„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2009 m. sausio 30 d., Nr. 1 (11)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

„Pro spygliuotas vielas matau dangų“

Taip vadinasi ką tik išleista Balio Gajausko knyga. Balys GAJAUSKAS – ilgametis sovietinių lagerių politinis kalinys,  po 37-erių kalinimo metų laisvę atgavęs jau bundant Lietuvai. Jis rašo: „Labai norėjau aprašyti mūsų kalinimo sąlygas ir sovietinę tikrovę bolševikinėje imperijoje. Tai buvo mano vidaus šauksmas. Tą kovą norėjau tęsti ir sunkiomis sąlygomis. Kučino lageryje buvome izoliuoti nuo pasaulio, todėl sąlygos rašyti buvo žymiai sunkesnės ir pavojingesnės negu Mordovijoje. Tokiam darbui reikėjo gerai pasiruošti. Pirmiausia sugalvojau švaraus ir prirašyto popieriaus slėpimo būdus. Nuo sugebėjimo paslėpti priklausė darbo saugumas ir sėkmė, todėl negalėjau padaryti klaidos. Kažkur turėjau laikyti prirašytas skiauteles ir popieriaus atsargas. Mažoje kameroje nedaug vietos slėpti, todėl atidžiai ištyrinėjau ją. Ieškojau plyšių grindyse, kameros kampuose, sienų įdubimuose. Geriausias ir saugiausias būdas – slėpti sienoje. Sienos tinke išgręždavau pieštuko storio aštuonių centimetrų gylio skylutę. Susukdavau lapelį į tūtelę, įkišdavau ją į skylutę, po to, susmulkinęs sauso tinko gabaliukus ir suvilgęs vandeniu, tuo skiediniu užtinkuodavau. Dantų pasta pabaltindavau tą vietą. Taip užtaisyta skylutė nesiskyrė nuo visos sienos.“  

37-erius metus nelaisvėje praleidęs B. Gajauskas tapo ilgiausiai pasaulyje kalėjusiu politiniu kaliniu. Knygoje surinkti Kučino lageryje slapta rašyti ir Laisvąjį pasaulį pasiekę B. Gajausko straipsniai, kuriuos jis ir jo žmona Irena ryžosi paskelbti visuomenei, nepaisydami jiems grėsusios didžiulės bausmės. Pateikti ir kai kurie susirašinėjimo su Kęstučiu Jokubynu, šifravusiu ir okupuotos Lietuvos žmonėms skelbusiu šiuos ypatingos svarbos dokumentus, laiškai bei JAV politikų ir lietuvių kovą už B. Gajausko išlaisvinimą liudijantys dokumentai. Knygoje aprašytos ir tos neįsivaizduojamos sąlygos, kurias „tarybinei liaudžiai“ sudarė vadinamieji komunizmo statytojai.

B. Gajausko knygą išleido leidykla „Naujasis amžius“. Šią knygą galima nusipirkti (kaina 10 Lt) arba užsisakyti „XXI amžiaus“ redakcijoje atsiunčiant 13 Lt pašto perlaidą Kazimierui OLŠAUSKUI redakcijos adresu (nepamirškite nurodyti savo adresą ir knygos pavadinimą).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija