„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2011 m. birželio 23 d., Nr. 3 (22)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kodėl neieškoma sukilėlių kapų?..

Kaune, senosiose kapinėse (ties Vytauto pr. namu Nr. 46, šalia Dariaus-Girėno mauzoliejaus laiptų, lygiagrečiai karo lakūnų kapams) dvejose lygiagrečiose duobėse, kurias skyrė tik siauras takelis, 1941 m. birželio 26 dieną galais suremtuose karstuose buvo palaidoti 64 sukilėliai. Kitą dieną atskiroje duobėje buvo palaidoti dar šeši sukilėliai, Aleksoto tilto gynėjai: V. Kudokas, doc. K. Matulevičius, A. Apackis, K. Žižiūnas, doc. J. Milvydas ir lakūnas J. Dženkaitis. Vėliau artimieji doc. J. Milvydo palaikus perlaidojo į Eigulių kapines, o lakūno J. Dženkaičio – į Tauragės kapines. Netoli įėjimo į dabartinį Tremtinių muziejų, 1941 07 02 palaidotas ir sukilimo metu sužeistas inžinierius V. Lapas. Į šiaurę nuo tremtinių muziejaus, 1941 06 28 medinėje dėžėje apie 4x4 m dydžio, buvo palaidota ir keliasdešimt civilių – karo aukų. Manoma, kad tarp jų galėjo būti dailininko Vlado Eidukevičiaus palaikai. (Visi duomenys yra surinkti Jono Venckevičiaus.)

Žurnalistė Valerija Vaitkevičiūtė 1996 m. rugpjūčio 20 dieną „Dienovidyje“ apie tai rašė: „Taigi kyla klausimas, ar sukilimo dalyvių palaikai iš tikrųjų pagerbti, ar tik pasityčiota, nes per jų kaulus ir toliau vaikšto žmonės ir vedžiojami šunys“.

Dar 2005 metais dim. kpt. gyd. Jonas Venckevičius ir Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno apskr. sk. pirm. dim. kpt. Aleksandras Dagys gavo iš prezidento Valdo Adamkaus kanceliarijos atsakymą, kad duotas nurodymas pagarbiai atžymėti Kauno sukilėlių kapus iki 2006 birželio 23 dienos. Šiemet kovo 31dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirm. Antanas Lukša pateikė pareiškimą Kauno merui dėl kapų vietos nustatymo, nes spėjama, kad vietoje, kuri projektuojama kaip partizanų atminimo alėja, yra palaidotos karo aukos. Todėl 2011 m. gegužės 17 dieną Lietuvių sukilimų atminties sąjungos pirm. Algirdas Augustinas Intas kartu su 1941 m. birželio 26 dienos sukilimo laidotuvių liudytojais kreipėsi į Kauno merą, kad iki 2011 m. birželio 23 dienos būtų nustatytos kapų ribos ir sukilėliai atitinkamai pagerbti.

Nesuprantama, kaip galima, nesurinkus visos informacijos tvirtinti projektą ir vykdyti darbus? Juk prašoma tik nustatyti karstų išdėstymo ribas, niekas nesiruošia jų atkasinėti. Sukilėlio K. Žižiūno anūkas Kęstutis Laurušonis sunerimęs, kad dabar nenustačius kapaviečių ateityje gali ką nors suprojektuoti ir ant sukilėlių kaulų... Mūsų tautiečiai suranda savo artimųjų kapus Sibire. Žydai ieško ir suranda artimųjų, mirusių prieš kelis šimtus metų, kapus, todėl keista, kad nesistengiama ieškoti prieš 70 metų palaidotų tautos didvyrių kapų...

Leonas  JUOZONIS
1941 metų sukilėlis, 64 sukilėlių laidojimo dalyvis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija