„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gegužės 12 d., Nr. 5 (78)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tai bent Velykėlės!

Velykė – Irena Kulbytė
su palyda važiuoja į šventę

Miežiškiai. Atvelykio sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias šventė daug vaikų ir suaugusiųjų. Mažieji nesivaržydami žvilgčiojo į vargonus, nes iš ten sklido skardūs vaikiški balsai. Giedojo pačių jauniausiųjų choras. Be to, jiems rūpėjo, kokių netikėtumų parengė jaunasis klebonas kun. Rimantas Visockis, mat jis ne tik rūpinasi bažnyčios remontu, bet ir moka ypač išradingai bendrauti su vaikais ir jaunimu. Po šv. Mišių mažyliai bėgiojo šventoriuje, kol pasigirdo atvažiuojančio vežimo pakinktų skambalėliai. Vaikai ėmė ploti, nes brikoje sėdėjo laukiama Velykė su kiškiais ir krepšiu margučių.

Velyke, kaip manyta ankstesniais laikais, turėtų būti jauna, graži mergina. Gražiausios miežiškėnės titulą pernai pelnė Ieva Kulbytė. Ji per Trijų Karalių šventę turėjo nešti Betliejaus žvaigždę. Kiti jos įpareigojimai: būti Velyke, vėliau dalyvauti gražiausių sodybų šeimininkų apdovanojime, visur reprezentuoti Miežiškių jaunimą.

Apsirengusi tautiniais drabužiais, Velykė su palydovais, sutikta armonikininkių maršo, įeina pro vartelius. Šventoriuje viskas jau paruošta. Medis papuoštas keturiais aštuntoko Šarūno sukaltais inkilais, mirga margučiais. Abipus tako, prie stalų, sėdi būreliai mergaičių ir margina kiaušinius. Krepšiuose bematant sumarguoja įvairiaspalviais raštais kiaušiniai. Šio meno pasimokyti panoro ir klierikas Andrius Meškauskas. Tarp vaikų – ir klierikas Justas Jasėnas, taip pat prisidėjęs prie šventės. Čia jiems maloni proga geriau susipažinti su būsimaisiais mokiniais, kuriuos rengs Atgailos bei Sutaikinimo sakramentams.

Prasideda margučių ridenimo varžybos. Džiaugiasi laimėję, bet neliūdi ir tie, kurių atsinešti margučiai neatlaiko smūgio. Čia pat ir baltosios ,,Vištos“ (Kultūros centro darbuotojos) kviečia vaikus į ratelius ar žaidimus. Įdomu, kad prie jų noriai jungiasi netgi nebemaži berniukai, kas reta šiais laikais. Miežiškių vaikai nuo mažens įpratę visur dalyvauti, tad ir dabar, nebijodami pašaipų, linksmai klega, dainuoja, žaidžia drauge su mažiukais. Skamba vaikų balsai, groja armonikos.

Ridinėtojai ir margintojos labai stengėsi, nes žinojo, kad parapijos klebonas bei verslininkas Jonas Katinas parengė dovanėlių. Išrinkti geriausi ridinėtojai, gražiausių, tvirčiausių margučių karaliai bei karalienės. Jie apdovanoti titulo suteikimo pažymėjimais. Su Velykės parašu! Visi vaikai gavo dovanėlių, o tituluotieji – daugiausia.

Velykėlių dalyviai džiaugėsi dovanėlėmis, ypač tuo, kad su jais buvo nemažai suaugusių artimųjų. Tokio linksmo Atvelykio Miežiškių bažnyčios šventoriuje dar nebuvo.

Šios džiugios šventės sumanytojas ir organizatorius – klebonas kun. R.Visockis, rėmėjas – J.Katinas. Vaikų žaidimams vadovavo Kultūros centro darbuotojos: V.Bartulienė, A.Petrulaitienė, A.Kirsnienė, R.Gasaitienė. Nemažai prie džiugios šventinės nuotaikos prisidėjo ir besišypsanti pavasario saulė.

Ona BARTULYTĖ

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija