„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Blaivininkų konkurso laureatai

Dr. Aldona Kačerauskienė

Dauguma organizacijų metų pabaigoje susirenka įvertinti atliktų darbų, pagerbti labiausiai nusipelniusius žmones. Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ (prezidentas dr. Antanas Rybelis) 2005 metais buvo paskelbusi net du konkursus. Tai Vyskupo Motiejaus Valančiaus kasmetinis literatūrinis konkursas blaivybės tema ir konkurso būdu renkamas daugiausiai organizacijai nusipelnęs žmogus.

Gruodžio 29-ąją Vilniuje vykusiame susibūrime buvo paskelbti nugalėtojai. Literatūrinio konkurso laimėtojomis tapo dvi jaunos žurnalistės – Ramunė Vaičiulytė už dienraštyje „Respublika“ paskelbtus rašinius blaivybės tema ir Vilma Nemunaitienė už tos pačios tematikos rašinius „Ukmergės žiniose“.

Labiausiai nusipelniusiu žmogumi, skleidžiant blaivybės idėjas, išrinktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Laureato vardą jis pelnė už daugybę pamokslų blaivybės tema, aktyvią visuomeninę veiklą ir tvirtą asmeninę poziciją. Anot Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos prezidento Alfonso Čekausko, vyskupas nuoširdžiai bendrauja su žmonėmis, yra Dievo apdovanotas puikia iškalba, jo mintys ir žodžiai turi gilią prasmę. 2004 metais analogišką laureato diplomą yra gavęs Vilniaus M.Daukšos vidurinės mokyklos direktorius Jonas Kvederaitis, parašęs populiarią, itin skaitomą knygą „Daugiau gerti nebegaliu“. Dar ankstesnių metų laureatais yra tapę Vilniaus Arkikatedros administratorius kun. Ričardas Doveika ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Blaivybės tema Lietuvoje svarbi ir aktuali visą laiką. Anot Vyskupo M.Valančiaus kasmetinio literatūrinio konkurso blaivybės tema pirmininko prof. Česlovo Kalendos, alkoholizmo demonas siautėja keliuose, šeimose, visuomenėje, skindamas įvairaus amžiaus žmonių gyvybes, sėdamas nesantaiką, palaidumą, sunkiai pagydomas priklausomybes. Tačiau tamsoje sklinda šviesa. Ją tebejaučiame ateinant nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801-1875) laikų. Girtuokliai Varniuose išniekino jo paminklą, bet naujas paminklas rudenį pastatytas Kaune (skulptorius prof. Leonas Žuklys, mecenatas – JAV gyvenantis gydytojas Rimvydas Sidrys). Renginyje dalyvavęs kun. R.Doveika pastebėjo: „Nors blaivininkų būrelis nėra didelis, bet turėtume neišsigąsti ir visiems siūlyti tapti šviesos bendrakeleiviais, prie kurių norėtų prisiglausti kiti, ypač vaikai. Mylėti – tai išeiti iš savęs, šalia esantiems duoti ką turime geriausia. Geriausia dovana kitiems esame mes patys“. „Gyvenimo kelyje ieškantiems laimės per alkoholį, nikotiną, narkotikus ir patekusiems į priklausomybę padėkime išsivaduoti, padėkime kenčiantiems“, – sakė Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos prezidentas Alfonsas Čekauskas.

Vyskupas E.Bartulis dėkojo už įvertinimą ir papasakojo apie savo apsisprendimą tapti abstinentu. Būnant klieriku, jam teko matyti neblaivių kunigų, net turinčių priklausomybę nuo alkoholio. Dar sovietmečiu, raginamas geros valios žmonių, jis nutarė nė lašo nevartoti alkoholio. „Prieš dvidešimt devynerius metus, per garsiuosius Šiluvos atlaidus, su Dievu sudariau niekur neužrašytą neoficialią sutartį, kurios laikausi iki šiol. Pobūviuose, susitikimuose geriu mineralinį vandenį. Norėčiau ištesėti iki galo. Juk kvailumo žmogui užtenka savaime. Kam dar dirbtinai save kvailinti?“

Praėjusių metų laureatas J.Kvederaitis ragino kuo plačiau skleisti blaivybės idėjas per bažnyčias, mokyklas, spaudą. Tuomet jos greičiau pasieks šeimą, pasiekusios gal pradės veikti girtaujančius tėvus.

Pradėdami 2006 metus, nesitraukime iš pasirinkto blaivybės kelio. Nesame vieni. Blaivybės idėjos pasiekė mokyklas, ten kuriasi valančiukų kuopelės. Mokyklose aktyviai veikia ir „Baltų ainiai“. Šiame blaivininkų susibūrime, be vilniečių, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ narių, dalyvavo jų atstovai iš Kauno, Alytaus. Taip pat atėjo grupė Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narių. Visada gera jausti tvirtą bendraminčių petį.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija