Atnaujintas 2001 m. lapkričio 9 d.
Nr.84
(993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Žvilgsnis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Katalikės paminėjo veiklos sukaktį

Lietuvos katalikių moterų sąjungos Informacijos ir švietimo centras Vilniaus "Lėlės" teatro salėje iškilmingai paminėjo savo gyvavimo ir veiklos penkerių metų sukaktį.
Šis centras nuo 1996 metų vykdo informacines, švietimo ir lavinimo programas, kurių pagrindinis tikslas - siekti moterų pažangos ir įgalinimo plėsti jų akiratį, padėti prisitaikyti ir gyventi naujomis rinkos ekonomikos sąlygomis. Vykdomos programos yra orientuotos į kaimo ir mažų miestelių moteris. Per praėjusius metus šis centras vykdė daugiau nei 30 renginių ir programų, kuriuose dalyvavo per du tūkstančius moterų.

LKMS Informacijos ir švietimo centro darbuotojos ir savanorės
(iš kairės): Aldona Vyšniauskienė, Filomena Krasauskienė, Irena Gliožerienė


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija