„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2009 m. birželio 17 d., Nr. 3 (13)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Iš okupacijos aukų  semkimės stiprybės

Gedulo ir vilties dieną prezidentas Valdas Adamkus okupacijos aukų pagerbimo ceremonijoje Vilniuje ragino iš okupacijos aukų semtis stiprybės, nes „jų išgyvenimai niekaip negali būti palyginti su dabarties nepritekliais“. Jis paragino „likti ištikimais keliui, kurį pasirinkome beveik prieš du dešimtmečius, – laisvam, žmogiškam ir teisingam, grįstam laisvės kankinių apgintomis vertybėmis bei tikėjimu, kad gyvenimo sunkumai neįveiks laisvės troškimo“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija