„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2007 m. lapkričio 30 d., Nr. 2 (9)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Lukiškių aikštė vis dar laukia laisvės kovų įamžinimo

Jonas Burokas,

LLKS valdybos pirmininkas,
Vilniaus miesto istorinės raidos
įprasminimo komisijos narys

Lapkričio 6 dieną dienraščio „Vilniaus diena“ vedamajame „Lenino vieta – lyg užkeikta“ įdėtos dvi nuotraukos: Tomo Černiševo „Sovietmetis: Lukiškių aikštė nesikeičia nuo tos dienos, kai buvo demontuotas Lenino paminklas“ ir Tomo Raginos „Pažadai: prieš 12 metų buvo padėtas paminklinis akmuo, kuriame iškaltas pažadas aikštėje pastatyti paminklą laisvės kovotojams“. Įvertinus Lauros Čyžiūtės taiklų rašinio pavadinimą, išsamų tekstą bei nuotraukas, peršasi neabejotina išvada, kad Lietuva ideologine prasme beveik nepasikeitė. Jai vadovauja sovietinių pažiūrų veikėjai bei jų ainiai, bendražygiai įsitvirtinę ir Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje, švietimo, mokslo, kultūros, žemės ūkio žinybose, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose. Jų rankose atsidūrė turtai ir šalies ekonomika. Stebint aikštės erdvę, regis, belieka atvežti iš Grūto parko Leniną, o mūsų švenčių dienomis prie konservatorijos kaip sovietmečiu pastatyti tribūnas, kuriose stovėtų anų laikų veikėjai arba jų ainiai, kurie dėjo raudonus gvazdikus prie „didžiojo“ vado paminklo. Per 17-a nepriklausomybės metų Lukiškių aikštė lyg užkeikta – iki šiol neiškilo monumentas visų epochų kovotojams, žuvusiems už Tėvynės laisvę, nes persidažiusių komunistų bei jų palikuonių protuose tebėra gyvas sovietinės okupacijos užkratas.

Vilnius liko vienintelė iš sovietų okupuotų respublikų sostinė, kurioje dėl gilaus sovietinio įšalo nepagerbiamas kario, partizano, rezistento tremtinio, partizanų rėmėjo valstiečio, Nežinomo kario kapas, neplevena amžinoji ugnis. Atvykę į mūsų sostinę kitų valstybių vadovai, vežami į Antakalnio kapines pagerbti Sausio 13-osios aukų. To nepakanka. Juk Lietuva per sovietmetį neteko trečdalio savo iškiliausių sūnų ir dukrų. Latvija, turėdama gražų laisvės paminklą savo sostinės centre, Lestenės kapinėse įamžino 12 tūkstančių žuvusiųjų už Tėvynę, o Lietuvoje partizanų juk žuvo beveik trigubai daugiau.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS), siekdama iš aikštės greičiau pašalinti komunistinį tvaiką, nepaisydama biurokratų pasipriešinimo bei spendžiamų barjerų, 2002 metais aikštės pakraštyje pastatė ąžuolinį kryžių su užrašu: „Žuvusiems už Tėvynę, kentėjusiems dėl jos ir dvasiškai atgimstantiems“. Tačiau dvasinio atgimimo nesulaukta, nė vienas, nuo kurių priklauso aikštės sutvarkymas, ties kryžium nesuklupo – sovietinis tvaikas iš jų širdžių nesitraukė, laisvės kovų įamžinimas vilkinamas.

LLKS 2003 metais kreipėsi į Vilniaus merą Artūrą Zuoką, kuris tų metų spalio 8 dienos potvarkiu sudarė Vilniaus miesto istorinės raidos įprasminimo komisiją, į kurią pateko šių eilučių autorius ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Deja, ši komisija, į kurią dėjome dideles viltis, savo priedermės neatliko. Komisijos pirmininkas Arvydas Šaltenis vadovavimą perleido komisijos nariui, Lietuvos istorijos instituto direktoriui Alvydui Nikžentaičiui, kuris mūsų patriotines kilnias idėjas nukreipė į sveikam protui nepriimtinas, nemotyvuotas diskusijas. Jam „Laisvės“ simbolio monumente atmestini Nežinomo kario – laisvės kovotojo kapo ir Amžinosios ugnies akcentai. Jo nuomone, pastačius paminklą laisvės kovotojui, bus supriešinta tauta. Prieštaravo, kad paminkle būtų įvardyta dvidešimtmetį trukusi Vilniaus krašto okupacija. LLKS atstovai, matydami, kad komisiją užvaldo A. Nikžentaičio nuostatos, kreipėsi į merą, kad ją papildytų iškilūs istorikai Antanas Tyla ir Romas Batūra. Komisija buvo papildyta akademiku A. Tyla, o R. Batūros, kurio tėvo palaikai dūla nežinomoje amžino įšalo žemės vietoje, kandidatūros buvo atsisakyta, nes, pasak vieno A. Nikžentaičio bendraminčių, R. Batūros mąstymas panašus į A. Tylos.

L. Čyžiūtė savo rašinyje atspindi Lietuvos architektų sąjungos vadovo Kęstučio Pempės atvirą nuostatą: nebuvo nė vienos priežasties, galėjusios trukdyti aikštės tvarkymo darbams ir monumento statybai. Tvarkant Gedimino prospektą, buvo numatyta ir Lukiškių aikštės rekonstrukcija, tačiau iš darbų sąrašo ji išnyko. Prospekto kapitalinis tvarkymas jau pasiekė Seimo rūmus, o Lukiškių aikštė virto statybinių medžiagų sandėliavimo vieta. Pridursime, kad K. Pempė yra minėtos komisijos narys, tačiau nė į vieną jos posėdį pakviestas nebuvo.

Dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo buvo organizuotos konferencijos, posėdžiai Architektų sąjungoje, Seime, savivaldybėje, daug rašyta spaudoje, diskutuota, kreiptasi į Seimo pirmininką, Vyriausybės vadovus, Krašto apsaugos ministrus, žinybas, tačiau reikalai nepajudėjo, pastangos atsimušė lyg žirniai į sieną. Dalyvaudamas Lietuvos Sąjūdžio delegacijoje, asmeniškai, kaip LLKS valdybos pirmininkas, kreipiausi į prezidentą Valdą Adamkų, tačiau tvirtos bei aiškios jo nuostatos dėl paminklo statybos ilgamečio vilkinimo neišgirdome. Apie paminklą iš jo negirdime ir dabar.

2007 m. vasario 2 dieną Vilniaus miesto rotušėje buvo iškilmingai organizuotas kūrybinių dirbtuvių seminaras, kuriame architektūros, istorijos ekspertai pristatė Europos aikščių ir viešųjų erdvių formavimo patirtį bei naujoves. Architektai, skulptoriai ir istorikai buvo pakviesti brėžiniuose išreikšti Lukiškių aikštės ir paminklo viziją. Po mėnesio Vilniaus savivaldybės fojė buvo demonstruojami autorių darbai. Ir vėl visi buvo sukviesti į Rotušę, kūrybinių dirbtuvių dalyviams įteikti padėkos raštai. Tikėtasi, kad reikalai pajudės, tačiau vėl teko nusivilti, vėl laužti sąstingio ledus.

2007 m. kovo 31 dieną Vilniaus karininkų ramovės naujojoje salėje LLKS organizavo konferenciją „Lukiškių aikštės „Laisvės“ simbolis tūkstantmečio Lietuvai“. Dalyvavo dėl darbų vilkinimo sunerimę įžymūs skulptoriai, architektai, istorikai. 132 konferencijos dalyviai kreipėsi į Prezidentą, Seimo pirmininką, Premjerą, Vilniaus merą, Lietuvos visuomenę ir kitų šalių bendruomenes dėl Lukiškių aikštės plano ir „Laisvės“ paminklo sukūrimo, kviesdami iki 2009 metų – Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo – pastatyti paminklą, kad jis taptų sostinės pagrindiniu, visų dėmesį patraukiančiu akcentu. Konferencija akcentavo, kad reprezentuojančiai valstybę Lukiškių aikštei turi priklausyti buvę KGB rūmai, kuriuose buvo tardomi, kankinami, žudomi tūkstančiai Lietuvos didvyrių. Juose turi būti įkurtas muziejus su informaciniu centru.

Vėl baigiasi metai. Vilniaus savivaldybes kompetentingi tarnautojai, pasikeitus Vilniaus valdžiai, žadėjo skubos tvarka tvirtinti Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso sąlygas. Bet ir vėl viskas stringa. Naujasis miesto meras Juozas Imbrasas nuogąstauja, kad vien savivaldybės biudžeto lėšų paminklo statybai neužteks, nes tam reikės apie 50 milijonų litų. Turi padėti vyriausybė. Kaip toj pasakoj – viskas iš pradžios: kas duos lėšas aikštės rekonstrukcijai ir paminklo statybai?

Nevalingai kyla klausimai, kodėl A.Brazauskui sumanius, tarsi mostelėjus stebuklinga lazdele, Valdovų rūmai – po stogu? Atsakymas paprastas: seka savo „tėvelio“ Sniečkaus pėdomis, mat tas atstatė Trakų pilį. O laisvės kovų atminimo įamžinimui valdantiesiems labiausiai trūksta ne pinigų, o noro matyti paminklą tiems, kurie kovojo ir guldė galvas už laisvę.

Visai nesuprantamas Seimo elgesys. Seimo 1999 m. vasario 11 dienos nutarime Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esamos Lukiškių aikštės funkcijų“ labai konkrečiai viskas apibrėžta, tačiau jau 8-eri metai nutarimas nevykdomas. Kai kas šiuo nutarimu net piktinasi, nes jei jo nebūtų, aikštę jau seniai buvo galima užstatyti tokiais „svarbiais“ pastatais, kaip pelningi restoranai ar pramoginiai statiniai.

Tačiau atšaukti šio svarbaus nutarimo jau nebeįmanoma. Anksčiau ar vėliau paminklas „Laisvės“ simbolis mūsų karžygiams bus pastatytas – to reikalauja žuvusiųjų už Tėvynės laisvę atminimas, likę gyvi kovotojai, tremtiniai, laisvi Lietuvos piliečiai.

Tirpsta sovietiniai ledai mulkinamų žmonių protuose, bunda iki šiol balaganiniais renginiais penimas jaunimas. Jie jau suvokia laisvės kainą, jie nori matyti sostinėje didingu paminklu įamžintą „Laisvę“, už ją kovojusių ir žuvusių atminimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija