„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. vasario 10 d., Nr. 2 (75)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Skautiškos dainos konkursas mokykloje

Sausio 28 dieną Kaune, Aukštojoje Panemunėje, Šv. Mato vidurinėje mokykloje, vyko septintasis tradicinis respublikinis skautiškos dainos konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ baigiamasis turas, kurį organizavo Respublikinė skautų federacija. Šventėje dalyvavo apie 40 grupių, kurias sudarė apie 300 jaunų atlikėjų ir svečių iš visų Lietuvos vyskupijų ir parapijų.

Atvykstančiuosius su duona ir druska, armonikos akordais sutiko Šv. Mato vidurinės mokyklos skautai ir jų vadovė Dalia Bajarūnienė. Į pagalbą atvyko ir Panemunės pradinės mokyklos tikybos mokytoja Laimutė Juodytė bei Aukštosios Panemunės katalikiško jaunimo grupė, kuriuos aktyviai remia ir skatina parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys.

Renginio svečius ir dalyvius pasveikino Šv. Mato mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius, kartu su visais, pritardamas gitara, sugiedojęs giesmę. Jis pabrėžė, kad Viešpatį dera šlovinti savo giesmėmis, dainomis ir jaunatvišku džiaugsmu, buriantis po skautų vėliava, nes šie dalykai ugdo jaunose širdyse polėkį ieškoti Dievo.

Mokyklos direktorė Janina Zaparackienė pasidžiaugė, kad jau ketvirtą kartą šioje mokykloje organizuojama skautų šventė, palinkėjo tiesti vieni kitiems rankas ir jausti jų šilumą. Kalbėjo mokyklos direktorės pavaduotoja, kuruojanti dorinį ir papildomą ugdymą Aleksandra Bancevičienė.

Šventėje taip pat dalyvavo Valstybinės jaunimo reikalų tarybos atstovas, jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus viršininkas Giedrius Vaidelis (buvęs šios mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymo reikalams). Jis linkėjo skautams būti ištikimiems Dievui, Tėvynei ir artimui. Skatino jaunimą burtis į įvairias organizacijas ir taip ugdyti savo vidinį gyvenimą, pilietiškumą ir patriotizmą.

Smagu, kad katalikiškoje mokykloje sklinda katalikiška dvasia – aktyvinama bendrystė, kurios centre yra Jėzus Kristus.

D.B.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija