„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2009 m. birželio 17 d., Nr. 3 (13)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Fotografijose – tautos istorija

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Artėjant Vilties ir gedulo dienai, Seimo rūmų parodų galerijoje, birželio 11-ąją atidaryta garsaus keliautojo, fotografo ir kino operatoriaus Gintauto Aleknos fotografijų paroda „Tremties pėdsakais Sibire“. Žiūrovų auditorijai pristatyta pernai vasarą Jakutijoje, Laptevų jūros pakrantėse, matyti vaizdai.

Fotografijose įamžintos prieš penkis ir šešis dešimtmečius į amžinojo įšalo žemę ištremtų mūsų tautiečių lagerių ir tremties vietovės. Su ekspedicijos dalyviais ne kartą šias vietas aplankęs fotografijų autorius G. Alekna atkreipė dėmesį į išlikusias lietuvių kapines, prigludusias taigoje, greta gyvulių fermų, kasyklų bei pramonės įmonių. Fotografijos pasakoja, kiek buvo vargo, ašarų, mirčių, tėvynės meilės ir ilgesio bei vilčių tėviškėn sugrįžti.

Deja, pasak Gintauto, daugelis tremtinių kapų jau baigia sunykti – visagalis laikas, gaisrai ir vietos gyventojai tebenaikina paskutinius kryžius, per kapines tiesiami keliai, ant jų statomos gyvenvietės, miestai. O juk Sibiro kryžiai ir antkapiai – tai mūsų tautodailės dalis, sukurta svetimoje žemėje. Jie kartu atsispindi ir mūsų tautos tragišką istoriją, kuri dar ir iki šiol nebaigta rašyti, tyrinėti...

Parodos atidarymas sutapo ir su visuomeninės bendrijos „Lemtis“ 20-ies metų jubiliejumi (jos vadovas iš Dzūkijos krašto kilęs rašytojas ir fotografas Antanas Sadeckas – aut.past). Aktyvus ekspedicijų į tolimą Sibiro žemę organizatorius ir dalyvis Gintautas Alekna irgi yra šios bendrijos atstovas. Organizacijos tikslas – surinkti, išsaugoti ir propaguoti sovietinės okupacijos metais represuotų Lietuvos piliečių kultūrinį, materialinį paveldą.

Atgimimo laikais gimusios bendrijos atstovai buvo pirmieji išvykų į Norilską, Lenos deltą, Irkutsko sritį, Altajaus ir Krasnojarsko kraštus. Per pastaruosius keletą metų „Lemties“ atstovas G. Alekna, drauge su grupe atkakliausių ir ištvermingiausių jaunuolių, rengdamas ekspedicijas į Sibirą, kiekvieną vasarą tvarkydavo ir ten likusias kapavietes, susitikinėjo su vietos lietuvių bendruomene.

Parodos atidaryme skambėjo tremtinių poezijos posmai, juos skaitė aktorė Irena Tumavičiūtė. Dainas atliko šių metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Veronika Povilionienė. Renginio dalyviams buvo parodyti G. Aleknos sukurti dokumentiniai filmai apie lietuvių tremties vietas.

Sibiro platybėse likusios lietuvių kapinės vis labiau nyksta...

Gintauto ALEKNOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija