„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2008 m. gegužės 16 d., Nr. 5 (102)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vadovėlis apie lytiškumo ugdymo etiką

Dr.Gražina Kačerauskienė

Gegužės 7 dieną VDU Teologijos fakultete buvo pristatyta knyga-vadovėlis aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams „Lytiškumo ugdymo etika“. Jos autoriai kun. prof. Andrius Narbekovas, dr. Birutė Obelenienė, VDU edukologijos katedros prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis.

Vyskupas dr. Jonas Ivanauskas pabrėžė žmonių lytiškumo ugdymo svarbą. Žmogus yra moteris arba vyras. Istorijoje lytiškumą įvairiais būdais buvo bandoma patraukti į vieną ar į kitą pusę, tačiau prigimtiniai dalykai ir lieka prigimtiniais, jie būna natūralioje pusiausvyroje. Krikščionims lytiškumo klausimus reikia nagrinėti kultūros kontekste. Lytiškumas glaudžiai susijęs su šeima, vyro ir moters meile, vaikų gyvenimo prasme. Šiais laikais reikia argumentuotai kalbėti apie šeimos laimę, gebėjimą pilnavertiškai išgyventi lytiškumą. Tai yra gyvybės, šeimos meilės kultūra. Tačiau yra ir mirties kultūra. Lytiškumo pardavinėjimas yra viena jos formų. Žmonės į pagundą įviliojami pasitelkus modernias technologijas. Reikia nepamiršti, kad blogyje užprogramuotas pralaimėjimas. Vyskupas dėkojo gyvybės kultūros nešėjams: knygos autoriams, tėvams, medikams, Seimo nariams, kurių požiūris į lytiškumą yra doras ir neprimityvus.

Knygos autoriai apie savo darbą kalbėjo santūriai: įvardijo kai kurias moralines nuostatas ir pavojus, kurie jas griauna. Kalbėjo apie laisvės ir laimės dialektiką, apie būtinybę rūpintis ne tik kūno, bet ir dvasios higiena, jų darna. Patarė aklai nesižavėti Vakarais, kur gausu ir netikro aukso, nesikelti į puikybę, džiaugėsi, kad studentai ieško gyvenimo prasmės, vis daugiau atsiveria tiesai. Jaunimui palinkėjo kuo giliau mąstyti, analizuoti, tinkamai priimti Dievo dovaną.

Apie šeimos problemas ir knygos reikšmę kalbėjo Seimo narės Vilija Abramikienė, Rima Baškienė ir Ramunė Visockytė. Pagrindinis jų teiginys – santuoka ir šeima yra tvirto ir doro gyvenimo pamatas. Nuo mažų dienų būtina jaunimą mokyti mąstyti apie sielos grožį, vaikus saugoti nuo bjaurasties.

Pristatomą knygą palankiai vertino VDU prof. hab. dr. Margarita Teresevičienė. Ji atkreipė dėmesį, kad ši knyga – pirmasis šia tema lietuviškas vadovėlis, kuriame integruota Lietuvos ir tarptautinės pedagogikos, teologijos patirtis. Jos negali pakeisti joks vertinys. Tekste cituojami Platono, S. Šalkauskio, A. Maceinos fundamentalūs teiginiai. Knyga atitinka šiuolaikinio dėstymo metodiką, iliustruota, joje daug naujovių, metaforų, palyginimų, ji parašyta taisyklinga lietuvių kalba. Tai yra mokslinė korektiška knyga, kuria galės naudotis įvairių aukštųjų mokyklų pedagogai, studentai ir mokytojai.

Renginio dalyvius pasveikino Teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, Šiaulių universiteto atstovė autoriams įteikė gėlių ir pakvietė atvažiuoti į Šiaulius. Susirinkusiems koncertavo A. Kačanausko muzikos mokyklos kanklininkės (vad. J. Mykolaitytė), poezijos posmus deklamavo aktorė Regina Varnaitė, renginį vedė Aušrinė Eidukaitytė.

Mano nuomone, knyga yra tikrai labai vertinga. Pratarmėje rašoma, jog, pasak A. Šveicerio, „mes gyvename kultūros žlugimo laikais“, kai civilizacija nuasmenina žmogų, jis rimtas knygas iškeičia į lengvo žanro skaitalus ir maitinasi surogatiniais gyvenimo malonumais. Kad nebūtų visiškai sutrypta žmogaus dvasia, reikia gerų, rimtų, jaunuomenę ugdančių knygų. Vadovėlyje lytiškumo problema apžvelgta keliais aspektais: filosofiniu, psichologiniu, ugdymo, socialiniu, biologiniu. Žmogus yra įdvasinta kūniška būtybė, o kūnas – įdvasinta gamta žmoguje. Knygoje moksliškai aprašyti žmogaus moralumo šaltiniai, kontracepcijos ir natūralaus šeimos planavimo metodų moralinis skirtumas, žinios apie lytiškumą kaip asmens raišką, vaisingumą, lyčių tapatumą, lytiškumo ugdymo problemos, išaiškintas lytinio ugdymo ir lytinio švietimo savokų esminis skirtumas. Knygoje teigiama, jog lytinis potraukis yra integrali žmogaus lytiškumo dalis. Problema yra gebėjimas suvaldyti šią duotybę, paversti ją asmeniniu gėriu ir išauginti į meilę. Reprodukcinių teisių apologetų nuomone, suvaldyti lytinį potraukį nebūtina, nes padarinių išvengti padeda kontraceptinės priemonės ir abortai. Reprodukcinių teisių gynėjai tvirtina, jog nereikia lytiško ugdymo, reikia lytiškai šviesti – įduoti į jaunas rankas prezervatyvus, kontraceptikus ir išmokyti jais naudotis. Priešingai jiems, žymiausi pasaulio ir Lietuvos filosofai, teologai, pedagogai, psichoanalitikai, medikai, ieškantys prasmės žmogaus egzistencijoje, teigia, jog jaunąją kartą reikia ir net būtina mokyti suvaldyti lytinį potraukį. Nevaldoma lytinė energija tampa galinga griaunančia asmens ir visuomenės jėga. Suvaldyti lytinį potraukį reikia mokytis lygiai taip pat, kaip ir kitų dalykų, kurių mokosi žmogus nuo pat gimimo: vaikščioti, kalbėti, rašyti ir pan. Ši knyga jaunuolius skatins mąstyti ir tapti turtingomis asmenybėmis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija