„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. balandžio 21 d., Nr. 4 (77)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Mokykloje – apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“

Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“
pristatyme dalyvavę (viduryje iš kairės):
kapelionas kun. Rimantas Simanavičius,
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
Kauno meras Arvydas Garbaravičius ir kiti

Kovo 30 dieną Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje vyko „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pristatymas. Jame dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno meras Arvydas Garbaravičius, vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Aleksoto dekanato dekanas, Aukštosios Panemunės parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys, mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius, mokytojai ir administracija.

Arkivyskupas apžvelgė „Kronikos“ kūrimosi ištakas, jos istoriją ir nueitą kelią iki atgimimo metų. Buvo pristatyti kunigai, „Kronikos“ bendradarbiai, kurie savo drąsa, pasiaukojimu ir ryžtu prisidėjo prie „Kronikos“ leidimo. Buvo kalbama apie jos persiuntimą į Vakarus, kad pasaulis sužinotų apie nelengvą, ateistų persekiojamos Lietuvos Katalikų Bažnyčios situaciją. Šios tiesos atskleidimas pasauliui veikė Lietuvos dvasinį ir tautinį atgimimą.

Arkivyskupas sakė: „Matydami tą blogį ir neteisybę, nežiūrėdami ir nelaukdami pagalbos iš kitų, stengėmės kažką daryti. Tai aktualu ir šiandien, kada, matydami aplink save nemažai negerovių, pirmiausia mes patys imtume kažką daryti...“.

Tam mus turėtų įkvėpti ir uždegti pasiaukojusių „Kronikos“ leidėjų ir visų prisidėjusiųjų pavyzdys.

Vėliau prie arbatos, neformalioje aplinkoje mokytojai ir svečiai bendravo su arkivyskupu, kuris noriai atsakinėjo į pateiktus klausimus, diskutavo katalikiškos mokyklos veiklos aktualijomis.

Šis susitikimas su mokyklos bendruomene buvo dvasinis Gavėnios susikaupimo apmąstymas, primenantis, kad per pasiaukojimą, tiesos ieškojimą ir gėrio skleidimą pasaulyje mes einame į Kristaus Prisikėlimo šventę – Velykas.

Dalia BAJARŪNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija