„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. balandžio 21 d., Nr. 4 (77)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Jaunimas turi žinoti savo galimybes

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Antano Smetonos gimnazijos pedagogas, visuomeninis jaunimo konsultantas Ukmergės regione Kastytis Kvietkauskas jaunimo veikla, mokymais bei projektais susidomėjo prieš kelerius metus. Jis teigia, jog, prasidėjus projektų rašymo vajui, jam knietėjo nuodugniau susipažinti su šia veikla. „Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą supratau, jog, turint idėjų, įmanoma gauti pinigų joms įgyvendinti. Pradėjau domėtis ir sužinojau, kad ir mažos, ir didelės idėjos gali išsipildyti“, – apie veiklos pradžią pasakojo K.Kvietkauskas.

Lankė seminarus

K.Kvietkauskas nuodugniai išklausė ilgalaikius kursus, skirtus jaunimo darbuotojams. Įgavo žinių, kaip šiuolaikiniais metodais dirbti su jaunimu. Tam tikrą laiko tarpą pedagogas mokėsi Estijoje. Vėliau jis savo žinias pritaikė projekte, kurį vykdė drauge su vokiečiais, šiuo metu rengia Europos Komisijos remiamą projektą „Jaunimo konsultantų mokymai“. „Pagrindinis šių mokymų tikslas – padėti jaunam žmogui dalyvauti projektinėje veikloje ir atskleisti jo galimybes. Norėčiau, jog jaunimas nuo 14 iki 25 metų turėtų galimybę sužinoti apie Europos Sąjungos programą „Jaunimas“. Ši programa sukurs erdvę, kurioje jaunimo norai ir idėjos taps įmanomi ir tikri“, - sakė pedagogas.

Europos Sąjungos programa

Europos Sąjungos programa „Jaunimas“ prasidėjo 2000-aisiais metais. Ji skirta jauniems 14-25 metų žmonėms, gyvenantiems Europos valstybėse. Programos reikmėms (2000-2006 metams) skirta per 520 milijonų eurų. Programa „Jaunimas“ skatina bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje ir remia bendrą Europos šalių jaunimo veiklą. Šiuo metu programoje dalyvauja Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Danija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija ir kitos šalys. Anot K.Kvietkausko, pagrindinis programos „Jaunimas“ tikslas – ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padedant jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes.

Siūloma veikla

ES programa „Jaunimas“ dalyviams pateikia penkias kryptis - paprogrames. Pirmoji – „Jaunimas Europai“. Tai dvišaliai, trišaliai ir daugiašaliai jaunimo grupių mainai. Jaunimas, vykdydamas šį projektą, nuo šešių dienų iki trijų savaičių dieną bendrauja tarpusavyje bei gvildena iškilusias problemas. Antroje paprogramėje – „Europos savanorių taryba“ - gali dalyvauti jaunimas nuo 18 iki 25 metų. Jauni žmonės gali pasirinkti kurią nors Programos šalį, įvairias projekto temas, o jai įgyvendinti skiriamas laikas nuo kelių savaičių iki vienerių metų. Trečioji kryptis – „Jaunimo iniciatyvos“. Tai projektai, kuriuos sukuria ir įgyvendina patys jauni žmonės. Minimalus šios grupės dydis – keturi žmonės. Anot K.Kvietkausko, šioje srityje neblogai padirbėjo Klaipėdos bei Kauno jaunimas. Dar viena paprogramės dalis – „Jungtiniai projektai“, kuriuose dalyvauja „Socrates“, „Leonardo da Vinci“ programų dalyviai. Penktoji paprogramė – „Informacija, bendradarbiavimas, mokymas“ - skirta įvairių organizacijų vadovams, mokytojams, tiems, kurie dirba su jaunimu.

Gali dalyvauti visi, turintys idėjų

Pasak K.Kvietkausko, ES programoje „Jaunimas“ gali dalyvauti ne tik jaunimo ar nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos, bet ir pavieniai jauni žmonės, turintys įvairių idėjų. ES programoje „Jaunimas“ sėkmingai startavo trys Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai. 2005 metų rugsėjį vyko tarptautinis projektas „Eime žaisti“, kuriame dalyvavo Turkijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos atstovai. Jį vykdė du gimnazistai: Mindaugas Sinkevičius ir Andrius Remeikis. Projekto atstovai pristatė ne tik nacionalinius, bet ir gatvės žaidimus. Jaunimas pasidalijo mintimis, kaip galima aktyviai praleisti laisvalaikį. Šios gimnazijos moksleivė Aušra Perednytė dalyvavo seminare Lenkijoje „Komunikacija, informavimas“.

Visuomeninis jaunimo konsultantas K.Kvietkauskas apgailestauja, jog didžioji dalis pinigų, skirtų Lietuvai, jos jaunajai kartai, lieka nepanaudoti. Anot pašnekovo, Ukmergės jaunimas ne itin aktyviai dalyvauja projektuose, nors sąlygos sudarytos palankios ir įvairiapusiškos. K.Kvietkauskas mielai gali atvykti į rajono mokyklas ir plačiau pristatyti ES programos „Jaunimas“ galimybes.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija