„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Ką darome vaiko labui

Marytė KIVARAITĖ

Jie užauga netikėtai iš meilės, o paskui vienas kitą paviję, už rankų laikydamiesi, eina kartu minioje. Žinau, kad jų širdys aprėpia visą žmoniją. (Karolis Voityla)

Vaikai ateina į pasaulį prašydami šilumos ir laimės, gerumo, šviesos ir grožio. Ateidami jie prašo, kad pasaulis išsaugotų jų mamą ir tėtį. Jie atėjo ir atsinešė kvietimą gyventi. Tu pakvietei – aš atėjau. Ką man duosi? Nuo tada ir prasideda auklėjimas.

Mes esame socialiai sąlygotos būtybės, labai priklausomi vieni nuo kitų. Tėvai ir mokytojai kuria vaikų ateities prielaidas. Jie tartum rašo įžangą vaikų gyvenimo knygai. Nuo to, kiek tėvai ir mokytojai bus ištikimi savo pašaukimui, kaip jie atliks auklėtojų pareigas, labai priklausys intelektinis ir dorovinis vaikų asmenybės formavimasis.

Už tėvo ar motinos pareigų neatlikimą teis Dievas. Kad tinkamai atliktum šią pareigą, pirmiausia reikia pačiam būti žmogumi, gyventi krikščionišką gyvenimą, siekti jo pilnatvės. Tėvai kalba vaikams ne tiek žodžiais, kiek visu savo gyvenimu, savo nusilenkimu tikrosioms vertybėms. Ne tiek reikšmės turi jų sakomų žodžių prasmė, kiek tonas, kuriuo jie yra pasakomi, ypatingas jų akcentavimas, juos lydintys gestai ir mimika, tūkstančiai kitų nenusakomų ir nepasveriamų smulkmenų. Vaikai puikiai jaučia, kaip vieną ar kitą dalyką įvertins tėvai. Šeimyninis tėvų gyvenimas, atsiveriantis prieš vaikų akis, yra pagrindinė vaikų mokykla, kurios jiems niekas kitas neatstos, kurios svarbiausius bruožus vargu ar galės pakeisti visa tolimesnė pedagogika.

Meilė, jeigu yra gyva šeimoje, vaikams bus kaip pastovios harmonijos jausmas, kaip sruvenanti šiluma, kaip pagalba ir atjauta, sugebėjimas aukotis. Tai pagrindinis kapitalas, kurį jie išsineša kaip kraitį į gyvenimą.

Tėvų nevadovaujami vaikai negali pasirengti didžiausiems gyvenimo išbandymams. Kas išgelbės į klystkelius besiveržiantį jaunimą nuo narkomanijos, luošų kūdikių gimimo, negimusių žudymo, jei tėvai gyvena palaidą gyvenimą ar girtauja? O valstybės parlamente, užuot kūrus įstatymus, ginančius šeimą – įteisinami abortai, embrionų praktika, svarstomas eutanazijos ir netradicinių vienodų lyčių santuokų įteisinimas (kaipgi galime išsiskirti jeigu kitose šalyse taip daroma). Vieni tėvai įsitikinę, kad jie gerai auklėja vaikus: rūpinasi jų sveikata, skaniai maitina, gražiai ir madingai rengia, tenkina visas jų užgaidas, kad tik vaikelis greičiau patirtų visus malonumus, savo ekstravagancija būtų pranašesnis už kitus. Kiti tėvai palieka vaikus likimo valiai. Nesidomi, kaip jie mokosi, kur praleidžia laisvalaikį, mano, kad jais turi rūpintis mokykla. Kas perauklės moraliai suluošintus vaikus? Jie neturi prie ko glaustis ir lieka su savo mažos širdies dideliu sielvartu. Taigi liūdni rezultatai, kai tėvus pakeičia gatvė, kompiuteriniai žaidimai, žemo dvasinio lygmens draugai, internatinės mokyklos ar kalėjimų prižiūrėtojai. Jauni žmonės nusivilia ir maištauja dėl to, kad nėra patyrę ar nepakanka meilės šeimoje, kurioje jie išvydo pasaulį, kurioje buvo formuojami individualybės pagrindai.

Tėvai turėtų būti gyvi ir kūrybiški auklėtojai. Jie turi perduodi jaunajai kartai pasišventimo kitų labui, darbštumo, drąsos ir atsakomybės, švelnumo ir valdymosi daigus. Reikia ugdyti religinį jausmą, sakramentinio gyvenimo poreikį. Nuo to, kiek jų vaikai bus mylimi, kiek jie bus išauklėti, priklausys jų ateitis. Ir savo vaikus jie sugebės mylėt tiek, kiek meilės ir rūpesčio bus gavę iš savo tėvų. Todėl tėvai turi kalbėtis su savo vaiku, jo klausytis, žaisti su juo, jį pagirti, kai reikia, svajoti su juo, skaityti ir melstis, atsiprašyti, kai kiti apsimeta neklystantys, drausminti jį, apkabinti.

Daug vilčių dedama į mokyklą. Joje vaikai vedami į dar nepažintą, kupiną paslapčių gyvenimą, ugdoma valia, ryžtas dideliems siekiams, mokoma gražaus elgesio, skiepijama Tėvynės meilė. Vadinasi, mokytojas yra skulptorius, bet jo medžiaga yra ne granitas ar medis, o dvasia. Teigiamai ugdyti asmenybę gali mokytojas, einantis į dvasinį kontaktą su mokiniais. Asmenybė ugdoma tautai ir žmonijai. Todėl kai kalbame apie visuomenės dvasinį atgimimą, daugiausia vilčių matome šeimoje bei mokykloje. Todėl ir valstybės didžiausi prioritetai turi būti skiriami šeimai, tai didžiausia tautos investicija ir viltis.

Šiandieną galvojant apie ateitį mums visiems su vaikais svarbiausia gimtoji kalba ir kultūrinė ekologija. Tik ji, gimtoji kalba, gauta motinos glėbyje, taisyklingai parodo pasaulėvaizdį. Tėvai turi domėtis, ką skaito jų vaikai. Nuo jaunystės su knyga gyvenant galima tapti žinančiu, mąstančiu, budinčiu ties savo tėvų ir vaikų keliu žmogumi.

Antras šaltinis - girdėti savo tėvų, senelių šneką, folkloro gaidas. Kiek daug mūsų kaimo senolių kalboje vertės, grožio. O liaudies pedagogika dar vadinama gerumo mokykla. Pavyzdžiui, seniau tėvai neturėdavo vaikams įrodinėti, kad reikia branginti kiekvieną minutę. Jie triūsdavo nuo saulės tekėjimo iki sutemos ir savo vaikus pratino prie darbo jau nuo mažens. Kiekvienas vaikas šeimoje žinojo savo pareigas. Šeimoje gimdavo ir pirmoji meilė knygai. Pasakos padėjo vaikus auklėti principingais, dorais, tvirtų įsitikinimų žmonėmis. Prisirišimą prie gimtinės ugdė gražios šeimos tradicijos, šventės, papročiai. Nesvarbu, kad balta staltiese užtiestas stalas nebuvo gausus vaišių, svarbiausia – visų šeimos narių buvimas kartu, rimtis, susikaupimas, susimąstymas apie ateitį, malda.

Be istorijos giliųjų pamatų žinojimo, be jos išmanymo sunku tikėtis išaugsiant savo žemės, savo Tėvynės pilietį. Vaikai privalo suprasti pavojų savo krašto gamtai. Jau mokykloje reikia ugdyti atsakomybę, kad jaustų, kaip dera krašto rytdienos šeimininkui, kultūros saugotojui. Su pagarba protingai mokykime vaikus pažvelgti į religiją. Tai lyg skrynia, į kurią žmonija jau du tūkstančius metų deda visa, ką turi geriausia. Duokime vaikui sparnus, kad jis galėtų skristi jam vienam aiškia kryptimi, taip aukštai, kaip jis pats panorės. Duokime vaikui sparnus ir pakilkim šiam skrydžiui drauge. Tegul auga mūsų vaikai „išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“ (Mt 2, 52).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija