niekas nesako, kad jis, vos tik sužinojęs tuos skandalingus faktus, privalėjo iš karto veržtis į spaudos konferencijas ar laikraščių puslapius. Tačiau tokios pavėluotos išpažintys visuomet sukelia abejonių, girdi, apie nusižengimus prabilta ne nuoširdžiai, bet siekiant keršto. Tokiais atvejais visuomet krinta įtarumo šešėlis: o jei nebūtų atleidę, tai gal ir toliau būtų tylėjęs?

Lietuviškoje spaudoje pasigirdo pasipiktinimo balsų, kodėl Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas, tiek nedaug mokėjo už gyvenamąjį plotą Turniškėse. Juk reikėtų į viešumą kelti visai kitus dalykus: kodėl jis buvo apgyvendintas būtent tame name, stovinčiame prie Rusijos Federacijai priklausančio pastato? Ar ne tam, kad Rusijos ambasados pareigūnams būtų lengviau stebėti, kas atvyksta pas kariuomenės vadą į svečius, slapta klausytis po darbo į Turniškes sugrįžusio generolo pokalbių? Tačiau būtent ši istorija taip ir liko iki galo neišnarpliota ir neįvertinta. O gal dėl šių „paslapčių“ paviešinimo generolas ir buvo nubaustas atimant iš jo gyvenamąjį plotą?

Dabartinis krašto apsaugos ministras Juozas Olekas vienoje televizijos laidoje itin uoliai gynė profesionalios kariuomenės koncepciją. Visi puikiai suprantame, kad jokia kariuomenė neišsiverčia be vadinamųjų profesionalų, ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių už solidžius atlyginimus. Tačiau KAM vadovas pamiršo pridurti, jog vien solidžių atlyginimų – maža. Karys dar privalo mylėti ginamą žemę, jam neturi būti svetimi patriotiniai jausmai. Karčios istorijos pamokos byloja, jog valstybė, pasikliaudama vien samdiniais, daro lemtingą klaidą. Bet ministras šventai įsitikinęs savo teisumu. Nors rimtų diskusijų, kokios būtent kariuomenės modelio reikia Lietuvai, taip ir nebuvo. Kažkas kažkur nusprendė, jog Lietuvai užteks vien profesionalios, o ne, sakykim, mišrios kariuomenės modelio, ir šis modelis sparčiai įgyvendinamas.

Slėpdamasi nuo visuomenės akių mūsų valdžia taip pat nusprendė, jog šiandien dar galima nekelti atlyginimų ypatingosios paskirties dalinio „Aras“ pareigūnams. „Aro“ pareigūnų interesus ginančios profsąjungos paskelbė pareiškimą, esą tokia politika žlugdo vienintelį antiteroristinį padalinį Lietuvoje, mat negaudami bent kiek solidesnių atlyginimų profesionalai bėga iš „Aro“. Taigi netrukus šis dalinys taps bedante organizacija.

Ar tai – ne išdavystės?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija