„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. balandžio 21 d., Nr. 4 (77)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Jaunimas domisi pilietine saviugda

Senamiesčio gimnazijos gitaristai
Erikas Vaikšnoras, Marius Staugaitis
ir dainininkės Monika Juškevičiūtė,
Viktorija Molotokaitė, Justina Kulakauskaitė

Senamiesčio gimnazijos auklėtiniai,
aptarinėję knygos „Taurosta teka
į Nerį“ temas (iš kairės): Jūratė
Mikelaitytė, Giedrius Kvieska
ir Marius Lisauskas

Ats. plk. Stasys Levulis, Edmundas
Simanaitis, Gražina Mrazauskienė,
Darius Simanaitis ir jaunieji šauliai
knygos „Privalome išlikti stiprūs“
pristatytojai: Povilas Čukauskas,
sk. vadas Mindaugas Švoba,
kuopos vado pav. Mangirdas
Rimkevičius
Tomo Šimkaus nuotraukos

Vasario pabaigoje Jonavos Savanorių pajėgų būstinės salėje įvyko Edmundo Simanaičio knygų „Privalome išlikti stiprūs“ ir „Taurosta teka į Nerį“ aptarimas. Renginyje dalyvavo knygų redaktorius ir dailininkas, autoriaus sūnus Darius Simanaitis, Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas Stasys Levulis, kurį laiką ėjęs Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojo pareigas, Jonavos savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Vitalija Jagelavičienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos istorijos mokytoja Genutė Vajauskienė, taip pat knygų autorius su žmona Gražina. Renginį išradingai vedė Jonavos savivaldybės darbuotoja edukologijos magistrė Gražina Mrazauskienė.

Renginyje dalyvavo Jonavos Justino Vareikio 11-os kuopos jaunieji šauliai, vadovaujami kuopos vado pavaduotojo Mangirdo Rimkevičiaus, ir Senamiesčio gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai. Mat renginio organizatoriai pasiūlė aptarti knygas ne tituluotiems literatūrologams ar profesionaliems literatūros kritikams, o jauniems atsikūrusios valstybės piliečiams, įdomu buvo išgirsti jų požiūrį į gvildenamas problemas.

Pirmoji knyga, pasak autoriaus, nepretenduoja į visapusį šauliškumo idėjų aptarimą. Joje rašoma apie jaunojo šaulio, apskritai jaunuolio, pasirengimą atlikti konstitucinę prievolę – karo tarnybą, apie tarnybos pradžią Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

M.Rimkevičius daugiausia dėmesio skyrė jaunuolių fiziniam pasirengimui, sveikai gyvensenai ir nusiteikimui įveikti šauktinio – naujoko kelyje pasitaikančius sunkumus.

Jaunųjų šaulių skyriaus vadas Mindaugas Švoba kalbėjo apie naujokų tarnybinius santykius su tiesiogine vadovybe - grandiniu, seržantu. Turėjo progos pasidalyti ir savo asmenine patirtimi. Vadas turi pats rodyti pavyzdį, kaip reikia atlikti užduotį, ir būti pasirengęs taktiškai padėti jaunuoliams.

Jaunasis šaulys Povilas Čukauskas nagrinėjo opią ir aktualią temą – simbolių reikšmę ir pagarbą jiems: herbui, himnui, valstybės ir dalinio vėliavoms, taip pat kariuomenės tradicijoms.

Vyresnių klasių gimnazistai Jūratė Mikelaitytė, Marius Lisauskas ir Giedrius Kvieska aptarė knygos „Taurosta teka į Nerį“ straipsnius. Taurosta – nedidutis kairysis Neries intakas. Šio upelio vardu buvo pavadintas Jonavos krašto sąjūdininkų leistas laikraštis. E.Simonaitis simboliškai norėjo pasakyti, kad kaip Taurostos vandenys, patekę Nerin, plaukia į Nemuną, Kuršmares, Baltijos jūrą, taip atgimusios Lietuvos ekonomika, teisė, kultūra nuosekliai įsilieja į Europos Sąjungos tautų šeimą. Jaunieji pranešėjai kalbėdami nevengė ir tiesių probleminių klausimų autoriui.

Knygos redaktorius D.Simanaitis pasidalijo savo prisiminimais iš tarnybos sovietų armijoje ir palygino su dabartimi. Beje, į pastarąją tarnybą jis buvo išvežtas kaip tik iš šio pastato, kuriame sovietmečiu buvo įsikūręs karinis komisariatas.

Ats. plk. S.Levulis, kurio pokalbiai su autoriumi tapo knygos leitmotyvu, pateikė įdomių karinės pedagogikos pavyzdžių iš Mokomojo pulko gyvenimo. Jaunimas aktyviai domėjosi didelę patirtį turinčio karininko pasakojimais ne tik iš jaunųjų karių gyvenimo, bet ir palyginimais su kitų demokratinių šalių analogiška patirtimi. Pasibaigus renginio programai dar kurį laiką vyko keitimasis nuomonėmis su ats. plk. S.Levuliu.

Savivaldybės darbuotoja, skyriaus vedėja V.Jagelavičienė pasveikino renginio aktyvistus, palinkėjo jiems geros kūrybinės kloties.

Meninę programą puikiai atliko Senamiesčio gimnazijos auklėtiniai – gitaristai Erikas Vaikšnoras, Marius Staugaitis ir dainininkės Monika Juškevičiūtė, Viktorija Molotokaitė ir Justina Kulakauskaitė. Knygų autorius E.Simanaitis aktyviausiems renginio programos atlikėjams įteikė padėkas.

Verta pacituoti knygoje „Privalome išlikti stiprūs“ užrašytus ats. plk. S.Levulio žodžius: „Užsienio šalių ir Mokomojo pulko patirtis rodo, kad išmokyti karybos pilnametį jaunuolį galima. Tačiau mokykla turėtų rūpintis patriotiniu, pilietiniu moksleivių auklėjimu“. Savaime iškyla klausimas – kodėl su jaunaisiais šauliais nebuvo nė vieno mokytojo – autoritetingo vadovo, taip pat vilkinčio šaulių uniformą ir puoselėjančio šaulystės idėjas? Atrodė, kad būtent tokio lyderio Jonavos jauniesiems šauliams labiausiai trūksta. Šis tariamas trūkumas nesunkiai pašalinamas – juk optimizmas būdingas tiek šauliams, tiek ir pedagogams.

Paulius Demikis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija