„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. kovo 17 d., Nr. 3 (76)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mokykla atsisveikina su savo auklėtiniais

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Pirmokas Andrius atsisveikino
su savo klasės draugais
ir mokytoja Irena Surviliene

Rugsėjo pirmąją į Ukmergės „Šilo“ vidurinę mokyklą drąsiai iškėlęs galvą žengė ir pirmokas Andrius, lydimas brolių dvyliktoko Pauliaus ir devintoko Edvino. Tačiau kitą rudenį Andrius į šią mokyklą neis. Kartu su tėvais jis išvyko gyventi į Angliją. Dvyliktokas jo brolis Paulius laikinai liko - baigs mokyklą Lietuvoje ir čia sieks aukštojo mokslo. Tačiau ateityje ir jis greičiausiai išvyks iš Lietuvos pas savuosius.


Ne tik trečiadieniais penktą...

Indrė KARALKEVIČIŪTĖ

Būrelis chorelio vaikų
su vadove Marija Statkevičiene
po repeticijų trečiadienio
vakarą Rotušės aikštėje
Autorės nuotrauka

Kas galėtų sutraukti vaikus ir paauglius iš įvairių Kauno vietų į trečiadieniais Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje vykstančias šv. Mišias? Atsakymas ganėtinai paprastas – jie visi gieda chorelyje, kurio veiklos pradžia galima laikyti 1993 metus. Tiesa, tuo metu buvo giedama kitoje – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) – bažnyčioje. Toks neįprastas veiklos apibūdinimas – chorelis – ne šiaip sau. Mat besilankančiųjų pagrindinis tikslas nėra profesionalus giedojimas, itin „švarus garsas“ (nors svarbu ir tai). Svarbiausia šiems vaikams – Dievo šlovinimas.


„Dienos centras – tai Dievo dovana“

Benjaminas ŽULYS

Senamiesčio vaikų dienos
centro direktorė Olga Kazlienė
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Tūkstančiai nelaimėlių

Tikriausiai nereikia aiškinti, kad vaikai – mūsų šalies, visų mūsų ateitis, į kurią remiasi ši diena su savo siekiais, darbais, taip pat ir su savo skausmais bei rūpesčiais. Vienas tų rūpesčių – socialinės rizikos grupės arba vadinamosios asocialios šeimos, kuriose girtaujama, triukšmaujama, kitaip amoraliai elgiamasi. O dažnoje jų auga vaikai, kurie visa tai regi, ne vienas dargi patiria smurtą, psichologinę ir fizinę prievartą. Kai kurie vaikai verčiami eiti į gatves elgetauti, o surinktus centus atiduoti girtuokliams tėvams, kad jie vėl galėtų smagintis pilstuku ar kitais kvaišalais. Kiti vaikai patys eina prašyti išmaldos, nes dažnai būna alkani, nuo girtaujančių tėvų ir jų sugėrovų užkandos jiems mažai kas lieka. Tai – ne dabartinės mūsų gyvenimo tikrovės juodinimas, o tiesa, kurią tenka pripažinti.


Šlovinimo vakaras

Pokalbis su Dievu, rašant
savo mintis ant žuvyčių

„Aš visuomet pradedu maldą tyloje, nes Dievas yra tylos draugas: mums reikia klausytis Dievo, nes svarbu ne tai, ką sakome mes, bet ką Jis sako mums per mus. Malda sielai yra tas pats, kas kraujas yra kūnui: ji pamaitina sielą ir priartina prie Dievo. Ji taip pat nuskaidrina ir ištyrina širdį. Tyra širdis gali regėti Dievą, kalbėtis su Juo ir matyti Dievo meilę kituose“, – šiais Motinos Teresės žodžiais prasidėjo Šlovinimo vakaras Kaune. Kovo 10-ąją Aukštosios Panemunės Švč. M.Marijos Vardo parapijos klebonijoje rinkosi jaunimas šį susikaupimo metą praleisti kartu - maldos bendrystėje.


„Ro ko ko“ giesmės padeda eiti tikėjimo keliu

Jaunimo sakralinės muzikos
grupė pristato muzikinį albumą
„Į šventąjį kalną“

Šiaulių vaikų vokalo studija „Ro ko ko“ yra pirmasis Lietuvoje įkurtas vaikų populiariosios muzikos kolektyvas. Jis egzistuoja jau 15 metų. Viena studijos krypčių – jaunimo sakralinės muzikos grupė. Vasario 19 dieną Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje buvo pristatytas šios grupės muzikinis albumas „Į šventąjį kalną“. Tai antrasis „Ro ko ko“ sakralinės muzikos albumas. Pirmasis – „Psalmės“ – tapo labai populiarus tarp katalikiško jaunimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pasiklausyti giesmių, įrašytų į antrąją kompaktinę plokštelę, prisirinko pilnutėlė Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia.


Gimnazijoje paminėjo prel. Mykolą Krupavičių

Dr. A. Vasiliauskienė įteikia švietimo
ir mokslo ministro R.Motuzo pagyrimo
raštą jauniausiam dviračių žygio
per Lietuvą dalyviui Linui Jakaičiui

Kovo 9 dieną Kudirkos Naumiestyje esančioje mūsų tautos himno autoriaus vardu pavadintoje gimnazijoje paminėtas prelato Mykolo Krupavičiaus (1885–1970) atminimas. Renginys organizuotas neatsitiktinai: penkioms gimnazijos auklėtinėms – Rasai Asanavičiūtei, Gretai Damijonaitytei, Justinai Jakaitytei, Gabijai Tamulevičiūtei ir Eglei Simonaitytei – įteiktos Lietuvos krikščionių demokratų padėkos už dalyvavimą vasarą organizuotame dviračių žygyje per Lietuvą „Semiuos iš praeities stiprybės, kad kurčiau ateities Lietuvą“, skirtame parlamentinės tradicijos kūrėjams pagerbti. Tai Kaune įkurtos Prelato M.Krupavičiaus įamžinimo visuomeninės iniciatyvinės grupės (jos globėjas – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius; vadovas – Šilainių Šv. Dvasios parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis) viena iš veiklos formų, garsinant prel. M.Krupavičių.


Mokykla gerbia valstybės patrioto vardą

Stasys GENTVILAS

Mokyklos direktorė
Irena Pečeliūnienė
su jaunaisiais šauliukais
Autoriaus nuotrauka

Kėdainių rajono Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinėje mokykloje įspūdingai ir šventiškai paminėtos buvusio Lietuvos diplomato ir užsienio reikalų ministro J.Urbšio gimimo 110–osios metinės. Salėje kabojo didžiulis J.Urbšio portretas su užrašu: „Juozui Urbšiui – 110 metų“. Čia pat buvo padėtos gėlės, liepsnojo uždegtos žvakelės. Eidamas 96-uosius, J.Urbšys mirė 1991 metais.


Šv. Valentino diena, Vasario 16-oji ir ateitininkai

Kai vasario 14-osios vakarą Vilniaus jaunimas šėlo švęsdamas meilės dieną, ateitininkai – studentai ir sendraugiai – meldėsi Šv.Kazimiero bažnyčioje. Po šv. Mišių visi susirinko šios bažnyčios salėje. Studentai buvo parengę turiningą ir prasmingą programą. Rankose laikydami trijų spalvų, atitinkančių mūsų valstybės vėliavą, žvakutes, jie deklamavo laisvės šauklio Bernardo Brazdžionio eilėraščius, dainavo patriotines dainas.


Apie tyrą ir tikrą meilę

„Šviesos jūroje paskendus, Meilės kvape panirus, baltumo trapume nurimus, Viešpaties glėbyje užmigus, atsilsėjus dulkėje… užlieki, Dieve, savo širdis žemės dvelksme… palaimoje ir Džiaugsme, Maldos grūdelyje“, – šiais 11 klasės mokinės Rūtos Godliauskaitės žodžiais pradėjome Šv. Valentino dienos renginį Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje. Valentino dienos šventė, kaip ją visi įpratę švęsti apverčiant viską aukštyn kojomis, toli gražu neprilygsta tikros šventės tyrumui ir grožiui, esančiam Šventajame Rašte, „Giesmių giesmėje“.


Ganytojas susitiko su studentais

Prieš trejus metus Šiaulių universitete atsirado Meninio ugdymo ir tikybos specialybė. Studentai rengiami būti tikybos mokytojais ir meninės veiklos vadovais. Šiuo metu čia mokosi dvidešimt devyni pirmo-trečio kurso studentai. Jiems svarbios ne tik įgytos žinios, bet ir dvasinis augimas, bendravimas su dvasiniais vadovais. Vasario 22 dieną studentai susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija