„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gegužės 12 d., Nr. 5 (78)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kaimo vaikai verčia iš užsienio kalbų, puošia savo mokyklą

Bronius VERTELKA

Muzikos mokytoja Danguolė
Pinkevičienė moksleivius
ragina prisiliesti prie meno ištakų

Mokytojos Dalė Tamoliūnienė
ir Inga Špokavičienė (kairėje)
su savo jaunaisiais vertėjais

Jaunieji medžio meistrai
dešimtokai Donatas Sidorovas
(kairėje) ir Edgaras Kontenis

Iš Vilniaus į Jotainių pagrindinę mokyklą atkeliavo padėka. Taip vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas įvertino kaimo švietimo įstaigos indėlį dalyvaujant vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“.

Jaunieji jotainiečiai konkurse buvo kaip vertimų dalyviai. Nurodytus tekstus jie privalėjo versti iš rusų ir anglų kalbų. Galėjo naudotis žodynėliais. Vienas pagrindinių darbų vertinimo kriterijų buvo graži lietuviška kalba ir tikslus autoriaus kūrybos perteikimas. Konkurse dalyvavo V-X klasių moksleiviai. Tokiam darbui jie atidavė ne vieną dieną. Rusų kalbos vertime prizinę vietą laimėjo dešimtokė Jūratė Pleškaitė (dabar mokosi Panevėžyje). Verčiant iš anglų kalbos, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo padėkas pelnė šeštokės Odeta Aleliūnaitė ir Simona Fedaravičiūtė (dabar septintokės).

Kaimo mokykloje nemenkas dėmesys skiriamas užsienio kalbų mokymui. Anglų ir rusų kalbos joje yra lygiavertės. Anglų kalbą dėsto Inga Špokavičienė. Pernai rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje dvi jos parengtos moksleivės laimėjo trečiąsias vietas. Pati I.Špokavičienė ypatingą dėmesį skiria šio dalyko dėstymui. Turėdama pradinių klasių mokytojos diplomą, ji savarankiškai sugebėjo išmokti angliškai. Šiuo metu 31 metų moteris baigia šios kalbos studijas Šiaulių pedagoginiame universitete. Kad gerai moka anglų kalbą, pedagogė įsitikino vasarą lankydamasi pas savo brolį Londone. Panevėžietė pasakojo, jog didmiestyje buvo labai sunku rasti šnekantį taisyklinga anglų kalba. Pasak jos, ten tokia kalbų maišalynė, jog žmonės bendrauja bendratimis, kaip ir mūsų mokiniai. I.Špokavičienei prailgo viešnagės mėnuo Anglijos sostinėje, todėl ji labai norėjo grįžti į tėviškę. „Mano brangiausia mokykla – Jotainiuose, šviesiausi namai – Lietuvoje“, – taip šiandien sako Inga.

I.Špokavičienė rengiasi atestacijai gauti vyr. mokytojos kvalifikaciją. Jos pamokas stebėjo Ramygalos gimnazijos mokytoja metodininkė. Viešnia jas gerai įvertino. Kaip pramoksta mokiniai anglų kalbos, I.Špokavičienė galėjo įsitikinti ekskursijos Trakuose su viena klase metu. Susipažįstant su kurortu, moksleivius užkalbino turistai iš Azijos. Jotainiškiai iš pradžių galvojo, jog tai japonai, bet pasišnekėjus išaiškėjo, kad tai kinai. Pratęsti su užsieniečiais pašnekesį moksleiviai pakvietė I.Špokavičienę.

Jotainiuose mielai mokosi ir rusų kalbos. Moksleiviai lieka patenkinti, kai televizijos laidų šia užsienio kalba jiems nereikia aiškinti. Rusų kalbos kaimo vaikus moko Dalė Tamoliūnienė, dar anuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute baigusi šią specialybę. Papildomai ji dėsto istoriją . Tai pasiekė keldama savo kvalifikaciją. Kartu mokytoja yra šauniausios klasės vadovė. Būdama su šeštokais Jūrmaloje (Latvija), jotainiškė įsitikino, jog jauni latviai nebemoka rusų kalbos ir šneka angliškai. Užėję į parduotuves, panevėžiečiai bendravo ir rusiškai, ir angliškai.

Kalbų pamokos mokykloje vyksta naudojantis magnetofoniniais įrašais. Čia nestokoja vadovėlių, žodynėlių ir kitokių mokymo priemonių.

Mokyklos direktorė Janė Augulienė džiaugėsi, jog kaimo švietimo įstaigos finansavimas kasmet gerėja. Šiemet be lėšų, skirtų įvairioms reikmėms, gavo ir pastato remontui. Naujai perdengtas stogas. Tai kainavo apie 70 tūkst. litų. Nuo praėjusių metų spalio pirmosios Jotainių pagrindinė mokykla, kaip ir visos rajono švietimo įstaigos, įgijo teisę savarankiškai tvarkyti savo biudžetą. Penkiose klasėse moksleiviai sėdi vienviečiuose reguliuojamuose suoluose. Naudotis kompiuteriais gali ir moksleiviai, ir mokytojai, veikia internetas. Visi pedagogai sugeba dirbti kompiuteriais. Iš 19 jų tik du savo namuose neturi kompiuterio.

Šiemet pirmą kartą mokykla pasinaudojo galimybe papildyti savo kasą – atskaičiuoti jai 2 procentus mokesčių nuo uždirbtos sumos. Tai leido įsigyti filmavimo kamerą, skaitmeninį fotoaparatą ir daugiafunkcinį kopijavimo-skenavimo aparatą. Galvoja pirkti biliardo stalą, kad pertraukų metu moksleiviai turėtų kuo užsiimti.

Tarp berniukų pasitaiko pritinginčių mokytis, tačiau tokie gabūs darbui. Po pamokų jie lanko jaunųjų meistrelių būrelį, kuriam vadovauja Algirdas Rutkauskas. Pagal mokytojo parengtą projektą moksleiviai darė dirbinius iš medžio, kuriais papuošė mokyklos salę. Ką nauja galima padaryti iš medžio, vaikinams savo idėjų negaili mokytojas A.Rutkauskas. Raguvoje gimęs ir augęs, Vilniuje darbų mokytojo profesiją įgijęs ir dabar Šiluose gyvenantis pedagogas yra žinomas kaip daugelio amatų meistras. Turbūt vienintelis rajone likęs vyras, sugebantis išmūryti tokią krosnį, jog joje sudeginus glėbelį malkų pasieksi reikiamą šilumą. Šito A.Rutkauskas išmoko iš savo tėvo, garsaus krosnininko.

Rajono mokyklų aplinkos tvarkymo konkurse prizinės vietos neskiriamos, tačiau jau treti metai jame Jotainių pagrindinė mokykla buvo tarp geriausiųjų. Kaip paskatinimą šiemet ji gavo 1000 litų premiją. Palaikyti patrauklią mokyklos aplinką sugeba apželdinimo specialistė. Vaikai gerbia jos triūsą.

Po poros metų Jotainių mokykla būtų šventusi savo 100-ąjį gimtadienį, tačiau rajono savivaldybės paminklotvarkininkas Petras Juknevičius iš jam prieinamų šaltinių sužinojo, jog ji minima dar 1789 metais.

Mokykla, kurioje žinių siekia arti šimto moksleivių, gali didžiuotis ir tuo, kad joje dėstoma vien tikyba. Mokyti šio dalyko pas juos iš Panevėžio atvyksta Zita Petkevičiūtė.

Jotainiai, Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija