„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. rugsėjo 15 d., Nr. 9 (82)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Gražią šventę prisiminus...

„Dorybių mokyklėlės“ lankytojai
įsiamžino Trakų pilies fone

Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namuose Žolinės iškilmių metu buvo įteikti pažymėjimai „Dorybių mokyklėlės“ lankytojams. Šventės pradžioje moksleiviai, rūpestingų vadovų – Kauno kunigų seminarijos klieriko Vitalijaus Volodkovičiaus bei pedagogės Jolitos Kalėdienės – padedami, garbino Švč. Mergelę Mariją giesmėmis, pasakojo šventės dalyviams ir tėvams apie „Dorybių mokyklėlėje“ įgytą patirtį, trumpai aptarė pagrindines dorybes, pažvelgė į Dievo Motiną kaip į visų šių dorybių tobulą įsikūnijimą ir pavyzdį.

Viešoji įstaiga „Dienos namai“, laimėjusi paramą Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtame Vaikų vasaros poilsio programos projektų konkurse, rugpjūčio pradžioje atidarė Šv. Angelų Sargų parapijos namuose dieninę stovyklą „Dorybių mokyklėlė“.

Po Alytaus kraštą pasidairius

Moksleivių pažintis su gimtuoju kraštu prasidėjo Alytaus piliakalnio, po vasaros plenero pasipuošusio naujomis medinėmis skulptūromis, aplankymu. Pakeliui rūpestingi vadovai Vitalijus ir Jolita nepamiršo užsukti ir į kitapus Nemuno baltumu šviečiančią, skoningai sutvarkytą Šv. Liudviko bažnyčią. Vėliau pabūta ir prie Dailidės ežerėlio, kur ramiame gamtos prieglobstyje vyko pokalbiai bei sportiniai žaidimai.

Kitą rytą stovyklautojai susiruošė į Nemunaitį. Čia juos pasitiko vietos žalieji skautai su savo vadove Marija Krajauskiene. Apžiūrėjus šio krašto įžymybes, po draugystės pietų svečiai buvo pakviesti dalyvauti konkurse „Kas žino daugiau dorybių ir gerų darbų?“. Daugiausia dorybių žinojo Gerda Juozapavičiūtė, Airidas Bagdonas bei Agnė Muravjovaitė.

Dar kitą dieną stovyklos autobuso maršrutas jau vedė Miroslavo seniūnijos link. Čia, prie Kurnėnų mokyklos, vaikus pasitiko seniūnas Jonas Juravičius, aktyvus savo krašto kultūros paveldo puoselėtojas. Seniūnas pateikė trumpą seniūnijos statistinę apžvalgą, iškylautojus supažindino su Amerikos lietuvio Lauryno Radziukyno savo gimtajam kraštui padovanota mokykla Kurnėnuose, dailininko Antano Žmuidzinavčiaus tėviške Balkūnuose, Miroslavo Švč. Trejybės šventove, „Dainavos legendos“ parku Pupasodyje.

Pažintis su „Alytaus keramika“

Paskutiniąją dieną stovyklautojai susiruošė į verslo įmonę „Alytaus keramika“, gaminančią vidaus apdailos darbams skirtas skylėtas, paprastas bei pilnavidures dekoratyvines plytas (iki 500 tūkst. vnt. per mėnesį).

Generalinio direktoriaus Jono Virbicko dėka vaikai buvo išsamiai supažindinti su plytų gamybos procesu. Techninės kontrolės skyriaus viršininkė Onutė Červinskienė bei tecnologė Onutė Budraitienė vedžiojo po cechus, gamybos meistras Kęstutis Čižauskas apdovanojo vaikus mažais nedegtų plytų pavyzdžiais.

Prisiminus čia paminėtus stovyklos renginius, reikia pripažinti, kad visos šios įdomybės vaikams atsivėrė tik nuoširdžių, gailestingų, turinčių daug meilės žmonių dėka.

Kristina BONDAREVA,
VŠĮ „Dienos namai“ direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija