„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gruodžio 15 d., Nr. 12 (85)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Iš meilės kūrybai prabilęs medis

Justinas ADOMAITIS

Kaunietė Rūta Ruočkutė sulaukė
mokytojo Algimanto Sakalausko patarimo
Autoriaus nuotraukos

Tautvydas Senovaitis
iš Birštono vidurinės
mokyklos sukūrė „Genį“

Paulius Beniulis iš Prienų
„Ąžuolo“ mokyklos kūrė „Krokodilą“

Ignas Krikščiūnas iš Prienų
„Ąžuolo“ mokyklos išdrožė „Varlę“

Lukas Stankūnas iš Prienų
„Revuonos“ mokyklos sukūrė
„Žaltį“ ir išdrožė koloną kryžiui

Vytas Milkevičius iš Pakuonio
pagrindinės mokyklos
ir jo darbas „Pelėda“

Mindaugas Vabolis iš Prienų
„Revuonos“ mokyklos sukūrė
„Drugelį“ ir išdrožė dalių kryžiui

Tautodailininkas Jonas
Černevičius skaptuoja
„Šv. Florijoną“

Prienuose, UNESCO paskelbtoje ir globojamoje pasaulio kryždirbystės sostinėje, vyko prevencinė paauglių drožėjų stovykla „Vieta, kur prabyla medis“. Joje dalyvavo 18 moksleivių iš Prienų rajono „Ąžuolo“, Pakuonio pagrindinių, Revuonos ir Birštono vidurinių bei „Žiburio“ ir Kauno „Santaros“ gimnazijų. Jauniesiems kūrėjams talkino septyni VšĮ „Prienų drožėjai“ meistrai. Kartu su paaugliais dirbo Prienų parapijos vikaras kun. Mindaugas Martinaitis. Jis šimtametės liepos kamiene išdrožė koplytstulpį su šv. Pranciškaus skulptūra. Sakralinei skulptūrai neabejingi visi Lietuvos dievdirbiai, nors pastaruoju metu prieniškių meistrų rengiamuose pleneruose madinga krikščionybę sieti su pagoniškaisiais lietuvių dievais ir netgi ieškoti sąsajų su kosmoso energija.

Pasak dvasininkų, šv. Pranciškus yra populiariausias „oficialus“ šventasis pasaulyje, ypač dėl to, kad jį mėgsta ir nekrikščioniškus tikėjimus išpažįstantys žmonės. Jis yra populiarus ne tik dėl bičiulystės su gamta, ypač gyvūnais, bet ir dėl krikščioniško pamaldumo, savanoriško neturto ir džiaugsmo. Pranciškus ilgai buvo aukštinamas kaip visuotinės bendrystės šalininkas, vadinamas krikščionių pranašu, skelbiančiu bičiuliškus santykius tarp visų būtybių. Būtent tai ir norėjo pasakyti kun. M.Martinaitis savo šv. Pranciškaus skulptūra, žvelgiančia į dangų pro koplytėlės „langus“.

Kitas stovyklos mokytojas Jonas Černevičius išdrožė šv. Florijoną – ugniagesių globėją, kuris ypač buvo garbinamas šiaudinių pastogių Lietuvos kaime.

Pasak kito mokytojo – tautodailininko Kęstučio Grigonio, kiekvienas stovyklos dalyvis gavo po užduotį – išdrožti tvorastulpį su gyvūno figūrėle ir lauko sostą. Visi darbai bus panaudoti tvarkant „Prienų drožėjų“ įstaigos teritoriją. Tvorastulpių temos – iš biblinės legendos apie pasaulio tvaną ir Nojų, kuris sumanė išgelbėti žemės gyvūnus, todėl į laivą pasiėmė po gyvūnų porą. Moksleiviai kantriai klausėsi istorinių pasakojimų, kruopščiai studijavo pateiktos medienos tekstūrą, matavo piešinio proporcijas.

Kauno „Santaros“ gimnazijos auklėtinė Rūta Ruočkutė, pirmąkart dalyvaujanti drožėjų stovykloje, sukūrė boružėlę, saugančią tvoros stulpą. Lietuvių tautosakoje šis vabalėlis vadinamas ir „Dievo karvyte“, ir kitais švelniais vardais. Ignas Krikščiūnas iš Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos sukūrė lietuvių pasakų veikėją varlę, Tautvydas Senovaitis iš Birštono vidurinės – genį, jo bendraklasis Gintaras Kavaliauskas – varną, Martynas Maliauka iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos – katiną, Lukas Stankūnas iš Prienų „Revuonos“ pagrindinės – žaltį.

Pagal Prienų krašto muziejuje esantį dzūkiško stiliaus kryžių, sovietmečiu nugriautą Balbieriškio apylinkėse, L.Stankūnas, Julius Vaitkevičius iš Pakuonio pagrindinės, Mindaugas Vabolis ir Šarūnas Stiklakis iš Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklų sukūrė to kryžiaus kopiją. Darbas papuoš drožėjų dirbtuvės teritoriją.

Prevencinę paauglių drožėjų kūrybinę stovyklą finansavo Prienų rajono savivaldybė.

Prienai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija