„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gruodžio 15 d., Nr. 12 (85)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Į ką panaši Dievo karalystė?

Skuodo dekanato jaunimo dienos

Rita RONKAUSKIENĖ

Dekanato jaunimo dvasios
vadas kun. Mindaugas Nausėda

Kalba ateitininkų
vadovė Stanislava Sandarienė

Neseniai Skuodo Bartuvos vidurinėje mokykloje vyko Skuodo dekanato jaunimo dienos „Dievo karalystė panaši į...“ Į jas susirinko rajono katalikiškų organizacijų jaunimas. Renginyje dalyvavo Aleksandrijos pagrindinės mokyklos ateitininkai (vadovė Stanislava Sandarienė), Rukų pagrindinės mokyklos katalikiškas jaunimas (vadovė Aldona Jonušienė), Skuodo P.Žadeikio gimnazijos jaunieji ateitininkai (vadovė Virginija Gedeminienė), Kaukolikų pagrindinės mokyklos ateitininkai (vadovė Jadvyga Odinienė), Skuodo sakralinis būrelis (vadovė Jurgita Palubinskaitė), Bartuvos vidurinės mokyklos ateitininkai (vadovė Stanislava Sandarienė), Mosėdžio gimnazijos ateitininkai (vadovė Margarita Petrauskaitė).

Skuodo dekanato jaunimo dvasios vadas kun. Mindaugas Nausėda teigė, kad jaunimo dienos ne veltui pavadintos „Dievo karalystė panaši į...“ Apie tai ne vien tik maldomis kalbėta abi dienas.

Jautriais žodžiais prabilo Skuodo dekanato jaunimo reikalų koordinatorė S.Sandarienė. Buvo išdalyti popieriniai paukščiai, ant kurių jaunuoliai turėjo užrašyti savo nuomonę – į ką panaši Dievo karalystė.

Kaip teigė Skuodo rajono jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Budrienė, jaunimas, tikintis Dievą, elgiasi gražiai, nemeluoja. Birželio mėnesį katalikiškų organizacijų nariai rinksis į Klaipėdą. Koordinatorė pažadėjo, jog bus pasistengta, kad ir rajono jaunimas galėtų dalyvauti Klaipėdoje. Rajone būtina įkurti Jaunimo centrą, kuris turėtų savo patalpas. Jame galėtų burtis visos organizacijos. D.Budrienė dėkojo katalikiškų organizacijų vadovams, globėjams už nuoširdų darbą ir jaunimo vedimą doros keliu, jiems įteikė dovanėlių. Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Žydronė Žukauskaitė pasveikino jaunimo dienų dalyvius.

Kiekviena katalikiška organizacija prisistatė. Moksleiviai ant popierinių paukščių užrašė, kad Dievo karalystė yra panaši į rojų, kuriame visi randa prieglobstį, panaši į jaukius namus, į pasaką, stebuklą, panaši į kiekvieną iš mūsų ir t. t. Po prisistatymo giedotos giesmės. Po pietų jaunimas dirbo sekcijose, dalyvavo šv. Mišiose. Dainų ir poezijos vakare skambėjo dainos, eilės. Paskui linksmintasi diskotekoje. Sekmadienį vyko adoracija ir šv. Mišios.

Jaunimo dekanato dienas parėmė Skuodo parapija, dekanas kan. Petras Merliūnas, kun. M.Nausėda, pasaulietės pranciškonės (gamino valgį), Skuodo P.Žadeikio gimnazija ir Bartuvos vidurinė mokykla.

Skuodas

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija