„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kardinolas apsilankė vaikų globos namuose

Globos namų auklėtinės
ir darbuotojos su kardinolu
prie arbatos puodelio

Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis globos namuose
aukoja šv. Mišias

Vilniaus specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose gyvuoja graži tradicija – prieš šv. Kalėdas šių namų auklėtinėms yra aukojamos šv. Mišios. Visus nudžiugino iš anksto pasklidusi žinia, kad mus, auklėtines, mokytojus bei auklėtojus, aplankys Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Sutartą dieną atvyko visų laukiamas svečias, o drauge su juo ir Kristaus Karaliaus seserys su savo vyresniąja – s. Aldona Dalgėdaite. Šv. Mišių auką kardinolas A.J.Bačkis aukojo mokyklos salėje, kuri buvo išpuošta H.K.Anderseno pasakų motyvais, - mat prieš pat šv. Kalėdas vyko projekto „H.K.Anderseno pasaka kasdien“ baigiamieji darbai. Aiškindamas Šventojo Rašto skaitinius, kardinolas pabrėžė, kad žmogus, kiekvienas iš mūsų, visada turi mylėti Kristų, nes Jis niekada nepalieka žmogaus vieno, neišduoda jo.

Po šv. Mišių aukos kardinolas A.J.Bačkis drauge su seserimis ir globos namų auklėtinėmis bei darbuotojais prie arbatos puodelio nuoširdžiai šnekėjosi. Mergaitėms knietėjo paklausinėti garbųjį svečią apie jo vaikystę, jaunystę, kelią į pašaukimą, pomėgius, matytus kraštus, o kardinolui parūpo, kaip ugdytinės moka užsienio kalbas. Įdomu mergaitėms buvo kalbėtis ir su Kristaus Karaliaus seserims, kurios kartu su arkivyskupu globos namų auklėtinėms atvežė dovanų. Nepastebimai prabėgo valandos, kurias kardinolas A.J.Bačkis praleido Specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose.

Gintautas BRAŠKUS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija