„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. lapkričio 10 d., Nr. 11 (84)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šventųjų paveikslai jaunojo dailininko tapyboje

Romas BACEVIČIUS

Dailininkas Gytautas Balkevičius
su savo tapytu paveikslu
„Šv. Petras“ Šančių bažnyčioje,
šalia Liudo Truikio freskos „Angelai“
Rimantės ROPYTĖS nuotrauka

Dvidešimt trejų metų dailininkas Gytautas Balkevičius Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete studijuoja Bažnyčios tradiciją šiuolaikinėje tapyboje. Tokią magistrantūros darbo teorinę temą jis pasirinko todėl, kad visada domėjosi šventųjų gyvenimais. Iš akademijos studentų G.Balkevičius bene pirmasis pasirinko šią temą ir pabandė pats savo tapyboje šiuolaikiniu nauju žvilgsniu prisiliesti prie šventųjų gyvenimo ir parodyti, kaip jis jį jaučia. Naujausias šio dailininko darbo pavyzdys – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje eksponuojama paroda, kuri buvo atidaryta spalio 28-ąją. Šalia restauruotos Liudo Truikio freskos „Angelai“ eksponuojami G.Balkevičiaus paveikslai „Šv. Petras“ ir triptikas „Šv. Benedikto stebuklai“ rodo didžiulę jaunojo dailininko brandą.


Norinti keisti gimtojo miesto įvaizdį

Bronius VERTELKA

Dailės galerijos „Nendrelė“
savininkė Ernestina Muralytė

Netikros žvaigždės užgęsta greitai

Vieni bando išgarsėti dalyvaudami televizijos šou, kiti, norėdami tapti žinomi, dirbtinai sukuria kažkokį skandaliuką. Tačiau tai – laikina. Vadinamosios „žvaigždės“ bemat užgęsta. Ernestina Muralytė žinoma tapo Biržuose įkūrusi privačią dailės galeriją „Nendrelė“. Galerija gyvuoja nuo praėjusių metų gruodžio, tačiau šis meno židinys jau yra gana populiarus. Į ne miesto centre įsikūrusią galeriją užsuka ir atvykėliai iš kitų šalies vietovių, nors Ernestina specialiai niekur nesireklamuoja – paprasčiausiai tam neturi nei lėšų, nei laiko, nes galerijoje dirbanti viena.


Lietuvai Turkijoje atstovavo moksleiviai

Bronius VERTELKA

“Pynės“ vadovė Rasutė Ragelienė
(antra iš dešinės) su ansamblio dalyviais

Praėjusią vasarą Turkijoje vyko dvidešimtasis pasaulinis TUFAG festivalis, kuriame dalyvavo 15 šalių meno kolektyvai. Lietuvai jame atstovavo Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos moksleivių dainų ir šokių ansamblis „Pynė“. Į jubiliejinį renginį jaunuosius atlikėjus pakvietė festivalio organizatoriai vengrai. Tarp jų ir panevėžiečių palaikomi draugystės ryšiai.


Rinkis gyvenimą, rinkis Dievą!

Milda Vitkutė (centre)
su naujais ateitininkais

Taip pavadinta Telšių krašto ateitininkų konferencija spalio 21 dieną Plungėje sukvietė aktyviausius ateitininkus iš visos Žemaitijos. Atvyko 89 ateitininkai iš 23 kuopų ir 16 jų globėjų. Į kasmetinį ateitininkų susibūrimą septynių kuopų atstovai ryžosi atvykti net be savo globėjų, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo palydėti moksleivių. Pradėdamas konferenciją Telšių krašto ateitininkų valdybos pirmininkas Paulius Auryla pabrėžė: „Jei Dievas pirmoje vietoje, tai visa kita – savo vietoje“.


Turiningas dviračių žygis

„Šilo“ vidurinės mokyklos
mokiniai su Pašilės Šv. Barboros
bažnyčios klebonu
kun. Kazimieru Gražuliu

Neseniai Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos trečių-penktų klasių mokiniai drauge su tikybos mokytoja buvo dviračių žygyje. Jie buvo nuvykę į Pašilės Šv. Barboros bažnyčią, susitiko su šios parapijos klebonu kun. Kazimieru Gražuliu. Mokinukai apžiūrėjo šventoriuje naujai pastatytą kryžių, bažnyčią. Kunigas vaikams papasakojo apie šventą krikščionių bažnyčios vietą – altorių, šv. Mišių auką, Kristaus kančių kelio stotis, paveikslus. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo apie šios bažnyčios globėją – šv. Barborą.


Muzikos grupė „FOJĖ“

Andrius TEIŠERSKIS

„Fojė“ lyderis Andrius Mamontovas

1983 metų rudenį Andrius Mamontovas (vokalas, mušamieji), Arnoldas Lukošius (klavišiniai) ir Darius Tarasevičius (boso gitara) Vilniaus 18-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Antakalnio vidurinė) įkuria grupę „Sunki muzika“. Po kelių mėnesių prie grupės prisijungia Algis Kriščiūnas (mušamieji), todėl Andrius palieka būgnus ir į rankas paima gitarą.


Ateitininkų kelias į ateitį

Pamąstymai apie XV ateitininkų kongresą

Kiekviena organizacija, norėdama įvertinti savo nueitą veiklos kelią, sudaryti galimybę nariams pabendrauti ir pasidalyti nuveikto darbo rezultatais numatant, kaip pagerinti juos, planuoti darbus ateičiai, remdamasi įstatais, šaukia suvažiavimus-kongresus. Neseniai įvykęs XV ateitininkų kongresas erdviuose Panevėžio kultūros rūmuose pasižymėjo gausiu dalyvių skaičiumi, geru organizuotumu. Suprantama, daugiausia dalyvavo jaunųjų ateitininkų – moksleivių. Tautiniais drabužiais pasipuošusios merginos prie durų pasitiko kongreso dalyvius. Prie registracijos stalų buvo galima įsigyti tik ką pakartotinai išleistą S.Ylos knygą „Ateitininkų vadovas“, žurnalus „Ateitis“, „Bitutė“ ir kitus dvasingos literatūros leidinius. Malonu buvo stebėti dalyvaujančius iš užsienio atvykusius ateitininkus. Kultūros rūmų antrame aukšte buvo eksponuotos nuotraukos iš ateitininkų gyvenimo, pateikta informacija apie vienos ar kitos kuopos veiklą, žvilgsnį traukė neseniai atkurtos Kauno medicinos universiteto studentų ateitininkų korporacijos „Gaja“ stendas. Visa tai maloniai nuteikė.


Tautos viltis – jaunimas

Pirmojoje nepriklausomoje Lietuvoje mokytojai rengė jaunimą mylėti Tėvynę. Ir išaugo karta, kuri ginklu okupacijai priešinosi. Žuvo tūkstančiai. Tėvynės meilė ir Laisvę jiems buvo vertybė, už kurią aukojo gyvybę. Lietuva neteko šimtų tūkstančių savo patriotų. Kas juos pakeis?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija