„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2008 m. birželio 6 d., Nr. 1 (10)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

PABUDOME IR KELKIMĖS

Kęstutis GENYS

Pirmasis Sąjūdžio mitingas
prie Lietuvos TSR Aukščiausiosios
Tarybos Vilniuje. 1988 06 21

 

Iš nevilties į neviltį –

Per prarastąjį rojų –

Paniekinti, pažeminti

Išganymo ieškojome.

 

Iš nuodėmės į nuodėmę –

Į ją supanašėjome,-

Ir kai visai pajuodome,

Kai likom tik šešėliais jos,

 

Į tėviškę sugrįžtame

Čiabuvėliais pražuvėliais,

Namų neatpažįstame, –

Lietuviai-nelietuviai mes?!

 

Per skaistyklas, per pragarus,

Iš nežinios į nežinią,

Mes pagaliau atradome,

Kad Lietuva - tai sąžinė.

 

Pabudome pabudome –

Pamatėme pamatėme –

Kad patys mes ją žudėme

Be sąžinės vienatinę.

 

Bedalėj savo žemėje

Mes patys save niekinom,

Mes patys save žeminom,

Mes pasidarėm niekieno!

 

Pabudome, o dvasioje

Dar pasilikom elgetos.

Kodėl mes laisvės prašome?

Argi laisvi taip elgiasi?

 

Ko verkiam ir dejuojame,

Ko slapstomės pakampėmis?

Aušra įsidienojusi –

Pabudome ir kelkimės!

1987

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija