„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. vasario 10 d., Nr. 2 (75)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežiaus vaikystę suvaidinęs aštuntokas aktoriumi tapti nežada

Bronius VERTELKA

M.K.Čiurlionio menų mokyklos
aštuntos klasės mokinys Ignas Survila

Praeitų metų gruodžio pradžioje per JAV televiziją pirmą kartą buvo parodytas filmas „Nebijokite: Popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimas“. Karolį Vojtylą vaikystėje jame suvaidino Vilniaus M.K.Čiurlionio menų mokyklos aštuntokas Ignas Survila.


Stebuklai, vykstantys gyvenant su vienuoliais

Tiberiados brolio rūpestis veršeliu

Dalytis patirtimi, palaikyti žmogiškus, broliškus santykius su visais – tokie svarbiausi vyrų vienuolinių bendruomenių tikslai. Panevėžio vyskupijoje, Baltriškėse (Zarasų r.), įsikūrę Tiberiados broliai skelbia tikėjimą ir dalijasi misionieriška gyvenimo patirtimi.


Apie studentų dvasinį ugdymą

Pirmą kartą per Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinė taryba, kurią sudaro kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Rimantas Norvila bei nariai – vyskupai Jonas Boruta ir Jonas Ivanauskas, sukvietė Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorius į Kauno kuriją pasitarti, kaip derinti lavinimą ir dvasinį studento, žmogaus vidinį turinį. Apie ten spręstus klausimus buvo kalbama kurijoje surengtoje spaudos konferencijoje. Joje su žurnalistais bendravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. S.Tamkevičius ir Aukštųjų mokyklų rektorių tarybos prezidentas, VDU rektorius hab.dr. prof. Vytautas Kaminskas.


Jaunimo požiūris į darbą ir šeimą

Marytė GUSTAINIENĖ

KTU Socialinių mokslų fakulteto
sociologijos magistrantė

Sūnau, užauk geras žmogus
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Mūsų laikais šeima vis mažiau laikoma tikra vertybe, tad daugėja nesusituokusių, bet gyvenančių drauge porų. Jos taip vadinamos dėl to, kad kai kuriais aspektais pažeidžia nusistovėjusią šeimos tradiciją, dorovę. Svarbiausia tokios šeimos atsiradimo priežastis – lyčių disproporcija. Turi reikšmės ir subjektyvios priežastys: pernelyg rafinuotas moterų elgesys, didelė orientacija į intelektualumą, demonstratyvų savarankiškumą.


Meilė – ne seilė

Juozas DAPŠAUSKAS

Jau gerokai prieš vasario 14-ąją visur žybčioja raudonos širdutės, norėdamos priminti, kad artėja Valentino diena. Kai kas į tą šurmulį žiūri kaip į aklą Vakarų kopijavimą ir siūlo būti išrankesniems, pastabesniems ir dvasingesniems. Ši diena gali būti proga atidžiau pažvelgti į meilę, kaip ji suvokiama šiandieninėje visuomenėje, taip pat pastebėti, kad mums tikrosios meilės diena, simbolis, gali būti Vasario 16-oji. Kodėl? Apie tai ir pasvarstykim.


Parapijos Šeimų šventėje – tėvai ir vaikai

Parapijos namuose palaiminęs
agapės stalą klebonas
kun. Sigitas Matusevičius
visus kvietė jaustis kaip šeimoje

Krikščionių gyvenimas – tai šeimos gyvenimas. Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Sigito Matusevičiaus pakviesti sausio 15 dieną susirinko tėvai ir vaikai į šv. Mišias švęsti parapijos Šeimų šventę. „Norint pašventinti kiekvieną dieną, reikia praktikuoti daug krikščioniškų dorybių: išmintingumą, ištikimybę, nuoširdumą, nuolankumą, darbštumą, džiaugsmą...“, - homilijoje kalbėjo klebonas. Po homilijos sutuoktiniai atnaujino


Tėvų konfliktai – įspaudas vaiko gyvenime

Pastaruoju metu tiek daug kalbama apie išsiskyrusias šeimas, skyrybų grėsmę, svarstoma, kaip jaučiasi vaikai, kasdien matantys konfliktuojančius tėvus. Galbūt šį kartą vertėtų paklausti savęs: ar tikrai viską padarau, kad mano vaikai būtų bent per sprindį laimingesni? Ar visada išgirstu ir ar noriu girdėti, ką jie sako? Kaip besibarantys tėtis ir mama atrodo mažųjų akyse? Kokį įspaudą tokie dalykai palieka vaikų gyvenime?


Narkomanijos žaizdos visuomenėje

Benjaminas ŽULYS

Pirmiausia – sustabdyti

Ne paslaptis, kad į mūsų visuomenę braunasi ne vien alkoholis, bet ir narkotikai. Alkoholis, kaip žinoma, svaigina protą, aptemdo smegenis, daug kam sukelia dar didesnį norą išgerti, kartais – iki sąmonės netekimo. Narkotikai, įvairios jų atmainos veda žmogų į pražūtį kitais būdais. Seniai įrodyta ir tai ženkliai patvirtina pasaulinė praktika, kad narkotikai padaro labai daug žalos juos vartojantiems žmonėms, ypač – jaunimui, paaugliams.


Skautiškos dainos konkursas mokykloje

Sausio 28 dieną Kaune, Aukštojoje Panemunėje, Šv. Mato vidurinėje mokykloje, vyko septintasis tradicinis respublikinis skautiškos dainos konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ baigiamasis turas, kurį organizavo Respublikinė skautų federacija. Šventėje dalyvavo apie 40 grupių, kurias sudarė apie 300 jaunų atlikėjų ir svečių iš visų Lietuvos vyskupijų ir parapijų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija