„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėkingumo už laisvę giesmės

Benjaminas ŽULYS

Šv.Antano Paduviečio parapijos
klebonas kun. Vytenis Vaškelis
dėkoja vaikams ir jų vadovėms
už dalyvavimą festivalyje ir linki
Dievo palaimos

Kaune, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, įsimintiną sausio 13 dieną buvo surengtas Kauno arkivyskupijos bažnytinių, darželių, pradinio ir bendrojo lavinimo mokyklų jaunučių chorų, ansamblių kalėdinių giesmių festivalis „Išganytojas gimė Betliejuje“. Renginys buvo skirtas šv. Kalėdoms ir Lietuvos laisvės gynėjų atminimui pagerbti. Jo organizatoriai – Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia ir Kauno darželis-mokykla „Šviesa“. Kaip papasakojo jos direktorė Laima Rutkauskienė, festivalio tikslas – turtinti giesmių repertuarą, sudaryti šv. Mišių giesmyną, puoselėti bendruomeninio giedojimo, chorinio dainavimo tradicijas, aktyvinti vaikų chorinį judėjimą bažnyčiose, švietimo įstaigose.


Tik-ėjimas Dievo, meilės, tikėjimo
ir vilties link

Inesė RATNIKAITĖ

Ada, Vilma, Orinta ir Agnė
pristato kompaktinės plokštelės
„Tik-ėjimas“ giesmę
Šiaulių vyskupijos katalikų
evangelizacijos centro nuotraukos

Gruodžio 23 dieną Kalėdų proga Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras pristatė naują kompaktinę plokštelę „Tik-ėjimas“. Pristatymas vyko Šiaulių Katedroje.

Kompaktinė plokštelė „Tik-ėjimas“ – savita atlikėjų gausumu bei įvairove. Tarp jų yra Šiaulių vyskupijos jungtinis jaunimo choras, grupė „Kelionė“, Elena Šerienė (Elis) bei Šiaulių Tėvo Benedikto Andriuškos pradinės mokyklos mokiniai. Pirmą kartą šie atlikėjai susibūrė 2005 metų vasarą ir giedojo tradicinių Kryžių kalno atlaidų metu. Nemažą repertuaro dalį sudarė šiauliečių kurtos giesmės. Gimė idėja giesmes įrašyti į kompaktinę plokštelę, kad „ši kūryba pasklistų ir džiugintų kuo daugiau žmonių“.


Laiko išbandyti

Bronius VERTELKA

Jaunosios ateitininkės balsuoja
Panevėžio krašto ateitininkų
ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje
Autoriaus nuotraukos

Gražus renginys įvyko Aukštaitijos sostinės Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos aktų salėje. Sausio 7-ąją joje surengta Panevėžio krašto ateitininkų ataskaitinė rinkiminė konferencija. Sugužėjo įvairaus amžiaus žmonių, tačiau tarp jų nebuvo jaučiamas metų skirtumas. Čia įsižiebė nuostabiai gražus bendravimas. Buvo kalbama apie tai, kas šiandien itin aktualu ir kas drasko širdį.


Kardinolas apsilankė vaikų globos namuose

Globos namų auklėtinės
ir darbuotojos su kardinolu
prie arbatos puodelio

Vilniaus specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose gyvuoja graži tradicija – prieš šv. Kalėdas šių namų auklėtinėms yra aukojamos šv. Mišios. Visus nudžiugino iš anksto pasklidusi žinia, kad mus, auklėtines, mokytojus bei auklėtojus, aplankys Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Sutartą dieną atvyko visų laukiamas svečias, o drauge su juo ir Kristaus Karaliaus seserys su savo vyresniąja – s. Aldona Dalgėdaite. Šv. Mišių auką kardinolas A.J.Bačkis aukojo mokyklos salėje, kuri buvo išpuošta H.K.Anderseno pasakų motyvais, - mat prieš pat šv. Kalėdas vyko projekto „H.K.Anderseno pasaka kasdien“ baigiamieji darbai. Aiškindamas Šventojo Rašto skaitinius, kardinolas pabrėžė, kad žmogus, kiekvienas iš mūsų, visada turi mylėti Kristų, nes Jis niekada nepalieka žmogaus vieno, neišduoda jo.


Geri darbeliai neblunka

Pandėlio ateitininkai
prie šventinio stalo

Pandėlio šv. Onos kuopos ateitininkai, planuodami kalėdinius renginius, išgirdo įvairių siūlymų. Vieni norėjo pradžiuginti parapijos ligonius, kiti - nuvykti į Rokiškio vaikų darželį „Pumpurėlis“ ir aplankyti neįgalius vaikus. Treti teigė, jog nereikia pamiršti ir Dienos centro vaikų, kuriuos ateitininkai lankė pernai.


Krikščioniškumo mokykla

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Kas gi ten aukso spindulius beria,

Ko taip nušvito rytai ateities?

Širdys it rasą gaivinančią geria,

Sieloj tvirtybė ir galia vilties.

                      Ateitininkų himnas,

                      žodžiai J.Tilvyčio-Žalvarnio

Kiekvienais metais keliskart kuris nors Lietuvos miestas ar bažnytkaimis sulaukia linksmų ir judrių svečių būrio. Tai – Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) rengiamos pavasario, vasaros ir žiemos stovyklos, kurias šis iš įvairių mūsų krašto rajonų suvažiavęs jaunimas vadina akademijomis.


Blaivininkų konkurso laureatai

Dr. Aldona Kačerauskienė

Dauguma organizacijų metų pabaigoje susirenka įvertinti atliktų darbų, pagerbti labiausiai nusipelniusius žmones. Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ (prezidentas dr. Antanas Rybelis) 2005 metais buvo paskelbusi net du konkursus. Tai Vyskupo Motiejaus Valančiaus kasmetinis literatūrinis konkursas blaivybės tema ir konkurso būdu renkamas daugiausiai organizacijai nusipelnęs žmogus.


Ką darome vaiko labui

Marytė KIVARAITĖ

Jie užauga netikėtai iš meilės, o paskui vienas kitą paviję, už rankų laikydamiesi, eina kartu minioje. Žinau, kad jų širdys aprėpia visą žmoniją. (Karolis Voityla)

Vaikai ateina į pasaulį prašydami šilumos ir laimės, gerumo, šviesos ir grožio. Ateidami jie prašo, kad pasaulis išsaugotų jų mamą ir tėtį. Jie atėjo ir atsinešė kvietimą gyventi. Tu pakvietei – aš atėjau. Ką man duosi? Nuo tada ir prasideda auklėjimas.


Knyga apie jaunimą ir tėvus

Dr. Stasė DZENUŠKAITĖ

Kęstutis A.Trimakas. Jaunimas apie tėvą ir motiną. Antroji dalis. Santykiai su tėvais. Kaunas, 2003.

Esame liudininkai, kai vis labiau nuvertėja šeimos „akcijos“ visuomeninio gyvenimo „rinkoje“, kai griūva moraliniai šeimos gyvenimo pamatai, kai vis mažiau žmonių pripažįsta šeimos svarbą. Antai Irenos Zaleskienės monografijoje „Pilietinio ugdymo socialinė dimensija“ pateikta lentelė „Šeimos svarbumas gyvenime“, kur Lietuva iš 32 Europos šalių užima paskutinę vietą, nes tik 67 proc. (Malta – 96 proc., Islandija – 94 proc., Airija – 92 proc., Lenkija – 91 proc. ir t.t.) dalyvavusių lyginamajame tyrime „Vertybės: Europa ir mes“ Lietuvos gyventojų šeima – „labai svarbu“. Pasekmės akivaizdžiai pastebimos juodosiose kronikose bei statistikose. Yra dėl ko susimąstyti ir susirūpinti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija