„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. vasario 10 d., Nr. 2 (75)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Apie studentų dvasinį ugdymą

Pirmą kartą per Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinė taryba, kurią sudaro kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Rimantas Norvila bei nariai – vyskupai Jonas Boruta ir Jonas Ivanauskas, sukvietė Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorius į Kauno kuriją pasitarti, kaip derinti lavinimą ir dvasinį studento, žmogaus vidinį turinį. Apie ten spręstus klausimus buvo kalbama kurijoje surengtoje spaudos konferencijoje. Joje su žurnalistais bendravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. S.Tamkevičius ir Aukštųjų mokyklų rektorių tarybos prezidentas, VDU rektorius hab.dr. prof. Vytautas Kaminskas.

Arkiv. S.Tamkevičius pasidžiaugė, kad prie apvalaus stalo susėdo Lietuvos Bažnyčios hierarchai ir Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai. Pasak ganytojo, jau kuris laikas mūsų visuomeniniame gyvenime vyksta trintis, susipriešinimas. Susitikimas su rektoriais buvo reikalingas ir pozityvus. Juk ne vis tiek, kiek Lietuvoje bus išsilavinusių, dvasingų asmenybių. Bendromis Bažnyčios ir Lietuvos universitetų pastangomis bendradarbiavimas šių tikslų link ir buvo šio susitikimo tikslas, - sakė metropolitas S.Tamkevičius.

Prof. V.Kaminskas atkreipė žurnalistų dėmesį į tai, kad atėjo laikas radikaliai keisti asmenybės lavinimo, formavimo stilių ir metodus. „Jau atėjo laikas atkreipti dėmesį į tautinį identitetą, nes per globalizaciją į šeimą, mokyklą, universitetą, valstybę ateina kitos vertybės. Labai daug kas sieja Bažnyčią ir universitetą. Reikia stiprinti aukštųjų mokyklų studentų sielovadą, siekti, kad studentas gerai žinotų savo tautos šaknis, gerbtų savo istoriją, kultūrą, valstybę ir, pabuvęs užsienyje, norėtų sugrįžti į Tėvynę. Tai tik pirmas susitikimas. Ateityje turime parengti trumpą memorandumą, kaip per sielovadą, moralinę atramą siekti minėtų tikslų. Bažnyčia nori tai paremti“, - sakė prof. hab. dr. V.Kaminskas.

Kazimieras Dobkevičius

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija