„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2016 m. birželio 17 d., Nr. 1 (30)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Dėl pasipriešinimo okupacijai pabaigos datos įteisinimo

Partizanų kapinės Juodupėje

Visuomeninės tarybos prie Seimo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos kreipimasis į LR Prezidentę

2016 03 30

Visuomeninės organizacijos susirūpinusios dėl Laisvės kovotojų (partizanų) kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kriminalizavimo. Kai kuriose bylose (pavyzdžiui, Kraujelio ir Misiukonio) konstatuota, kad partizaninis karas baigėsi 1952 metais (neaišku, iš kur tai paimta). Šiuo metu teismuose yra keletas genocido bylų, kuriose konstatuojama, kad partizaninis karas baigėsi 1953 metais. Partizanų veiksmai po šių datų jau vertinami kaip kriminaliniai. Tai atsitinka todėl, kad nėra valstybiniu lygiu patvirtinto dokumento, kuris nustatytų pasipriešinimo okupacijai pabaigos datą.

Laisvės kovotojai (partizanai) gyveno, kovojo ir veikė pagal statutą, kuris galiojo tiek ginkluoto, tiek ir neginkluoto sektorių kovotojams. Laisvės kovotojų (partizanų) statuto IV skyriaus 69 str. byloja: Šie nuostatai galioja nuo jų paskelbimo dienos iki bus atstatyta Lietuvos nepriklausomybė, juos atitinkamam sąjūdžio organui patvirtinus.

Laisvės kovotojų vadovybė suprato, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis tikslo nepasieks, kovotojai pasmerkti žūti, bet jie paliks kovos dvasią ateities kartoms, jie vylėsi, kad kova bus tęsiama ir Lietuvos nepriklausomybė bus atstatyta. Pasipriešinimo okupacijai (tiek ginkluotos, tiek neginkluotos kovos ar disidentinis) judėjimas baigėsi 1990 m. kovo 11 d., kai buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė.

Mes, buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, Laisvės kovų dalyviai, Seimo gynėjai, kariuomenės kūrėjai, Sausio 13-osios brolijos nariai, kreipiamės į Jus, gerbiama Prezidente, prašydami inicijuoti valstybinės reikšmės dokumentą, kuris įvardintų partizaninio karo ir pasipriešinimo okupacijai pabaigos datą, apgintų Laisvės kovotojų garbę, nes jie vadovavosi Laisvės kovotojų (partizanų) statutu, vykdė pareigas, nesulaužė priesaikos ir žuvo, todėl žuvusieji už Lietuvą nenusipelno tokio pažeminimo – kriminalinio nusikaltėlio vardo.

Visuomeninės tarybos pirmininkas Vytautas Zabielskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija