„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gruodžio 15 d., Nr. 12 (85)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Iš meilės kūrybai prabilęs medis

Justinas ADOMAITIS

Kaunietė Rūta Ruočkutė sulaukė
mokytojo Algimanto Sakalausko patarimo
Autoriaus nuotraukos

Prienuose, UNESCO paskelbtoje ir globojamoje pasaulio kryždirbystės sostinėje, vyko prevencinė paauglių drožėjų stovykla „Vieta, kur prabyla medis“. Joje dalyvavo 18 moksleivių iš Prienų rajono „Ąžuolo“, Pakuonio pagrindinių, Revuonos ir Birštono vidurinių bei „Žiburio“ ir Kauno „Santaros“ gimnazijų. Jauniesiems kūrėjams talkino septyni VšĮ „Prienų drožėjai“ meistrai. Kartu su paaugliais dirbo Prienų parapijos vikaras kun. Mindaugas Martinaitis. Jis šimtametės liepos kamiene išdrožė koplytstulpį su šv. Pranciškaus skulptūra. Sakralinei skulptūrai neabejingi visi Lietuvos dievdirbiai, nors pastaruoju metu prieniškių meistrų rengiamuose pleneruose madinga krikščionybę sieti su pagoniškaisiais lietuvių dievais ir netgi ieškoti sąsajų su kosmoso energija.


Gerų tėvų geri vaikai

Bronius VERTELKA

Vadoklių vidurinės mokyklos
moksleiviai Arianda
ir Ovidijus Kisieliai
Autoriaus nuotrauka

Tarp Ovidijaus ir Ariandos Kisielių amžiaus skirtumas – penkeri metai ir viena diena. Lankyti mokyklą abu pradėjo sulaukę šešerių. Jų stropus, geras mokymasis įvertintas ne vienu mokyklos direktoriaus padėkos raštu.

Į mokslus kibo ir mama

Brolis ir sesuo noriai eina į mokyklą. Ariandai itin sekasi matematika. Įdomiai šį dalyką sugeba perteikti mokytojas. Dešimtokė neturi problemų ir su anglų kalba. Pakliuvusi į užsienį ja susišnekėtų. Merginos svajonė – nuvykti į JAV, į šalį, kur kadaise laimės ieškojo jos prosenelis. Padirbėjęs anglies kasyklose jis susitaupė pinigų ir grįžęs į Lietuvą pirko žemės. Arianda nelabai mėgsta fizinio lavinimo pamokas. Užtat broliukas jos laukia su virpesiu. Namuose yra krepšinio lankas, kur jis išbando savo rankos taiklumą. „Persimesti“ su sūnumi dažnai ateina ir tėvas. Ovidijus rytais daro mankštą. Iš rajoninių kvadrato varžybų jis su komandos draugais parsivežė padėkos raštą.


Skyrybos sutrauko ryšius su artimaisiais

Bronius VERTELKA

Kun. Stasys Kazėnas buvo
ne tik vienas konferencijos
vedėjų, bet ir skaitė pranešimą

Lietuva pasaulyje žinoma kaip šalis, kurioje įvyksta daug savižudybių, skyrybų, daug girtuokliaujama. Pernai Klaipėdoje daugiau porų išsiskyrė nei susituokė. Štai Lenkijoje bažnyčią lanko apie 51 proc. šios šalies katalikų, o Lietuvoje – tik 10 proc. Kada nebėra ryšio su Dievu, tada šeimose atsiranda vietos pykčiui, pagiežai, pavydui, įtarinėjimams. Vokietijoje tos šeimos, kuriose meldžiamasi, 12 kartų rečiau išsituokia. Šiuos ir nemažai kitų gyvenimiškų faktų pateikė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kreipdamasis į mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologinė pagalba ir sielovada išgyvenantiesiems skyrybų krizę“ dalyvius. Ji vyko lapkričio 11-ąją Panevėžio miesto savivaldybės salėje. Konferenciją surengė Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, Panevėžio kolegijos Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetas, Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“ ir Panevėžio vyskupijos Šeimos centras. Jos laikas sutapo su Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų pradžia Vilniuje.


Jaunimo Atsinaujinimo savaitgalis

Prieš Adventą Telšių vyskupijos jaunimo centras pakvietė Žemaitijos jaunimą į tradicinį Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalį.

Šimtai jaunų žmonių, visus metus dalyvaudami Jaunimo centro renginiuose – Jaunimo dienoje Žemaičių Kalvarijoje, patarnautojų, jaunimo chorų, vadovų ir lyderių stovyklose, Dievo Motinos su Kūdikiu vainikavimo iškilmėje, seminaruose, savanorių mokymuose, piešinių, rašinių ir fotokonkursuose, atsiliepė į popiežiaus Benedikto XVI Pasaulio jaunimo dienų temą – „Tavasis žodis yra mano žingsniams žibintas, šviesa mano takui“ (Ps 118, 105).


Norvegijos moksleivių dovana čečėnų našlaičiams

Kazimieras Dobkevičius

Karmėlavoje (Kauno r.) Norvegijos
moksleiviai ir čečėnų vaikai
su vadovais Maliku Gatajevu ir
Astrida Bjones

Čečėnijos našlaičių įtėviai Lietuvoje Chadižat ir Malikas Gatajevai 2005 metais dalyvavo Norvegijoje, Vestfoldo miesto Rudolfo Štainerio mokykloje, surengtoje konferencijoje. Jie norvegams papasakojo, kaip priėmė savo globon vaikus per du karus Čečėnijoje.

Iš Norvegijos Gatajevai nuvyko į Suomiją, kur susitiko su Valdorfo mokyklų mokytojais bei mokiniais Ekenaso ir Helsinkio miestuose. Suomiai Gatajevams davė lėšų, kad pastarieji galėtų vykti į Grozną Čečėnijoje ir padėtų dar daugiau vaikų atsivežti į Lietuvą.


Į ką panaši Dievo karalystė?

Skuodo dekanato jaunimo dienos

Rita RONKAUSKIENĖ

Dekanato jaunimo dvasios
vadas kun. Mindaugas Nausėda

Neseniai Skuodo Bartuvos vidurinėje mokykloje vyko Skuodo dekanato jaunimo dienos „Dievo karalystė panaši į...“ Į jas susirinko rajono katalikiškų organizacijų jaunimas. Renginyje dalyvavo Aleksandrijos pagrindinės mokyklos ateitininkai (vadovė Stanislava Sandarienė), Rukų pagrindinės mokyklos katalikiškas jaunimas (vadovė Aldona Jonušienė), Skuodo P.Žadeikio gimnazijos jaunieji ateitininkai (vadovė Virginija Gedeminienė), Kaukolikų pagrindinės mokyklos ateitininkai (vadovė Jadvyga Odinienė), Skuodo sakralinis būrelis (vadovė Jurgita Palubinskaitė), Bartuvos vidurinės mokyklos ateitininkai (vadovė Stanislava Sandarienė), Mosėdžio gimnazijos ateitininkai (vadovė Margarita Petrauskaitė).


Balčiausią, tyrą ir nesuteptą dieną, arba Nepasakytas vestuvinis tostas

Zita OSTERIENĖ

Ketvirtadienio popietė, penktadienis, šeštadienis. Jaunųjų poros vis žengia į Kauno rotušę – Santuokos rūmus – pirmą žingsnį į bendrą šeimyninį gyvenimą. Prieš tai lemtingąjį „taip“ vienas kitam ištarę prie altoriaus atskirose Kauno bažnyčiose. Viena už kitą gražesnės, laimingesnės. Kai piršlys jas rikiuoja ir netrukus ves į salę, kur jaunieji bus paskelbti vyru ir žmona, prašau interviu. Kalbinu šešias linksmas ir rimties bei lengvo jaudulio užplūdusias poras – dvylika jaunųjų. Ir savo ruožtu beriu žiupsnį patarimų, pamokymų ir vertingų minčių ne šitoms laimingoms poroms (šią akimirką jos vis tiek nieko negirdėtų), o toms merginoms ir vaikinams, kurie dar ateis čia...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija